Zájem o soukromé školky roste

Investice do vzdělávání / Otevření školky Elánek si od franšízanta vyžádá investici, která se pohybuje od 100 do 400 tisíc korun. Její konečná výše se odvíjí od zvolené lokality, připravenosti nemovitosti, ve které se bude školka nacházet, a také její zamýšlené kapacitě – od 6 do 24 dětí.
pondělí
21.10.2019
Během několika měsíců by naši franšízanti měli otevřít 11 poboček pod hlavičkou Elánku, prozrazuje Eliška Krejčí Reková, ředitelka sítě.
 

Jak se školkám a jeslím Elánek v současné době vede? Jak se vám daří rozšiřovat síť v České republice?
O školky a jesle Elánek je skutečně velký zájem, za což jsme opravdu rádi, a to nejen ze strany rodičů, kteří zde umisťují své děti, ale i ze strany pečujících osob, které v Elánku chtějí pracovat, nebo i z pohledu nových zájemců, kteří by si takové předškolní zařízení chtěli sami otevřít. V letošním roce připravujeme otevření již dvanácté vlastní pobočky a zároveň spolupracujeme s několika franšízanty, kteří by v řádu několika měsíců měli otevřít celkem 11 dalších poboček napříč celou Českou republikou.

Co Vás vlastně přimělo k tomu vytvořit franšízový koncept?
Práce s předškolními dětmi je nejlepší práce na světě. Je to aktivita, která skutečně nabíjí energií. Přivede k Vám vděčné rodiče, vykouzlí úsměv na tváři dětí, má velký potenciál neustálého růstu, může rozvíjet i odpolední aktivity a kroužky, uplatňuje se při ní tvůrčí potenciál a každá aktivita a vynaložené úsilí je okamžitě vidět. I přesto, že otevíráme další vlastní pobočky, tak máme v evidenci spoustu dětí, které se k nám z důvodu plné kapacity nedostaly a musí počkat na uvolnění místa, nebo se nám začínají ozývat rodiče i ze vzdálených měst v České republice, jestli nemůžeme otevřít pobočku i u nich. Kdyby bylo na mě, tak bych velmi ráda vyšla všem vstříc, nicméně k tomu, abychom však mohli zaručit úroveň předškolního zařízení, dodržování našich standardů, vybavení školek a jeslí, profesionální a motivovaný tým lidí, rychlou a osobní komunikaci s rodiči a individuální přístup k dětem, tak není možné pojmout provozů více a být na všech místech současně. Zároveň nás začala oslovovat i „konkurenční“ předškolní zařízení, která z různých důvodů musela skončit, nebo se dostala do potíží a po nás chtěla pomoc a radu, nebo rovnou převzetí. Z mého pohledu však není správná cesta zachraňovat něco, co nefunguje, ale raději to udělat hned od začátku správně a co nejlépe. Z toho důvodu jsme vytvořili franšízový koncept. Tedy koncept, kdy ostatní franšízanty naučíme, jak vybudovat předškolní zařízení (ať už typu dětská skupiny podniková, dětská skupina pro veřejnost, mikrojesle, zařízení péče o děti předškolního věku, nebo další), jak ho vybavit, jak najít vhodný personál, jak si poradit s administrativou, financováním, poskytneme manuály, postupy, osvědčené rady, ale i grafické zpracování, reklamu a IT systémy. Budeme za nimi jezdit na prohlídky, školení a konzultace, ale každý franšízant má svou vlastní pobočku, za kterou má plnou odpovědnost a kde je svým pánem.

Jaký pozorujete zájem ze strany potenciálních franšízantů o licence?
Zájem ze strany franšízantů je značný, ale velký vliv má především vypsání dotačních titulů, které podporují financování předškolních zařízení, například právě dětských skupin. Poslední výzva z OPZ s číslem 111 tak byla otevřena od června do srpna 2019, ve které byla úspěšná celá řada projektů, které budou dále pokračovat pod franšízou Elánek. Tito franšízanti nás většinou oslovili ještě před vypsáním dotačního titulu. Společně jsme tedy mohli začít na přípravách a vytipování vhodných míst, nicméně stále se nám ozývají i noví zájemci, kteří dotaci sice získali, ale nyní neví, kde začít a jak postupovat. Je tedy možné, že se řady spokojených franšízantů ještě rozšíří. Další finanční podpora se předpokládá až s nástupem národního financování, což může být od roku 2021, tedy očekáváme, že příliš nových poboček už se otevírat nyní nebude. Financovat předškolní zařízení, pokud chcete zachovat vysokou kvalitu, individuální přístup, malý počet dětí, vhodné vybavení a program a zároveň uspět v konkurenčním prostředí, je bez finanční podpory velmi náročné a někdy téměř nereálné.

Na českém trhu funguje celá řada soukromých školek, konkurence je tedy veliká. Jaká je filosofie Elánku?
Základním cílem školek a jeslí Elánek je, aby s námi děti objevovaly svět. Aby se do školky těšily a každý den mohly doma povídat, co viděly a prožily nového, ať je to z oblasti hudby, výtvarné výchovy, sportu, cizích jazyků, nebo zážitků. Máme velmi bohatý program, krásné prostory, malé kolektivy dětí, individuální přístup díky vysokému počtu pečujících osob, které jsou průběžně vzdělávány a motivovány, bezpečné provozy, a hlavně úsměv na tváři a elán dělat věci co nejlépe.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Do jakých lokalit byste rádi expandovali?
V současné době jsme velmi spokojeni s rozmístěním poboček v rámci České republiky. Očekáváme, že se na nás ještě mohou obrátit zájemci, kteří již získali finanční podporu, ale neumí provozovat dětské skupiny. Další expanzi nad tento rámec již však v dohledné době nepředpokládáme. Zaměřujeme se tedy na aktivity, které předškolním dětem mohou dále pomoci a potěšit. Jsou to například různé nadační a charitativní aktivity na podporu předškolních dětí, nebo projekt, aby se rodiče a děti vrátili k četbě knih, tedy do Vánoc budeme vydávat vlastní knihu „Putování s Elánkem“, kde hlavním hrdinou je právě dítě, které si knihu zakoupí. Dále chystáme i vlastní pexeso, omalovánky s Elánkem a pracujeme na tvorbě leporel pro děti od 1 roku do 6 let.

Kolik poboček by, podle Vás, mohlo v Česku najít své místo?
Dětské skupiny mohou přijímat děti již od 1 roku, mikrojesle dokonce od 6 měsíců. Porodnost se v České republice zvyšuje a kapacita státních školek je přetížená. Čím dál více rodičů se vrací dříve do práce, ale hlavně upřednostňuje individuální přístup a bohatý program pro své děti, které jim mohou právě soukromé školky a jesle nabídnout. Z toho důvodu je zájem ze strany rodičů vysoký a potenciál pro tento typ předškolního zařízení značný. Další rozvoj však bude záležet na podmínkách, které nastaví vláda ČR v příštích letech.


Na svém území / Franšíza Elánek je vhodná pro všechna větší i menší města v České republice. Potenciál dané lokality pomůže franšízovému partnerovi poskytovatel licence vyhodnotit a zároveň mu zajistí exkluzivitu.