Zkušenosti výhodou / Ideálním kandidátem na franšízového partnera DietaFit je člověk, který má již zkušenosti s prací v gastro provozu. Blízko by měl mít také ke zdravému životnímu stylu, díky čemuž bude schopen s chutí předávat tuto myšlenku dál svým zákazníkům.
pondělí
05.10.2020
Franšízový koncept DietaFit usiluje o rozvoj v okresních městech. Vidí v nich skrytý velký potenciál.
 

Současná doba rozvoji gastroprovozů zrovna nepřeje, nicméně najdeme i takové, kterým se daří růst. Patří k nim i franšíza DietaFit. Ta rozšířila svou síť u novou pobočku v Klatovech. Obyvatelé tohoto 22tisícového města tak mohou nově využít služeb systémového stravování zaměřené na zdravý životní styl. Vedení společnosti navíc registruje zájem o franšízovou licenci ze strany stávajících podnikatelů v olasti gastronomie. „Jsme v jednání s několika zájemci, kteří stále vyčkávají na případné dopady krize způsobenou pandemií COVID-19. Právě náš koncept jim nabízí možnost pokračovat v podnikání formou výroby a následné distribuce k zákazníkovi bez omezování, která na restaurační provozy dopadají,“ říká Robert Šefraný, majitel franšízy DietaFit – krabičková dieta.

Koronavirus měl poměrně výrazný dopad i na zájem ze strany zákazníků o stravování touto formou, a to v pozitivním slova smyslu. Jak Robert Šefraný již na jaře letošního roku redakci portálu Franchising.cz prozradil, možnost fungovat v době vládních opatření v boji s koronavirem, zaznamenala značka větší zájem o služby. A tento trend, zdá se, přetrvává. Pobočky DietaFit, jež je možné provozovat i na základě franšízové licence, zaznamenávají neustálý nárůst poptávky po individuálním vyváženém stravování s možností – jíst zdravě, redukovat svoji hmotnost a zlepšovat svůj zdravotní stav.

Na vybavení záleží

Jak to v byznys bývá, i zájemci o podnikání pod hlavičkou DietaFit, se musí připravit na nutné investice pro start jejich působení jako franšízanti. Cena franšízové licence se odvíjí od velikosti regionu, který bude franšízant v rámci uzavřené smlouvy obsluhovat, a pohybuje se od 50 do 250 tisíc Kč. Pokud má zájemce o franšízu k dispozici již fungující prostory pro gastroprovoz, musí počítat se jeho dovybavením. V případě, že chce franšízant převzít zcela novou výrobnu krabiček na klíč, investice činí okolo 1 milionu Kč. „Našim franšízantům poskytujeme poradenství v otázce nutné vybavenosti provozovny za účelem splnění všech požadovaných norem potřebných k provozu. Zájemci, kteří již podobnou činnost vykonávají, mají výhodu v již stávající vybavenosti, tudíž jejich následná investice bude minimální,“ doplňuje Šefraný.

Cílem franšízy DietaFit je za pomoci franšízových partnerů proniknout do všech krajů naší republiky. Nové, menší provozovny, by se mohly nacházet i v menších okresních městech. Samozřejmě v souladu s tím jde ruku v ruce správné nastavení veškerých vstupních a následných provozních nákladů vzhledem k zalidněnosti daného regionu a náročnosti rozvozu. Podle Šefraného si lze představit, že z nefunkční restaurace s vybavenou kuchyní může změnou konceptu vzniknout prosperující byznys.


Příležitost v menších městech / „Rádi bychom dosáhli zastoupení v každém krajském městě. Nebráníme se ale ani vzniku malých regionálních poboček napříč celou republikou. Jejich velkou výhodou je, že takové mikro pobočky nemusejí nutně znamenat ohromnou investici do vybavení kuchyně,“ říká Robert Šefraný, majitel franšízy DietaFit.