Největší odměnou je spokojený klient

Pondělí
25.04.2016
Především o novinkách, z nichž mají profitovat zákazníci a franšízanti, jsme si tentokrát povídali s Janem Gondou, master-franšízantem sítě NATURHOUSE.
 

Jak hodnotíte postavení Naturhouse na trhu s výživovým poradenstvím?

O služby výživových poradců je stále větší zájem. Lidé si uvědomují důležitost stravování s ohledem na své zdraví, kondici a vitalitu. Proto naše značka eviduje nárůst nových klientů.

Na čem franšízanti Naturhouse nejvíce profitují?

Výživové poradenství, zahrnující mimo jiné měření a vážení na přístroji Tanita, jídelníček přesně na míru nebo motivaci ze strany výživové poradkyně, je zdarma. Franšízant tedy profituje na prodeji produktů, které jsou přizpůsobeny potřebám klienta. Na základě analýzy stravovacích návyků, zdravotního stavu a dalších kritérií výživová poradkyně sestaví stravovací plán na týden, doporučí mu vhodné potraviny, recepty a produkty. Naše produktové portfolio čítá na 125 produktů a mezi top 5 nejprodávanějšími produkty si své prvenství obhajuje vláknina Fibroki. Obecně se dá říct, že franšízant profituje hlavně na spokojeném klientovi. Rozvinuli jsme nástroje a mechanismy, které nám pomáhají kontrolovat, aby personál na pobočkách dodržoval kvalitu poskytovaných služeb společně s přiměřenou cenou za nákup produktů.

holcicka little gym

„Máme naplánované marketingové aktivity na celý rok v rámci komunikace B2B na získávání nových franšízantů, kteří se mohou stát buď majiteli nových výživových poraden, nebo si odkoupit již zavedenou a profitující pobočku,“ říká Jan Gonda.

O jaké mechanismy kontroly se jedná?

Hlavní výživové poradkyně a hlavní asistentky zodpovídají za jednotlivé pobočky franšízantů, v nichž zajišťují komunikaci mezi personálem a majitelem. Vyhodnocují obchodní výsledky a kvalitu práce personálu na pobočce. Stanovují další cíle a kroky vedoucí k případnému zlepšení pomocí on-line softwaru, osobních návštěv a propracovaného systému workshopů a vzdělávání. Důležitým nástrojem kvality vzdělávání a získání odbornosti je studium na Naturhouse University. Hlavní výživové poradkyně a asistentky také pomáhají s  výběrem personálu na pobočce. V případě, že daná pobočka nevykazuje obchodní anebo terapeutické výsledky v náležité kvalitě, jsou připraveny vlastním osobním příkladem ukázat a najít správnou cestu k dosažení požadovaných výsledků. Nasazení celého týmu se pak v praxi osvědčuje nízkým procentem uzavřených obchodů a naopak spokojeností franšízantů a následně i klientů. Za celou dobu fungování jsme uzavřeli pouze 3 obchody z technických či rodinných důvodů.

Jaké jsou obraty a návratnost nejlepších franšízových poboček?

Obraty u nejlepších franšízových poboček se pohybují mezi 300 až 600 tisíc korun, což se odvíjí od velikosti města a celkových nákladů na provoz dané pobočky. Návratnost vložených prostředků se pohybuje od 2 měsíců do 1 roku. Velmi úspěšná se ukazuje výživová poradna „typu mikrokoncept“, jejíž kompletní investice začíná na 290 tisíci korunách a výživový poradce zde pracuje sám. Tento typ výživové poradny představuje nízkou vstupní investici a současně zajímavý zisk již při nižším obratu a tím i rychlou návratnost. Na základě úspěchu s mikrokonceptem připravujeme v tomto roce otevření prvních poboček typu mikro-mikro pro města s 5 až 10 000 obyvateli.

Plánujete nějaké marketingové novinky?

Novinek a aktivit v marketingu máme celou řadu. Zdvojnásobili jsme díky počtu poboček, kterých je v tuto chvíli 76 a dalších 10 je ve fázi otevírání, náš marketingový rozpočet. Proto jsme si mohli nyní na jaře dovolit nejen aktivity v rámci on-line prostředí, ale také reportáže v televizi a tištěných médiích. V tomto roce nás čeká ještě obnova stávajících webových stránek pro franšízanty. Od února jsme zahájili spolupráci s novou PR agenturou a zatím se nám daří navyšovat počet mediálních výstupů. Toto všechno přispívá k tomu, že je naše značka stále více vidět a potencionální klienti i budoucí franšízanti vědí, co od nás mohou očekávat. Co nás velice těší je, že spokojení klienti doporučují do našich poraden své známé i rodinné příslušníky. To je pak pro nás nejlepší pochvala a odměna zároveň.

Čeho se budou týkat novinky na webových stránkách

Rozšiřujeme sekci pro klienty o nové zajímavé články, tipy a videa. Natáčíme instruktážní videa, podle kterých se může náš personál na pobočkách efektivně vzdělávat a například realizovat aktivní marketing v okolí své výživové poradny.