Zisk díky programování

Řešení problému / Koncept Coders Lab vznikl v roce 2013 v Polsku jako reakce na vysokou poptávku po IT specialistech ze strany technologických firem.
pondělí
20.07.2020
Nedostatek odborníků v IT na trhu trápí i Česko. Řešením mohou být školy Coders Lab, které zde aktuálně hledají franšízového partnera k rozvoji sítě.
 

IT je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví na světě a téměř všechny ekonomiky se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Problémem často bývá fakt, že školy nejsou, často u důvodu omezené kapacity, schopné „vyprodukovat“ dostatek kvalifikovaných pracovníků pro tento obor. Uplynulé měsíce nám ukázaly, jak důležité pro náš život i byznys technologie jsou. Současně s tím stoupá i důležitost lidí, kteří je vyvíjejí, spravují, programují. A těch kvalitních je, zdá se, málo. Dobrou zprávou je, že v Česku tomu tak již dále být nemusí.

Právě takové odborníky totiž pro pracovní trh připravují programovací školy Coders Lab, které chtějí mít své zastoupení i u nás. Hledá tak na zdejším trhu master-franšízanta, který by vybudoval a řídil síť poboček po celé zemi. Poohlíží se však i po dalších regionech. „Pobočky chceme otevřít ve všech zemích, kde existuje nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po zaměstnancích v IT sektoru. Navíc cítíme, že většina evropských trhů stále není naplněna školami tohoto typu,“ říká Grzegorz Morawski, který je v Coders Lab zodpovědný za rozvoj franšízy.

Lektoři na dosah

Cena licence franšízy pro Českou republiku činí 20 tisíc eur. Zhruba stejnou částku bude muset partner, který získá exkluzivitu na celý trh, investovat do rozvoje sítě. Kromě otevírání jednotlivých škol bude mít na starosti nábor odborných lektorů a dalších zaměstnanců. Zodpovědný bude i za marketingové a kariérové poradenství.

Budoucí franšízový partner by měl mít zkušenosti minimálně ve třech pro franšízora klíčových oblastech. Těmi jsou vzdělávání, marketing a řízení lidí. „Doposud jsme identifikovali dva ideální profily naších partnerů. Tím prvním jsou společnosti nebo instituce, které se již vzděláváním zabývají, jako jsou soukromé nebo jazykové školy. Dalším jsou pak softwarové společnosti,“ říká Morawski s tím, že jejich výhodou coby potenciálních partnerů je fakt, že již mají odborníky z IT, kteří mohou být snadno vyškoleni jako lektoři a mentoři. To centrála franšízy vnímá jako opravdu velkou výhodu, protože najít dobré lektory není snadné.


Vklad do budoucnosti / Cílem Coders Lab není jen vzdělávat účastníky kurzů, ale také jim pomáhat při hledání zaměstnání. Jak společnost uvádí, většina absolventů si našla práci během několika měsíců po ukončení kurzu.