Momentálně funguje v České republice 47 podnikatelských klubů Business for Breakfast. Část z nich vedou franšízoví partneři, část pak manažeři klubů.
pondělí
13.04.2015
Podnikatelé si mohou vzájemně pomoci více, než si mnohdy myslí. Ředitelka sítě Business for Breakfast Kamila Zárychtová jim pomáhá vyměňovat si zkušenosti i kontakty.
 

Síť podnikatelských klubů Business for Breakfast (BforB) se neustále rozrůstá. Kolik jich za poslední dobu přibylo?

Ano, potřeba podnikatelů růst prostřednictvím doporučení roste a přirozeně tedy hledají cesty, jak nové zákazníky prostřednictvím doporučení získat. Za poslední dobu se nám podařilo otevřít klub v Českých Budějovicích, Kolíně, vstoupili jsme do Náchoda, ale nezaostávají ani metropole Praha a Brno, kde se otevřely nové kluby. Výjimečným klubem, který nedávno vznikl je BforB klub Česko-polské spolupráce v příhraniční oblasti. Spojili se tak ke vzájemné pomoci v byznyse podnikatelé z ČR a Polska, aby si navzájem pomohli v této oblasti k novým zakázkám a společnými silami se podpořili a upevnili své místo na trhu.

Jak vlastně kluby fungují? Čím podnikatelům pomáháte?

Koncept Business for Breakfast je organizace, která se specializuje na referenční networking. V našich podnikatelských klubech vytváříme prostředí pro podnikatele, ve kterém mohou získat nové zákazníky prostřednictvím doporučení a referencí, udržovat aktivní svůj okruh kontaktů a efektivně spolupracovat s dalšími majiteli firem z různých oborů trhu. V BforB si podnikatelé osvojí jednoduchý systém, který využijí ve své firmě za účelem zefektivnění práce se svým existujícím okruhem kontaktů, a díky tomu pak získávají  více doporučení, referencí, zakázek a obchodních příležitostí z okruhu kontaktů, který už kolem sebe dávno mají. V našich privátních podnikatelských klubech má každý podnikatel své  „bezpečné“ prostředí (bez konkurence), takže si tam může přivést všechny svoje zákazníky a důležité lidi pro byznys a kde může sdílet kontakty, doporučení, reference, aniž by se bál, že mu je konkurence „přebere“.

V současné době působí v tuzemsku 47 klubů. Jaký potenciál pro B4B Česká republika má, kolik by jich zde mohlo být maximálně?

V České republice vidím potenciál, že zde může fungovat 170 až 180 podnikatelských klubů. Nemyslím si, že je to maximální číslo, ale je to vize BforB a dle mého názoru reálná. Právě proto chci spolupracovat v týmu BforB s manažery klubů a franšízanty, kteří se ztotožnili s myšlenkou „Měníme atmosféru podnikání k lepšímu“, a kteří chtějí pomoci malým a středním podnikatelům ve své lokalitě být silnějšími, ekonomicky stabilnějšími a konkurenceschopnějšími. A náš tým takový je a každý, kdo se do něj přidá, bude mít tu čest být součástí skupiny lidí, kteří mění podnikatelské prostředí v ČR k lepšímu, dělají něco, co je baví a navíc si tím vydělávají.

Část Vašich klubů vedou franšízanté, část z nich je pak vedena manažery klubu. Liší se nějakým způsobem tyto kluby od sebe?

Ten největší rozdíl je v tom, že franšízu vede podnikatel, který chce budovat podnikatelské kluby BforB ve své lokalitě jako svůj podnikatelský záměr. Zakoupí si licenci a tím mu vznikne právo ve svém regionu exkluzivně budovat kluby BforB a stát se tak středem místní podnikatelské komunity. Manažer klubu si licenci nepořizuje, ale pod vedením BforB ho naučíme, jak si otevřít jeden klub pro svůj vlastní okruh kontaktů a odměnou mu je zmnohonásobení obchodních příležitostí, kontaktů a zakázek ze svého vlastního okruhu, který si už vybudoval.

Chystáte pro své členy a franšízanty nějaké novinky?

Chystám zejména pro členy BforB a později i pro ostatní podnikatele workshopy o networkingu, protože vidím, jak je důležité zvolit v networkingu správný přístup a konkrétní strategii, aby byl efektivní a přinášel výsledky. Pro spoustu lidí je networking o samém setkávání s novými lidmi, nekonečném množství vizitek, které se ale jen málokdy změní v byznys. Chci pomoci podnikatelům osvojit si jednoduché návyky, díky kterým pro ně networking přínosným bude. Pro náš tým franšízantů aktuálně připravuji leadership program. Je pro mě velmi důležité, aby se mému týmu dařilo a byl úspěšný. Chci tedy udělat krok navíc a pomoci mému týmu být ještě úspěšnějším, aby je práce bavila, těšila a jejich kroky se obrátily v úspěch.