Jasný plán / „V České republice vidíme prosto pro otevření ještě pěti specializovaných prodejen Oxalis. Do poloviny letošního roku chceme otevřít České čajové centrum,“ prozrazuje majitel franšízové sítě Oxalis Petr Zelík.
pondělí
15.03.2021
„Žádná franšízová prodejna nebyla loni uzavřena, síť zůstala otevřena v plném rozsahu. Letos chceme růst,“ říká Petr Zelík, majitel konceptu Oxalis.
 

Rok 2020 byl výrazně poznamenaný pandemií. Jaký byl pro franšízovou síť Oxalis? 
Uplynulý rok byl pro celou naši maloobchodní síť bezesporu nejsložitějším v historii. Hned po vyhlášení prvního nouzového stavu v polovině března jsme společně s franšízanty hledali možnosti, jak obstát co nejlépe, udržet co nejvyšší zájem nakupujících. Nestáli jsme nad rozlitým mlékem, nýbrž hledali různé podpůrné prostředky, jak zájem o náš produkt udržet.  Všechny vlastní i franšízové jednotky se podařilo osadit obrazovkami při vstupu do prodejny i při pokladně. Na nich komunikujeme sezónní produkty, upozorňujeme na zajímavé položky našeho sortimentu a slouží tak k okamžitému oslovení zákazníka s aktuálními novinkami. Díky České spořitelně se nám podařilo získat úvěr z programu COVID III. Na základě této skutečnosti jsme si mohli dovolit investovat nemalé prostředky do nové služby pro naše prodejny “KLIKNI A VYZVEDNI neboli NAKUPOVÁNÍ BEZ ČEKÁNÍ“.

Můžete nám ji blíže představit?
Služba není závislá na závozech zboží z centrálního skladu, protože zákazník realizuje svůj online nákup přímo na vybrané prodejně a vyškolený personál dokáže tuto objednávku připravit k vyzvednutí do 45 minut. KLIKNI A VYZVEDNI tak kombinuje online nákup s prodejem přímo na kamenné jednotce. Výhodou této služby pro zákazníka je především to, že na prodejně, respektive v nákupním centru může strávit minimum času, vyhne se frontám, což ocení především v průběhu exponovaných období, jako jsou Vánoce a zároveň má dostatek prostoru a klidu pro svůj výběr.

Co dalšího se v Oxalis změnilo?
Od listopadu 2020 jsme postupně nahradili naše stávající sáčky pro váženou podobu čaje a kávy kompostovatelnými ekologickými sáčky. Po zavedení nákupu do vlastních nádob je to další důležitý krok naší společnosti, kterým chceme ještě více přispět k ochraně životního prostředí. Kvalitní výrobky, kvalitní služby, trvalá udržitelnost životního prostředí jsou naše hlavní cíle pro příští období.

Podařilo se Vám najít během uplynulých měsíců nějaké nové franšízové partnery?
V uplynulém roce jsme pozornost zaměřili především na udržení stavu, stabilizaci. Žádná franšízová prodejna nebyla uzavřena, síť zůstala otevřena v plném rozsahu, což považujeme za daných okolností za úspěch. A i přesto, že doba novým projektům úplně nenahrávala, tak jsme naši síť přece jen rozšířili o dvě nové jednotky. Na jaře roku 2020 jsme otevřeli vlastní provozovnu na lázeňské kolonádě v Luhačovicích a v druhé polovině roku pak nový prodejní stánek v Prešově, který provozuje jeden z našich stávajících franšízantů. S dalšími novými jednotkami počítáme také na sklonku roku 2021.

Vaše obchody jsou převážně v nákupních centrech. Jak se do podnikání Vašich franšízantů promítlo omezení jejich fungování? Přeci jen, jejich návštěvnost vlivem uzavření řady prodejen, musela výrazně klesnout…
Začátek roku nás zastihl ve svižném tempu. Až do poloviny března jsme realizovali nárůst obratu ve výši cca 5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Pak zasáhla epidemie a s ní i vyhlášení nouzového stavu. Vzhledem k tomu, že čaj i káva jsou potraviny, vládní nařízení vedoucí k uzavření prodejen se jich netýkalo. Otevřeno jsme sice mít mohli, avšak v téměř liduprázdných nákupních centrech, kde se většina našich jednotek nachází. Limitem byla navíc provozní doba, která byla vzhledem k nízké návštěvnosti zkrácena z obvyklých 12 hodin denně pouze na 7. Z uvedených příčin jsme v době prvního nouzového stavu v našem maloobchodu realizovali tržby na úrovni zhruba 30 % dlouhodobého normálu. Bohužel se nás netýkal vládní návrh na sanaci části nájmů pro uzavřené podnikatelské jednotky. Mohli jsme mít otevřeno, i když z objektivních důvodů při velmi nízkém obratu. Tady jsme na masivní pomoc státu nedosáhli. Uplatnili jsme však program antivirus, u řady zaměstnanců byl provoz nastaven na kurzarbeit. V červnu až srpnu se situace normalizovala, dokonce jsme tržby ve srovnání s minulým rokem navýšili. Do krizového scénáře se vše začalo vracet opět v průběhu září, kdy se z Prahy a posléze i České republiky stávalo jedno z hlavních evropských epicenter nákazy. Z důvodu nízké návštěvnosti nákupních pasáží se náš maloobchod, vlastní i franšízová větev dohromady, v roce 2020 propadl proti předchozímu roku o přibližně 20 %.

Dobrou kávu a čaj si lidé dnes musí uvařit doma, kavárny a restaurace jsou zavřené. Odrazilo se to nějak na zájmu zákazníků pro produkty Oxalis?
Jak je zmíněno výše, prodej v našich prodejnách utrpěl z důvodu poloprázdných nákupních center v průběhu několika lockdownů. Zájem o naše produkty se však do určité míry přenesl do virtuálního světa. Náš vlastní e-shop navýšil objem o více než 100 %. S několika desítkami produktů jsme vstoupili do renomovaného e-commerce distributora – Rohlíku. Přímo v našich a franšízových prodejnách jsme zavedli již popsanou službu „KLIKNI A VYZVEDNI“ – tedy unikátní on-line servis přímo na maloobchodě. V průběhu podzimu jsme navíc spustili čajové a kávové předplatné – vedle dárkového voucheru vhodný námět na nejen vánoční překvapení. Zájem o naše produkty sice klesl, celkově však jen mírně. Pokud nahlédneme na výkon celého holdingu Oxais a.s., vidíme za minulý rok ještě poměrně milosrdný propad ve výši 7 % obratu ve srovnání s rokem 2019. Stále máme důvod pro zdravou míru optimismu.

Krize způsobená koronavirem prověřila fungování franšízových konceptů. Je něco nového, co jste se o franšíze Oxalis díky situaci, ve které jsme se všichni ocitli, dozvěděli?
Přesvědčili jsme se o tom, že franšízová síť Oxalis je velmi životaschopná. Způsob nastavení jejího chodu i styl řízení ze strany franšízora dokázaly síť udržet v plném chodu i za nelehkých pandemických okolností. Důležitým faktorem fungování se potvrdila potřeba jednotnosti a aktivní oboustranné informovanosti sítě, tedy franšízora s jednotlivými franšízanty. Pravidla v jednotlivých centrech a obdobích se měnila různě a naším cílem bylo zákazníkům zajistit stejný komfort, maximální dostupnost informací, a to bez jakýchkoli zmatků. Ne náhodou jsme za rok 2019 obdrželi titul „Franšíza roku České republiky“.

Jaké máte plány do dalších let?
Současně naše společnost v tuzemsku disponuje maloobchodní sítí o počtu 29 vlastních specializovaných prodejen, dalších 31 provozoven operuje ve franšíze. Na Slovensku pak firma zřídila 7 obchodů a 2 navíc ve franšízové spolupráci. Máme za to, že v desetimilionové České republice je prostor pro dalších minimálně pět specializovaných jednotek Oxalis. Rozšiřování chceme podniknout jak budováním nových vlastních prodejen, tak spoluprací s franšízanty. Tímto krokem by mělo dojít k vyšší koncentraci obratu směrem k páteřní větvi firmy. Ve Vodičkově ulici v Praze v rámci naší stávající provozovny bychom do poloviny roku 2021 rádi spustili České čajové centrum. Vedle našeho stávajícího obchodu bychom v suterénu budovy chtěli nabídnout školení, semináře, workshopy. Zamýšlíme zvát sem naše dodavatele z různých koutů světa, představit čajovou kulturu jednotlivých zemí, způsoby pěstování či zpracování čaje. Také bychom rádi veřejnost seznámili s čajovou mixologií, tedy mícháním čajových nápojů s různými ingrediencemi a nealkoholickými nápoji. Chystáme i semináře o párování čaje s jídlem. V prvním poschodí téhož prostoru již brzy vznikne moderní gastronomický provoz Teahouse&Coffee. Zde nabídneme to nejlepší z našeho sortimentu čajů a káv k přímé degustaci. V rámci péče o naše zákazníky i nadále intenzivně pracujeme na provázanosti jednotlivých prodejních kanálů a zlepšování kvality služeb, a to například tím, že již v druhé polovině tohoto roku chceme nabídnout možnost kurýrního dovozu nákupu z prodejny přímo domů. Podíl exportu na celkovém obratu činí u našich nejvýznamnějších západoevropských konkurentů cca 50 až 60 %. Touto cestou bychom se rádi vydali také a z Oxalisu vytvořili výrazně proexportní společnost. Napomoci by tomu měl již sestavený master-franšízový manuál v anglické mutaci, který vytváří předpoklady pro vývoz našeho franšízingu jako systému. V úmyslu máme rovněž rozšíření online prodeje do vybraných zemí EU.


Exportní ambice / Cílem společnosti Oxalis je navýšení podílu exportu na celkovém obratu na 50 až 60 %. Pomoci by tomu měla i expanze prostřednictvím master-franšízy a rozšíření online prodeje do zemí EU.