Další pobočka? Nikdy neříkej nikdy

Podpora od franšízora / Centrála společnosti Oxalis pomáhá svým franšízantům mimo jiné s realizací obchodních jednotek, případně i se samotným výběrem místa nebo s vyjednáváním podmínek nájmu, s výběrem personálu, proškolením i následným rozjezdem. K dispozici mají franšízanti také zkušené koordinátory prodejen, které do nových jednotek v případě potřeby docházejí a pomáhají se stabilizací chodu.
pondělí
27.01.2020
K myšlence zapojení se do franšízového podnikání přivedla Martina Řeháka a jeho rodinu otázka „co po mateřské“. Dnes se díky tomu soustředí na rozvoj svých 4 prodejen Oxalis.
 

Podnikání bylo Martinovi Řehákovi blízké od počátku jeho pracovní dráhy. Znalost jeho úskalí i radostí, společně s předchozí pracovní zkušeností, umožnili bezproblémové zapojení se do franšízového systému. O tom, že to bude právě Oxalis, rozhodl moment, kdy Martina Řeháka kontaktoval jeho známý, který v té době pracoval na interním projektu franšízy v této ryze české společnosti, která se zabývá dovozem, zpracováním a distribucí sypaných čajů a výběrové kávy.

Pomohla i otevřenost v komunikaci ze strany poskytovatele licence „Musím říci, že to pro mě bylo velmi příjemné překvapení. Partnerský přístup a rovná komunikace hned od začátku, bez pocitu nepříjemného mentorování,“ říká Řehák s tím, že i po sedmi letech spolupráce je velmi spokojený s pravidelnou komunikací s franšízorem. Konzultují společně strategie pro obchod a v průběhu roku se potkávají i při jiných příležitostech.

Komunikace jako základ

Právě přímost a otevřenost komunikace je podle Martina Řeháka to, na co se musí zájemce o franšízovou licenci Oxalis připravit. Problémem pro olomouckého franšízanta není ani pravidelný dozor ze strany franšízora. Když se to tak vezme, ani ho jako dozor nevnímá. Spíše ho vidí jako podporu, díky níž může pod touto značkou úspěšně fungovat. 

Podnikání na principu franšízingu se podle Řeháka od toho „klasického“ příliš neliší: „Je jedno v jakých kulisách se to konkrétní podnikání odehrává. Principy, radosti i obavy, jsou vždy podobné. Přináší pocit svobody, ale i občasné probdělé noci.“ Pozitivum vidí především v tom, že může využívat synergií, které se generují v týmu franšízora nebo při setkávání se s jinými franšízanty. „Nemusíme riskovat neúspěch marketingové kampaně v rámci relativně malého prostoru jednoho krajského města. Vývoj nových produktů a náklady s ním spojené nás zatíží až později, až už je určitá strategie hotová,“ upřesňuje Martin Řehák.

Nyní se společně s Oxalisem soustředí na zkvalitnění komunikace se zákazníky a rozšíření nabídky produktů. Otevření páté prodejny zatím Řehák nezvažuje: „Každodenní práce s provozem v tuto chvíli zcela pohlcuje naše podnikatelské ambice. Ale znáte to – nikdy neříkej nikdy.“


Více než 20 let zkušeností / Na českém trhu začala značka Oxalis budovat franšízový koncept v roce 1998. V Česku vidí prostor pro zhruba 80 obchodů. Loni v září vstoupila s franšízou i na Slovensko.