Velký plán / Do konce roku 2025 chce Česká pošta mít v projektu Partner 2500 poboček provozovaných smluvními partnery. Ve své správě si chce nechat 700 provozoven.
Pátek
27.07.2018
Česká pošta pokračuje v rozšiřování sítě Partner. Hned pět nových poboček pod tímto označením začalo fungovat od července.
 

V roce 2017 převedla Česká pošta na smluvní partnery celkem 189 provozoven. Na začátku letošních prázdnin tak u nás působilo v rámci tohoto konceptu 524 poboček. První pošta Partner vznikla v roce 2009 na Božím Daru. Jubilejní 500. poštou, která přešla pod hlavičku Pošta Partner, byla ta v Kácově na Kutnohorsku. Pod vedením franšízanta funguje od května letošního roku.

O tom, že to Česká pošta s převodem svých poboček na partnery v menších městech a v některých částech velkých měst myslí vážně, svědčí i fakt, že každý měsíc takto otevírá hned několik poboček pod tímto označením. S cílem zatraktivnit projekt pošta Partner pro nové zájemce, ale i pro stávající provozovatele, zvýšila letos v dubnu Česká pošta finanční odměnu pro smluvní provozovatele. Fixní část odměny vzrostla v průměru o zhruba 4 %. V absolutních číslech se jedná o částky od 400 do 600 Kč měsíčně navíc. Zda-li to bude dostačující pro zvýšení atraktivity podnikatelského konceptu ukáže čas. Zatím se České poště nedaří naplnit své plány a tempo převodů pošt na partnery.

Peněžní suma, kterou měsíčně pošty Partner od České pošty získávají, se skládá ze dvou složek. Jedná se o fixní část, která pokrývá náklady na provoz a datové připojení. Výše variabilní části odměny pak závisí na počtu uskutečněných transakcí a zahrnuje i provizi za prodej. 

Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl.


Zákazníkům na dosah / Důvodem, proč se Česká pošta rozhodla využívat pro chod svých poboček partnery, je snaha o zachování dostupnosti jejích služeb zejména v menších městech. Uzavřená smlouva umožňuje provozovatelům pošt Partner reagovat na konkrétní podmínky a zvyklosti v obcích.