Světlo na konci tunelu / „Obchodní pasáže jsou už znovu otevřené, lidé se pozvolna vracejí zpět. Očekáváme, že za letošní květen by firma mohla být souhrnně na cca 80 % obratu května minulého roku," popisuje aktuální situaci Petr Zelík, majitel franšízové sítě Oxalis.
pondělí
01.06.2020
„Chceme v zahraničí najít partnery, kteří otevřou alespoň jeden vlastní obchod s kávou a čajem, a dále budou rozvíjet franšízovou síť," říká majitel konceptu Oxalis Petr Zelík.
 

Jak se momentálně síti Oxalis na tuzemském trhu daří?
Začátek roku nás zastihl ve svižném tempu. Až do poloviny března jsme realizovali nárůst obratu ve výši cca 5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Pak zasáhla epidemie a s ní i vyhlášení nouzového stavu. Vzhledem k tomu, že čaj i káva jsou potraviny, vládní nařízení vedoucí k uzavření prodejen se jich netýkalo. Otevřeno jsme sice mít mohli, avšak v téměř liduprázdných nákupních centrech, kde se většina našich jednotek nachází. Limitem byla navíc provozní doba, která byla vzhledem k nízké návštěvnosti zkrácena z obvyklých dvanácti hodin denně pouze na sedm. Z uvedených příčin jsme v době nouzového stavu v našem maloobchodu realizovali tržby na úrovni zhruba 30 % dlouhodobého normálu. Nyní již začínáme vidět světlo na konci tunelu. Obchodní pasáže jsou už znovu otevřené, lidé se pozvolna vracejí zpět. Očekáváme, že za letošní květen by firma mohla být souhrnně na cca 80 % obratu května minulého roku. Další měsíce je s ohledem na nejistou situaci velmi obtížné predikovat.

Do jaké míry zasáhla vaše prodejny opatření přijatá vládou v rámci boje proti šíření koronaviru?
Ztráty zatím počítáme ve vyšších jednotkách milionů Kč. Přesné vyčíslení budeme schopni specifikovat později, neznáme případné úlevy na nájemném, které jsou dosud jen v minimu případů. Bohužel se nás netýká vládní návrh na sanaci části nájmů pro uzavřené podnikatelské jednotky. Mohli jsme mít otevřeno, i když z objektivních důvodů při velmi nízkém obratu. Tady na masivní pomoc státu nedosáhneme. Antivirus uplatňujeme, u řady zaměstnanců je provoz nastaven na kurzarbeit. Jak bylo výše řečeno, tržby jsou snížené, takže pomoc v řádu set tisíců měsíčně je realizována. Aktuálně žádáme také o desetimilionovou půjčku v rámci programu COVID III. Věříme, že na ni dosáhneme. V rozjezdu firmy v průběhu dalších měsíců bude tato částka velmi vítanou injekcí.

Z pohledu zkušeného franšízora, jak velkou roli by v takové době, kterou momentálně tuzemští podnikatelé zažívají, podle Vás měl hrát poskytovatel licencí ve vztahu ke svým franšízantům?
Franšízor by v této komplikované době měl o to více hrát roli zastřešovatele, který hájí zájmy každého jednotlivého franšízanta. Pokud převedu toto obecné rčení do naší situace, pak my jsme za celou síť zajišťovali sestavení žádostí k pronajímatelům s našimi požadavky, rozesílali jsme je a vyjednávali. Vstoupili jsme do přímého kontaktu s vládou s dotazy, které se konkrétně týkaly naší specifické situace. Informovali jsme franšízanty o jednotlivých opatřeních státu, dávali jsme jim detailní výklad. V průběhu stavu nouze jsme vstoupili do tzv. Iniciativy – volného sdružení obchodů a sítí obchodů v nákupních centrech, které hájí zájmy maloobchodních jednotek.

Kolik franšízových prodejen má Oxalis v současné době na českém trhu? Jak se vám daří na Slovensku?
V České republice současně provozujeme 28 vlastních prodejen, dalších 7 pak na Slovensku. Kromě těchto vlastních jednotek doplňuje celou naši maloobchodní síť 30 franšízových provozoven v tuzemsku a 1 další na východě Slovenska. Jádrem naší slovenské investice je logicky Bratislava. Tam provozujeme 4 prodejny, kterým se až do korona krize vedlo výborně. Síť doplňují obchody v Nitře, Banské Bystrici, Trnavě a Košicích (jediná franšíza), kde pomalu docházelo ke stabilizaci a pozvolnému růstu tržeb. Nouzový stav na Slovensku však prodejnám zasadil tvrdou ránu. Nařízení tam byla velmi razantní a z hlediska epidemie i značně účinná. Tržby se však propadly až ke čtvrtině běžného stavu. Naštěstí i tady dochází od 20. května k otevření center. Doufám, že i zde se blýská na lepší časy.

Jaké jsou plány ohledně další expanze? Je v obou zemích ještě potenciál rozšiřování sítě?
Česko má jen deset milionů obyvatel. Domnívám se, že je tu prostor maximálně na 65 až 70 specializovaných prodejen s čajem a kávou. Nyní jsme na čísle 58 a z našeho pohledu se pomalu blížíme nasycení. Spíše než otevírání nových a nových jednotek budeme usilovat o lepší pozice v rámci stávajících nákupních pasáží. Na Slovensku je situace obdobná. Naše maloobchodní větev dosáhla počtu 8, předpokládáme její doplnění maximálně o 3 až 4 jednotky. Rok jsme pracovali na master-franšízovém manuálu v angličtině a rádi bychom celý koncept vyvezli do dalších zemí. Chtěli bychom v zahraničí hledat partnery, kteří by otevřeli alespoň jeden nebo několik vlastních ochodů a pak dále větvili sub franšízu.

Do obchodů jste v poslední době uvedli několik novinek. Jak důležité je podle Vás i v rámci franšízové sítě inovovat a obohacovat její nabídku?
Během loňského roku jsme založili společný podnik Oxalis Cool Drinks na výrobu ledových čajů a ledových káv. Chlazené nápoje jsme přivedli na trh proto, že potřebujeme vykrýt z našeho pohledu hluchou sezonu, kterou je léto. Vedle segmentu hotových nápojů jsme se pustili i do přírodní kosmetiky se zeleným japonským čajem a s kolumbijskou zelenou kávou. Věříme, že rozšíření produktového portfolia tímto směrem může přinést další přírůstek obratu. I když jsou čaje a kávy poměrně konzervativní produkty a mnozí zákazníci často stále opakují podobné nákupy, inovace jsou i tak žádoucí. Vedle těchto „štamgastů“ jsou spotřebitelé, kteří se neustále pídí po nových chutích a vůních, nových oblastech původu. Těmto vycházíme vstříc evoluční inovací sortimentu, každý rok na začátku sezóny v září přinášíme paletu nových položek. Na podzim jsme zároveň do celé maloobchodní sítě instalovali obrazovky, na kterých můžeme novinky podrobněji představovat, upozorňovat na ně. Nad tváří prodejen i produktovou skladbou je třeba stále přemýšlet, optimalizovat ji. Aby síť dlouhodobě prosperovala, jsou inovace více než nutné.


22 let s franšízou / Na českém trhu začala značka Oxalis budovat franšízový koncept v roce 1998. Dnes má u nás 58 poboček, z nichž většina je provozována franšízovými partnery. Její síť zasahuje do všech krajských měst.