Zábava, vzdělání i zisk

Škola jako základ / Poskytovatel licence Edukido doporučuje svým franšízantům, aby své podnikání pod touto značkou zahájili prostřednictvím vedení kurzu ve školách. Musí si tak získat nejen důvěru rodičů svých budoucích studentů, ale také ředitelů škol, kde je chtějí pořádat.
Středa
06.02.2019
Vzdělávání dětí představuje v dnešní době zajímavou podnikatelskou příležitost. Pro ty, co chtějí na trh přivést zbrusu novou značku, je tu Edukido.
 

Je vaším snem rozjet podnikání v oblasti vzdělávání, ale žádný koncept, který u nás již prostřednictvím franšízy působí, vás nezaujal? Nestačí vám mít „jen“ jednu franšízovou pobočku, ale chcete vybudovat a řídit celou síť? Co takhle Edukido? Tento původem polský koncept, který jako hlavní pomůcku pro vzdělávání dětí používá legendární stavebnici Lego, u nás hledá master-franšízanta, který by se postaral o rozvoj jeho pobočkové sítě. Nabízí mu tak možnost v České republice vytvořit fungující byznys, který se v domácím Polsku osvědčil.

Od kandidáta na master-franšízanta očekává vedení konceptu mimo jiné dobrou znalost místního trhu, obchodní a manažerské dovednosti, zkušenosti v oblasti prodeje a marketingu, znalost angličtiny a dobré komunikační dovednosti. Kapitál nutný pro rozvoj konceptu na celém trhu v prvních dvou letech činí zhruba 1,5 milionu korun. S návratností této investice může master-franšízant, se kterým firma podepisuje smlouvu na 7 let, počítat v horizontu 2 let. Příjmy master-franšízového partnera se generují zejména z poplatků získaných od jednotlivých franšízantů. Náleží mu z nich 75% podíl.

Co se týče požadavků na jednotlivé franšízanty, ideální kandidát na franšízanta Edukido by měl mít manažerské dovednosti. Dobré také je, pokud má již za sebou nějaké zkušenosti s prací s dětmi, i když to není podmínkou. Majitel značky franšízantům doporučuje, aby své podnikání v rámci této franšízové sítě zahájili vedením kurzů ve školách. V takovém případě je totiž nečeká velká investice. Stačí jim mít finance na zakoupení licence a také sad stavebnice Lego, které jsou nezbytné pro vedení kurzů. Nemusí však utrácet za pronájem prostor a jejich renovaci, což výrazně snižuje investiční náklady. Konečná výše investice závisí na velikosti regionu, ve kterém chce podnikat, a také na tom, zda budou kurzy probíhat ve školách, či se hned rozhodne k otevření samostatné pobočky.

Pokud se franšízant rozhodne pro levnější variantu, musí mít podporu ze strany ředitelů škol, kteří mají o kurzy zájem. Jeho úkolem je také přesvědčit rodiče, že právě koncept Edukido je pro jejich děti tím pravým. „V obou případech se setkáváme většinou s pozitivními reakcemi. Máme učební plány pro děti od 3 do 12 let. Můžeme tak kurzy realizovat nejen ve školách, ale také v mateřských školkách. Největší zájem o naši nabídku pozorujeme u dětí ve věku od 6 do 9 let,“ svěřuje se se svými zkušenostmi jeden z úspěšných polských franšízantů Robert Stopa.

Spolupráce přináší výhody

Centra Edukido je nachází v samostatných prostorách, díky nimž mohou franšízoví partneři realizovat kurzy během celého dne a také o víkendech. Kromě toho mohou franšízanti rozšířit svou nabídku i o organizaci narozeninových party či prázdninových příměstských táborů. Díky tomu má možnost vydělávat i mimo školní rok. Robert Stopa období prázdnin zatím využívá k odpočinku a také přípravě na další školní rok. „Již během některých prázdninových týdnů pořádáme ukázkové hodiny pro rodiče, kteří již v tomto období uvažují o tom, jaké kroužky budou jejich děti od září navštěvovat,“ říká Robert Stopa s tím, že to nic nemění na faktu, že nejhektičtějšími měsíci pro něj jsou právě září a říjen.

Vyučovací hodina Edukido trvá 60 minut, během níž se děti učí lépe pochopit svět přírody a také techniky a vědy. V jedné skupině může být maximálně 10 dětí. Každé z nich musí mít dostatek „stavebního materiálu“ Lego tak. Celkově je tak třeba, aby s sebou lektor na hodinu přinesl hned několik kilogramů této celosvětově oblíbené stavebnice. Ty si může franšízant obstarat sám, nebo prostřednictvím franšízora. Poskytovatel franšízové licence neurčuje svým franšízantům ceny kurzů, nicméně překládá jim výpočty ukazující návratnost jejich investice. „Kvalita volnočasových kroužků začíná být pro rodiče mimořádně důležitá. Rodiče jsou ochotni platit více, ale očekávají kvalitní workshopy. Na druhou stranu vidí, že děti jsou dnes často z množství svých mimoškolních aktivit unavené. Proto si velmi pečlivě vybírají ty, na které své děti zapíší,“ říká majitel franšízy Edukido Piotr Szczepkowski.

Franšízant před stanovením cen jednotlivých kurzů kontroluje, jaké ceny má v jeho regionu konkurence a také to, zda je tato částka přijatelná pro rodiče budoucích studentů. „Zjišťoval jsem také, zda jsou tyto ceny pro nás výhodné,“ doplňuje Robert Stopa, kterému se jeho počáteční investice vrátila během několika měsíců.


Úspěch na domácí půdě / V Polsku, odkud značka Edukido pochází, má v současnosti tento vzdělávací koncept 22 poboček. Celkem 20 jich je franšízových, dvě centra pak provozují majitelé sítě.