Nabídka pro všechny / Program direct Method for English je Je vhodný pro děti i dospělé, jednotlivce i skupiny. Metoda je založena na řízené konverzaci, kreativitě a procvičování.
pondělí
10.09.2018
Jazykové školy, začínající podnikatelé i jazykoví lektoři. Ti všichni se mohou ucházet o franšízovou licenci Direct Method for English, říká Adela Masaryková, manažerka společnosti Empire CZ.
 

Jak se Vám daří v České republice rozšiřovat metodu výuky angličtiny Direct Method for English?
Musím říci, že i přesto, že jsme doposud nerealizovali žádné velké kampaně s cílem získat nové partnery pro náš koncept, daří se nám na tuzemském trhu velmi dobře. V současnosti máme v Česku 20 partnerů a momentálně jednáme s dalšími zájemci. Prostor pro další stále je, protože cítíme, že potenciál pro nové partnery v nových regionech je obrovský.

Čím se tato metoda liší od ostatních?
Direct Method je opakem tradiční výuky, kterou všichni důvěrně známe ze školy. S tradiční metodou se studenti nejprve učí pravidla jazyka a až poté se je snaží aplikovat. Tradiční metoda je také běžně provázena výraznou artikulací a pomalým mluvením, což působí studentům značné komplikace v porozumění běžné řeči a jejímu tempu. S Direct Method studenti mluví už od první hodiny a učí se praktickému použití jazyka pravidelným a několikanásobným opakováním konkrétních struktur. Direct Method je synonymem pro přirozený způsob učení se – poslech, mluvení, čtení, psaní. Je to metoda řízené komunikace, kdy lektor klade otázky a student odpovídá celou větou. Lektoři se na hodinách střídají a používají přirozené tempo řeči. Díky těmto principům a speciálním technikám vedení studenta jsou hodiny dynamické, efektivní a student je tak zbaven strachu z mluvení v cizím jazyce a připraven na běžné situace v praxi.

Komu je primárně určena?
Direct Method ocení věční začátečníci, pokročilejší studenti, i studenti s nevýhodou. Direct Method umožňuje např. dyslektikům a nevidomým snadnější studium, právě proto, že nemusí primárně číst a psát, ale jediné, co musí, je mluvit. Direct Method nemá žádná věková omezení. K dispozici jsou speciální učebnice pro děti od 7 let, teenagery a dospělé.

Jaký vidíte v České republice potenciál?
Velký. Alternativní metody jsou v ČR pořád málo rozšířené. EMPIRE The Know-How Institute má „pouze“ 20 partnerských škol v ČR, což je z hlediska celé republiky málo, takže je pro potenciální partnery pořád velký prostor mít vlastní školy s Direct Method.

Kdo se může ucházet o vámi poskytovanou licenci? Jaké podmínky musí splnit?
Mohou to být již existující jazykové školy, které hledají inovativní metody výuky, začínající podnikatelé, kteří mají zájem nastartovat vlastní vzdělávací společnost s licenční ochranou trhu a osvědčenými produkty, nebo lektoři, kteří chtějí využívat inovativní způsob výuky.

Na jakou podporu se může váš franšízový partner těšit?

Partnerům poskytujeme zejména metodickou podporu, hlavně zpočátku vzájemné spolupráce, kdy se učí jak nastavovat metodické plány, rozřazovat studenty do jednotlivých úrovní a podobně. Rozdělení úrovní je totiž mnohem podrobnější než při klasické učebnici. V průběhu spolupráce partnerům poskytujeme aktualizované učební materiály, nové produkty, rozšiřujeme nabídku jazyků, které je možné učit podle Direct Method a podobně.

Jaká je momentální situace na českém trhu jazykových škol? Je zde velmi konkurenční prostředí?
Ano, konkurenční prostředí je silné. Konkurenci máme nejen mezi školami, ale i mezi individuálními lektory. Mě osobně těší, že firemní klienti si jsou vědomi, že individuální lektor jim nedokáže poskytnout takové služby jako dobrá jazyková škola s kvalitním zázemím, týmem lidí, kteří jsou jim k dispozici, zastupitelností a metodickým dohledem nad lektory.


Spolupráce s franšízorem / Investice do koupi licence pro výuku metodou Direct Method for English činí 20 000 Kč za vstupní školení. V průběhu spolupráce franšízant neplatí procenta ze zisku, ale dohodnutý fixní poplatek, závisející na velikosti konkrétního regionu v rozmezí 15 až 40 000 Kč.