Striktní pravidla jsou v síti nutná

Blízká budoucnost
Blízká budoucnost / V nejbližší budoucnosti bychom měli ještě 2 až 3 prodejní jednotky v Čechách otevřít. Dále se uvidí, ale určitě se zajímavým lokalitám nebráníme, říká Petr Zelík
pondělí
25.06.2018
Po několikaleté expanzi je český trh pro naše prodejny již naplněn, zajímavým lokalitám se ale nebráníme, říká zakladatel tuzemské franšízové sítě Oxalis čaj&káva Petr Zelík.
 

Letos to bude 20 let, co jste se začali rozvíjet skrze franšízing a také 25 let od vstupu vaší společnosti na trh. Jaké zkušenosti jste si odnesli?
Začátky našeho franšízingu nelze vůbec se současnou podobou srovnávat. Také to v pravém slova smyslu franchisa nebyla. Šlo o velkoobchodní zákazníky, kteří měli zájem odebírat čaj pouze od nás a také jej prodávat z našich patentovaných skleněných dóz – tedy využít jeden z nejtypičtějších identifikačních prvků, nicméně žádná další striktnější pravidla pro prodej neměli, ale franchisanty jsme je nazývali.

Franšízing bez přívlastků jsme zahájili až v roce 2011 po zpracování podrobné Provozní příručky s pevně danými pravidly pro licenční prodejny a po našem vstupu do České asociace franchisingu. Stávající „franšízanti“ byli osloveni s nabídkou zapojení do nové podoby jako první, někteří se rozhodli daná pravidla respektovat a upravit kompletní způsob prodeje požadovaným a popsaným způsobem. Někteří bohužel odpadli. Naopak se ale přihlásili noví, které právě tento způsob spolupráce oslovil, a který samozřejmě přináší oboustranné výhody.

Takže se vám osvědčilo přísnější dodržování pravidel uvnitř sítě?
"Měkká“ forma franšízingu bez striktních pravidel ukázala, že tudy cesta dlouhodobě nepovede. Teprve spolupráce s fundovaným poradcem a vstup do ČAF nás revolučně posunuly dále. Ukázalo se, že zvláště v dnešní době stojí zato vytvářet síť v unifikované podobě za jasně daných regulí.

Značka se pak daleko lépe profiluje, jednotný způsob prodeje na různých místech je pak srozumitelnější i pro spotřebitele. Na základě právě této zkušenosti nyní důsledně dbáme na dodržování předem stanovených not u nových projektů a postupně transformujeme projekty stávající do nové podoby. To platí jak pro vlastní tak i franšízovou síť.

Další zkušeností z uplynulých let je profesionální nastavení procesů uvnitř firmy. Jsme držiteli certifikátů ISO, HACCP a také IFS pro kávu. Zprvu nebylo zcela zřejmé, jak důležité tyto normy jsou. Při rozvoji činností i určitém počtu zaměstnanců je však nanejvýš nutné ošetřit vnitrofiremní toky informací i produktů, aby tyto za každých okolností zůstávaly přehledné. 

Kolik máte nyní v ČR provozoven? Kde a kdy jste otevřeli poslední franšízové pobočky?
Síť Oxalis čaj&káva aktuálně v České republice reprezentuje 61 prodejen, z toho 31 je pod franšízovou licencí a to celkem 11 majitelů. Další 4 prodejny provozujeme na Slovensku v Bratislavě, kde v nejbližší době připravujeme větší expanzi sítě. V posledních 12 měsících byla otevřena velká franšízová jednotka v centru Znojma, kterou provozuje náš mnohaletý, dříve velkoobchodní zákazník.

Pod franšízovou smlouvu přešla také naše českobudějovická prodejna v hypermarketu Globus. Pochlubit se určitě chceme i novou prodejnou v centru Brna na Svobodově náměstí v Kleinově paláci. Ta je jedinou vlastní jednotkou, provozovanou mimo nákupní centrum.

V jakých lokalitách nyní hledáte nové franšízanty? 
Po několikaleté masivní expanzi je český trh pro naše prodejny víceméně naplněn. Mimo nákupní centra se ve větší míře rozšiřovat nechceme a v této chvíli nás najdou naši zákazníci ve všech krajských městech a větších nákupních centrech. Samozřejmě o některých dalších místech stále uvažujeme, závisí to i na plánech výstavby nových center a probíhajících jednáních.

Změnily se nějak požadavky na franšízanty nebo franšízové pobočky?
Větší důraz nyní klademe na vzhled a ucelenost prodejen. V maximální možné míře se snažíme „starší“ prodejny převést do nového stylu ZEN, který je charakteristický čistým a jednoduchým designem, a který jsme poprvé použili v roce 2015 na vlajkových prodejnách Chodov a Smíchov. To je i směr, kterým chceme vést naše franšízové partnery.