Pomáháme řešit problém s nedostatkem lidí v IT

Budoucnost oboru / Poptávka po kvalifikovaných IT profesionálech rok od roku vzrůstá. Potřeby firem vzrostly v posledních letech tak silně, že ani rostoucí počet uchazečů o zaměstnání a absolventů nemůže tyto potřeby uspokojit. Rostoucí poptávka přichází s uvedením nových trendů, jako je například digitalizace, Big Data, bezpečnost IT, internet věcí atd.
pondělí
20.05.2019
Škola programování Coders Lab hledá pro vstup na trh partnery. O spolupráci s tímto konceptem promluvil Gregorz Morawski, který má na starosti rozvoj franšíz.
 

Kdy a s jakým cílem byly spuštěny kurzy programování Coders Lab?
První škola programování Coders Lab zahájila v domácím Polsku fungování v roce 2013, čemuž předcházely důkladné přípravy. Zakladatelé školy tehdy velmi cítili, že opravdu existuje velký rozdíl mezi poptávkou po kvalifikovaných IT pracovnících a jejich „nabídkou“ na pracovním trhu. Tradiční vzdělávací systém nesledoval změny, kterými v uplynulých 10 letech IT sektor prošel, a vzhledem k jeho nepružnosti je ukázalo, že s těmi rychlými změnami nedokáže držet krok. Dnes potřebujete 3 až 5 let studovat, abyste získali v oboru IT titul, což opět neřeší aktuální problém. Nehledě na to, že takto nastavený systém vylučuje všechny starší studenty, kteří prostě nemají čas na vzdělání tohoto typu, protože to jsou většinou lidé, kteří jsou zaměstnaní a mají rodiny.    

V reakci na tuto situaci přišli zakladatelé Coders Lab s myšlenkou tzv. bootcampu, tedy intenzivního dvouměsíčního kurzu, během nějž se jeho studenti naučí nejen programovat, ale také získají praktické znalosti v konkrétních programovacích jazycích. Na jedné straně vzděláváme budoucí zaměstnance v IT na juniorských pozicích, protože náš kurz je pouze výchozím bodem pro vstup do světa IT a programování, nicméně se všemi našimi službami kariérového poradenství a podporou při hledání zaměstnání dáváme každému šanci do dvou měsíců zcela změnit svůj život a začít budovat kariéru v jednom z nejvyhledávanějších odvětví. Poptávka po službách Coders Lab byla tak velká, že škola během tří let zcela pokryla domácí trh. Zahájili jste také mezinárodní expanzi.

Proč jste si jako další cíl vybrali země střední a východní Evropy?
V zásadě chceme naše programovací školy otevřít ve všech zemích, kde existuje nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po zaměstnancích v IT sektoru. To je jeden z hlavních důvodů. Druhým je, že většina evropských trhů stále není naplněna školami tohoto typu.

Podle jakých kritérií jste vybrali kurzy, které budete zájemcům o studium nabízet?
Bootcampy původně pochází ze Spojených států amerických, takže jsme právě tam mohli několik let pozorovat a sledovat, jak se podobné koncepty vyvíjí a fungují v reálných tržních podmínkách. Mohu říci, jsme se tak toho mnoho naučili. Samozřejmě i to, že je nezbytné sledovat neustále se měnící trendy. Například, když byla škola Coders Lab otevřena, byl velmi populárním programovacím jazykem PHP, dnes je to Java. Učební osnovy našich škol se proto mění – neustále se přizpůsobují novým potřebám, přidáváme kurzy, které jsou v současné době na trhu potřebné, jako je nyní, například, digitální UX - uživatelská zkušenost. Když se na to podíváme z hlediska franšízy, je právě tento aspekt tím, co našim budoucím partnerům usnadní každodenní práci. Neustálý vývoj produktů a zavádění inovací mohou být pro partnera to největší přidanou hodnotou, protože plnění tohoto úkolu je zcela v našem zájmu. A proto jsme to my, kdo na něm pracuje.

Budou mít franšízanti Coders Lab ve svých školách možnost nabízet všechny kurzy, které jste vyvinuli?
Samozřejmě. Doporučujeme však, aby partner zpočátku nabízel jeden kurz, možná nejoblíbenější programovací jazyk. Existují pro to dva důvody. Za prvé, všechny učební materiály a vzdělávací nástroje jsou k dispozici v angličtině a za jejich překlad se platí. Pokud začnete s jedním, investice se vám tak sníží, než kdybyste museli platit za překlad většího množství materiálů. A za druhé, pokud okamžitě nabídnete více kurzů, je mnohem obtížnější získat minimální počet účastníků do každého z nich, což je nutné pro dosažení zisku ve vašem podnikání. Existují však příklady kurzů organizovaných v angličtině, takže pokud se franšízant domnívá, že se jedná o pro něj vhodnou možnost, může využít výrazného snížení nákladů právě proto, že nebude muset překládat učební materiály.

Podle našich informací hledá Coders Lab jednoho partnera, který by se postaral o rozvoj sítě v celé zemi. Nebude to však klasická master-franšíza. Jak bude spolupráce vypadat?
Když jsme definovali strategii rozvoje, uvědomili jsme si, že by bylo mnohem snazší a efektivnější udržovat kontakt a spolupracovat s jednou osobou či společností než s větším množstvím jednotlivých franšízantů. Rozhodli jsme se proto najít exkluzivního partnera, který bude rozvíjet síť na místním trhu podle modelu, který jsme použili v Polsku, kde celý trh pokrývají naše vlastní pobočky. Kromě otevírání škol bude mít partner také na starosti nábor odborných lektorů a dalších pracovníků, jakož i marketingové a kariérové ​​poradenství.

Na základě toho, kdo by byl ideálním franšízantem?
Budoucí partner by měl být v každém případě kvalifikovaný alespoň ve třech pro nás klíčových oblastech – vzdělávání, marketing nebo řízení prodeje a vztahů se zákazníky. Doposud jsme identifikovali dva ideální profily naších partnerů. Tím prvním jsou společnosti nebo instituce, které se již vzděláváním zabývají, jako jsou soukromé školy nebo jazykové školy. Dalším jsou pak softwarové společnosti. Výhodou softwarových firem coby potenciálních partnerů je fakt, že již mají odborníky z IT, kteří mohou být snadno vyškoleni jako lektoři a mentoři. To vidíme jako opravdu velkou výhodu, protože najít dobré lektory není snadné.

Jaká je investice do nákupu franšízy a založení školy?
Coders Lab patří mezi relativně cenově dostupné franšízy, protože nevyžaduje nadměrné investice na zahájení podnikání. Většina vynaložených finančních prostředků tak putuje na nákup licence a na náklady spojené s předáním studijních materiálů. Franšízový partner musí do počáteční investice počítat také s náklady na cestování a ubytování franšízantů a zaměstnanců v rámci školení a marketing. Školy nemusí nijak investovat do počítačového vybavení, protože studenti obvykle používají své počítače, mezi další vybavení, které je pak potřeba patří stoly, židle, televizory nebo projektory. Přestože Coders Lab dodává svým franšízantům logomanuál, na jednotném designu škol v podstatě netrváme. Vstupní poplatek pro Coders Lab činí 20 tisíc eur a pokrývá nákup výhradních práv na kompletní know-how a odporu ve všech oblastech podnikání.

Zmínil jste se o pomoci franšízora. Jaký druh podpory od vás franšízant obdrží?
Partner se může spolehnout na podporu systému od prvního okamžiku spolupráce. Začínáme školením, které je organizováno v sídle společnosti v Polsku, nadále podporujeme celý proces rozvoje podnikání a sítě na místním trhu. Naši partneři mají k dispozici veškeré firemní know-how, nejlepší příklady marketingových a prodejních kampaní, nejnovější administrativní software a procesy. Vyvinuli jsme a nabízíme vlastní Learning Management System, který jim umožní snadno a efektivně spravovat a sledovat harmonogram přednášek, rozvržení lektorů, uživatelské profily, obsazenost kurzů, popularitu učitele, reporty ziskovosti a podobně. Na druhé straně se domníváme, že je také výhodou, že se stane součástí systému, který pracuje na vytvoření globální značky – v oblasti, která je „mladá“ a perspektivní.


Finance do začátku / "Licenční poplatek za franšízu Coders Lab pro Českou republiku činí 20 tisíc eur, tedy zhruba 0,5 milionu korun. Zhruba stejnou částku pak musí franšízant investovat do rozvoje sítě," upřesňuje Gregorz Morawski.