Od školky po střední školu s franšízou

Podnikatelé i pedagogové / Šanci stát se franšízovými partnery tohoto konceptu a začít podnikat v perspektivním oboru mají i zájemci z Česka i Slovenska. V obou těchto zemích hledá Maple Bear jak master-franšízanty, kteří by se postarali o rozvoj konceptu na celém jejich území, tak i jednotlivé franšízanty, kteří by zahájili provoz jednotlivých škol a školek
pondělí
07.10.2019
Kanadský systém Maple Bear je jednou z největších vzdělávacích franšíz na světě. Co nabízí a kdo by byl ideálním partnerem v České republice, vysvětluje Yann Bidan, generální ředitel pro střední a východní Evropu.
 

Maple Bear vstupuje do regionu střední a východní Evropy. Čím se podle Vás situace vzdělávání v zemích tohoto regionu liší od Kanady?  by to byl rozdíl v zemích tohoto regionu a proč?
Vzdělávací systémy ve většině průmyslových společností, včetně zemí tohoto regionu, se historicky zaměřily na přímé učení o faktech a metodách. Tento model poskytování informací se však podstatně změnil v důsledku nových technologií, které umožňují bezprecedentní přístup ke znalostem a informacím. V této souvislosti již role vzdělávacích systémů nespočívá v předávání informací, ale jsou spíše zprostředkovatelé základních kompetencí učení, studenty např. motivují ke kritickému myšlení.

Výzvy 21. století totiž vytváří nové požadavky na společnost, a tedy i na vzdělávací systémy, jejichž úkolem je nyní vzdělávat generaci, která čelí nebývalé rychlosti sociálních, environmentálních, ekonomických a technologických změn. Kanada je průkopníkem mezi zeměmi, které přizpůsobují svůj vzdělávací systém konceptu dovedností 21. století. Od roku 1994 uplatňuje stát metodiku plně zaměřenou na učení klíčových dovedností pro budoucí úspěch. Cílem je rozvíjet sociálně aktivní lidi, vůdce udržitelné společnosti, kteří se dokáží efektivně přizpůsobit rychlým změnám. Důraz na vzdělávání se přesouvá z předávání faktů, které mohou rychle zastarat, na model zaměřený na rozvoj sociálních, tzv. „měkkých“ dovedností.
 

Proč je vzdělávací systém Maple Bear tak specifický?
Maple Bear používá kanadskou metodologii. Je založen na objevování, experimentování a řešení problémů. Na základě těchto principů jsou tradiční vyučovací metody nahrazeny provokačním vzděláváním, které povzbuzuje studenty, aby prozkoumávali své okolí, aby našli odpovědi na otázky, které jsou skutečně relevantní pro jejich každodenní životy. Maple Bear kultivuje vzdělávací prostředí, které podporuje studenty, aby dělali chyby. Když se studenti nebojí dělat chyby a vědí, že jsou součástí procesu učení, je mnohem pravděpodobnější, že získají sebevědomí a rozvinou odolné růstové myšlení. Naším hlavním cílem je připravit studenty tak, aby uměli správně komunikovat a zlepšovat měnící se svět, který mají kolem sebe. Chceme, aby naši studenti byli schopni následovat nejnovější technologický vývoj, být aktivními členy a lídry ve svých komunitách a podílet se na stále více propojeném světě, který má méně hranic a čelí výzvám, jako je imigrace, globální oteplování, nové požadavky pracovního trhu. V učebních osnovách Maple Bear klademe důraz nejen na globální občanství, ale především na aktivní místní občanství.

Na rozdíl od obvyklé praxe mezinárodních škol rozšiřujících se prostřednictvím licencí, Maple Bear nezavádí pouze vlastní metodiku, ale kombinuje ji s místními pravidly a osnovami. Jak to konkrétně vypadá?
Maple Bear školy jsou místní školy, nikoli mezinárodní. Jsou registrovány jako místní školy v souladu s místními vzdělávacími předpisy a nabízejí kromě kanadského programu a kanadských metodik výuky také plně formulované místní vzdělávací programy. Při vstupu do nové země provádíme srovnání výsledků požadovaných ministerstvem školství a učebních osnova Maple Bear. Dbáme na to, by naše osnovy respektovaly místní požadavky na výsledky. Obvykle se nám daří je dokonce překonávat. To, čím se školy Maple Bear od těch ryze místních budou jistě lišit, je způsob, jakým učíme. Abychom to shrnuli, bereme to nejlepší z Kanady i z místní země a kombinujeme to. Rozvíjíme místní děti s globální občanskou myslí! A co se týče jazyků, kombinujeme při studiu vždy mateřský jazyk studentů s angličtinou.

Dvojjazyčný vzdělávací program jste již vyzkoušeli v různých prostředích a zemích po celém světě. Jaké jsou podle Vás výhody, proč je tak prospěšný?
Kanada je od samého začátku zemí se dvěma úředními jazyky. Dvojjazyčnost máme v naší DNA. Máme zkušenosti s výukou angličtiny díky našim dvěma „domácím“ jazykům. Ruku v ruce s metodikou výuky je Kanada světovým lídrem v bilingvním vzdělávání. Výzkumy dokazují, že čím dříve jsou děti vystaveny druhému jazyku, tím lepší začátek života budou mít. Dvojjazyčnost je však výhodou, která přesahuje umění mluvit dvěma cizími jazyky. Zlepšuje různé mentální funkce a zvyšuje sociální dovednosti. Podle nedávných četných výzkumů mají dvojjazyčné děti větší schopnost soustředit se, zapojit se do více úkolů, socializovat se, přizpůsobit se změnám a řešit problémy. Zpomaluje také například některé nemoci, jako je Alzheimerova choroba a demence, a to až o 5 let.

Maple Bear je osvědčený koncept komplexního vzdělávacího systému, který zahrnuje jak mateřské školy, tak i základní a střední. Plánujete nabízet všechny tyto stupně vzdělávání i v zemích, do kterých nově vstupujete?
Maple Bear vyvinul vzdělávací program pro děti od 6 týdnů po absolventy středních škol ve věku 18 let. Obvykle v našich školách po celém světě naši partneři začínají na předškolní úrovni a poté pokračují se základní školou. Je na rozhodnutí vlastníka školy, jakou úroveň vzdělávání by ve své zemi chtěl nabízet, ale naše rada je začít předškolní a poté pokračovat v růstu na základní školu.

Vedení Maple Bear podepsalo dvě franšízové smlouvy, a to v Rumunsku a Bulhasku. Kdo jsou partneři, kteří vaše pobočky v těchto zemích otevřou?
Náš proces je nastaven tak, že nám umožňuje si partnery pečlivě vybírat. Naši franšízanti v Rumunsku a Bulharsku mají oba velmi podobný profil – mají nadšení pro děti a jejich vzdělávání. Dála pak mají již předškolní vzdělávací centra a podnikatelské zkušenosti, úspěšně fungují již několik let a vybrali si Maple Bear kvůli kanadské metodologii, dvojjazyčnému vzdělávání a podpoře a zkušenostem, které našim franšízantům poskytujeme.

O jaké školy se jedná?
Mateřská škola v Rumunsku se nachází v krásném městě Sibiu. Letos na podzim mělo 45 dětí, a to jak juniorů, tak i předškoláků. Od otevření majitel obdržel mnoho nových žádostí o přijetí dětí a velkou zpětnou vazbu od rodičů. Maple Bear Sibiu již pracuje na základní škole, která otevře dveře na podzim 2020, ve zcela nových prostorách. Zde se bude učit 300 dětí od předškolního do základního stupně. Maple Bear Sofia v Bulharsku se otevře na podzim příštího roku a bude poskytovat vzdělávání dětem od předškolního do základního stupně. Škola také plánuje postupný rozvoj na střední školu.

Podíváme-li se na franšízovou spolupráci, jací jsou ideální franšízanti Maple Bear? Jaké požadavky by měli splňovat?
Naším partnerem se může stát každý, kdo je nadšencem do vzdělávání a sdílí naše hodnoty. Zájemci o franšízu nepotřebují žádné pedagogické zkušenosti, ale zkušenosti s podnikáním a řízením jsou výhodou. Obvykle pozorujeme 3 typy franšízantů, kteří nás oslovují. Za prvé to jsou existující soukromé mateřské školy, ve kterých pedagogičtí pracovníci plynule mluví anglicky a chtějí vyniknout před konkurencí a nabízet moderní a uznávanou metodiku. Hlásí se nám také majitelé jazykových škol, kteří chtějí rozšířit svou nabídku a začít otevírat školy. A v neposlední řadě jsou mezi zájemci o franšízu podnikatelé se zkušenostmi z oblasti vzdělávání, nebo i bez nich, kteří chtějí vstoupit na trh vzdělávacích služeb s využitím silné podpory globální značky.

Co franšízanti ze spolupráce s Maple Bear získají? Proč by se měli rozhodnout právě pro váš koncept?
Jakmile s námi franšízant podepíše smlouvu, získá neustálou podporu velké sítě odborníků v oblasti vzdělávání, kteří pracují v 19 zemích s více než 400 školami. Prvním krokem bude přiřazení kanadské virtuální akademické ředitelky nové školy, která bude ruku v ruce s místním akademickým týmem sledovat výkon učitele a nasazení učebních osnov. Druhý krok se týká školení. Kvalita učitelů je silou kanadského vzdělávání. Začíná to v programech vzdělávání učitelů, které jsou vysoce selektivní a čerpají z nejvyšších středních škol a pokračují v celé své kariéře s programy dalšího vzdělávání pro kanadské učitele. Máme tým 200 školitelů po celém světě, kteří ve franšízových školách realizují počáteční několikatýdenní školení, ale nejen to. V průběhu roku se minimálně dvakrát vrátí na další průběžné školení. O obsahu školení rozhodne Virtuální akademický ředitel a místní akademický tým na základě potřeb identifikovaných pro učitele. Tato podpora není něčím, co uvidíte v obvyklém licenčním systému. Navíc každý rok přijde kanadský odborník a vyhodnotí školu. Toto není kontrola; to pomůže neustálému zlepšování školy ve všech jejích aspektech. Je opravdu důležité, aby rodiče viděli, že se někdo stará o kvalitu vzdělávání a výkon učitelů. A na závěr bude poskytována neustálá podpora od začátku obchodního plánu, plánování školního projektu, jeho nastavení a provozu. Naši partneři budou těžit z velké podpory celé naší sítě, a to nejen během zahájení a implementace, ale i v procesu náboru, komunikace a PR aktivit

Jaká investice na franšízanty čeká?
Celkové náklady na počáteční investici začínají na 50 tisících eur a mohou se lišit zejména v závislosti na budově, zemi a rozsahu projektu. Tato částka zahrnuje Franšízový poplatek. V současné době nabízíme 50% slevu na každého prvního franšízanta, který otevře první školu Maple Bear ve své zemi.


Léty prověřeno / Franšíza Maple Bear se již ukázala jako stabilní obchodní příležitost v globálním měřítku. "Žádná z našich škol na globální úrovni se nezhroutila, neuzavřela nebo neuspěla," říká Yann Bidan.