Ve franšíze zúročujeme naše zkušenosti

Další růst / Na začátku října zahájí provoz nová pobočka Ardon na trhu. V jihomoravském Rousínově ji otevře franšízový partner tohoto ryze českého konceptu.
pondělí
23.09.2019
„Ardon má desítky velmi solidních obchodních partnerů. Prostor pro franšízanty je zde však ještě velký," říká Tomáš Voženílek, spolumajitel společnosti specializující se na pracovní módu, Ardon Safety.
 

Co přimělo společnost Ardon Safety k vytvoření franšízového konceptu?
Ardon Safety působí na trhu s pracovními oděvy de facto už přes 25 let. Jsme aktivní jak v oblasti B2B tak v B2C businessu. Obchodní prostředí, ve kterém působíme, vzniklo spontánně bez jakýchkoliv jasných pravidel zkraje 90. let. Od té doby se situace v oboru hodně změnila. V posledních letech velmi intenzivně vnímáme potřebu revize minulého obchodního modelu a jeho přizpůsobení novému tržnímu prostředí. Náš zákazník je podstatně náročnější – má nová očekávání ohledně kvality zboží, úrovně servisu a rozsahu dodatečných služeb. Naše společnost má s obsluhou potřeb spotřebitelů velké zkušenosti, víme, jak odbavit zákazníka z jakéhokoliv segmentu výrobní sféry, od drobného živnostníka až po velké průmyslové podniky. Tyto naše poznatky teď přenášíme do franšízingu, systému jasně definovaných pravidel, který společně s našimi zkušenostmi vytváří předpoklady pro solidní výkonnost, vysokou konkurenceschopnost a celkově dlouhodobý společný úspěch.

Jaký vidíte pobočkový potenciál na českém trhu pro síť Ardon? Do jakých lokalit chcete v první fázi franšízového rozvoje proniknout?
Česká republika je průmyslová země, což pro sortiment Ardon představuje obrovský potenciál. Přestože koncentrace průmyslu není regionálně rovnoměrná, díky skladbě našeho sortimentu dává franšízantům solidní šanci na úspěch i v oblastech, kde převažuje například zemědělská produkce nebo terciální sféra. Sortiment Ardon je velmi široký. Kromě vysoce specializovaných prostředků na ochranu zdraví při práci nebo pracovních oděvů jsou v nabídce i oděvy volnočasové nebo vycházkové. To platí i pro obuv. Potenciál pro růst poboček existuje především v oblastech, kde nemáme partnerské zastoupení. Naše společnost má v současné době v tuzemsku desítky velmi solidních obchodních partnerů. Největší koncentrace je v tradičně průmyslových oblastech, jako jsou Plzeňsko, Brněnsko nebo Pardubicko. Aktuálně tedy existuje celá řada oblastí, kde lze franšízový koncept úspěšně rozvinout.

Jaké jsou požadavky na oblast? Poskytujete lokální exkluzivitu?
S ohledem na charakter našeho sortimentu je pro úspěch projektu nutné, aby franšízant podnikal ve městě s minimálně 10 tisíci obyvateli. Takové město by mělo navíc být i přirozeným centrem spádové oblasti s minimálně 20 tisíci obyvateli. Lokální exkluzivitu na franšízing poskytujeme. To znamená, že v dané oblasti nebude zastoupení žádného jiného obchodníka s franšízovou licencí.

Jaké vlastnosti u svých budoucích franšízantů primárně hledáte?
Jedná se o vlastnosti, které vytvářejí předpoklad pro úspěch v jakémkoliv jiném druhu podnikání, případně i v životě osobním. Musí se jednat o svědomitou, energickou, pečlivou, ctižádostivou a pracovitou osobnost, která má navíc solidní organizační schopnosti pro řízení menšího týmu kolegů.

Pro koho je podnikání primárně určeno?
Naše zkušenosti jsou takové, že z hlediska personálního je základním stavebním kamenem ideálně manželský pár mladšího nebo středního věku. To má svůj význam i z hlediska rozdělení obchodních aktivit mezi členy týmu. Principiálně se obchodní činnost odehrává v prodejně nebo přímo v prostorách větších průmyslových zákazníků.  Ženy mají obvykle lepší vztah k maloobchodnímu prodeji oděvů nebo obuvi, zatímco muži upřednostňují prezentaci technicky náročnějšího sortimentu přímo u firemních zákazníků.

Kdo je vlastně zákazníkem Vašeho sortimentu?
Naši zákazníci jsou dvojího typu. V první řadě se jedná o firemní klienty z řad stavebních, strojírenských nebo zemědělských společností, které je třeba obsluhovat přímo v jejich prostorách. Ve druhém případě se jedná o živnostníky nebo jiné spotřebitele (zahrádkáře, chalupáře, turisty, sportovce), kteří navštíví naši prodejnu a nakoupí podle potřeby.

Náš portál nabízí celou řadu franšízových příležitostí. Jaké jsou podle Vás výhody nabídky pracovních oděvů?
Objektivních výhod je několik, hlavní jsou dvě. Především, pracovní oděvy, obuv a pracovní rukavice, jsou sortiment, jehož spotřeba je garantována zákonem. Česká republika je už mnoho let součástí EU, kdy v popředí jejího zájmu je ochrana zdraví při práci. Za poslední dvě desítky let došlo v našem sektoru k významné transformaci potřeb a ke zvýšení spotřeby jako v málokterém oboru. Díky snahám EU tomu do budoucna nebude jinak. Rezistence vůči snížení spotřeby se projevila i v době hospodářského útlumu z let 2008 až 2010. Druhou významnou výhodou je, že u našich franšízantů najdete volnočasový sortiment atraktivního vzhledu ve kvalitě, na kterou jste zvyklí z civilního sektoru. Náš sortiment postupně rozšiřuje řady svých spotřebitelů na celou populaci.  Obě tyto výhody dávají budoucím franšízantům vysokou míru pravděpodobnosti úspěchu.

Dobře, ale trh s pracovními oděvy už existuje mnoho let a vládne na něm jistě velká konkurence. Jaký je předpoklad, že se Vaši franšízanti prosadí?
Jistě, trh zde funguje už mnoho let a prosadit se není snadné. Začít „od nuly“ a uspět je z našeho pohledu téměř nemožné. Daného stavu jsme si vědomi, proto jsme vypracovali pružný systém spolupráce, který je schopen se adaptovat na každé prostředí ve kterékoliv fázi hospodářského cyklu. Konkurenční výhodou našich franšízantů nejsou pouze zkušenosti a sortiment franšízora, ale i flexibilní nastavení vztahu dodavatel-odběratel. To dává celému projektu vysokou šanci na trvalý úspěch.

Uzavřeli jste už nějakou franšízovou smlouvu?  Máte z praxe ověřenu funkčnost systému?
Franšízový systém pro nás není nový. Od roku 2014 ve zkušební provozu fungují dvě licence.  Je to dostatečně dlouhá doba na to, abychom systém odladili a celkově ho vyhodnotili. Za těch pět let se oběma franšízantům podařilo vybudovat úspěšné podnikání a silnou a respektovanou pozici na trhu. Systém ARDON je teď připraven přivítat nové partnery. 


Finance do startu / „Odhadované investiční náklady partnera franšízového konceptu Ardon v případě 100 m2 prodejny činí okolo 300 tisíc Kč včetně vstupního poplatku. Je pro nás důležité maximálně podpořit rozjezd podnikání partnera, a proto prodejnu plně vybavíme zbožím na vlastní náklady," upřesňuje Tomáš Voženílek.