Expense Reduction Analysts

Informace o franšízovém systému

Popis franšízového systému

Expense Reduction Analysts (ERA), založena v roce 1992 ve Velké Británii, patří mezi největší poradenské sítě na světě zaměřené na řízení provozních nákladů firem.  Franšízový koncept ERA nabízí příležitost každému, kdo chce podnikat, se zhodnocením jeho schopností a nabytých zkušeností. Každý partner ERA je samostatný podnikatel, který svou aktivitou přispívá k výkonnosti celého týmu, ale stejně tak těží z přínosů, které podpora silného týmu odborníků poskytuje. 

Poradci  Expense Reduction Analysts zakládají svou reputaci na faktu, že pracují výhradně na bázi dosaženého úspěchu. Odměna vychází čistě z nákladových úspor, kterých u klienta dosáhnou. Bez dosažených výsledků nejsou účtovány žádné poplatky, což nenese žádné riziko pro klienty a zaručí se tím i opravdový závazek k naplnění očekávaných úspor.

Více než 650 analytiků Expense Reduction Analysts, působících ve více než 25 zemích, nabízí rozsáhlé vědomosti a znalosti v různých odvětvích a v různých nákladových kategoriích, jako je řízení dodavatelského řetězce, facility management, provozní dodávky, korporátní služby, finanční a bankovní služby. V České republice je ERA aktivní od roku 2011 a má v současné době 14 poradců. Své si v ERA najdou business developeři, projektoví manažeři i analytičtí odborníci z různých oborů.

JAK TO VIDÍ NAŠI FRANŠÍZANTI?

Tomáš Kopecký, energický fanda do energií: "Expense Reduction Analyst mi dává možnost využít naplno všech manažerských i odborných zkušeností získaných vlastním dlouholetým podnikáním. Tím, že je aplikujeme v provozu velikých společností, vznikají unikátní projekty, generující skvělé úspory pro naše klienty. Navíc jsem pánem svého času, jelikož nejsem zodpovědný za tým svých zaměstnanců, ale jen za svou práci, což mi přináší nečekanou svobodu."

Jitka Kulhánková, když vás přesvědčí, budete mít radost: "Nejlépe za nás mluví výsledky naší práce. Lidé na straně klienta si na začátku často myslí, že svoji práci dělají nejlíp a bojí se, abychom je o ni nepřipravili. Pro mě jako akvizitora je velká výzva dokázat člověka přesvědčit. Získat klienta je těžký úkol, ale když ve vás najde důvěryhodného poradce, vzájemná spolupráce už je potěšením."

Jiří Rybár, kapitán družstva úspor: "Nejsme jenom konzultanti, ale poskytovatel služeb, jsme zodpovědní za kvalitu a výsledek naší práce. Klientům tedy nejenom radíme, ale uskutečňujeme řešení, která jim přinášejí úspory a efektivitu. Pokud uvažujete o spolupráci, nebojte se mi ozvat. Expense Reduction Analysts má skvělou firemní kulturu se silnou týmovou atmosférou. Každý nový partner nastoupí na dva týdny do Anglie na základní školení, kde vstřebá naše know-how, aby se mohl stát důvěryhodným poradcem."

Pavel Sikora, nejlepší bankéř pro vás: "Spolu s ostatními partnery fungujeme jako sehraný tým, ve kterém se každý věnuje své specializaci. Expense Reduction Analysts je oproti mnoha jiným franšízám jedinečná v tom, že máte obrovskou volnost v tom, co a jak budete dělat."

Eva Vrzalová, v balení se vyzná: "Funkční vztah musí být postavený na důvěře a transparentnosti. Myslím, že se nám to daří naplňovat jak uvnitř týmu, tak směrem ke klientům. Výhodou práce v rámci ERA je i velká nezávislost, v rámci ERA mohu o svém osobním i profesním životě sama rozhodovat, zatímco v korporátním světě je často všechno pevně dané."

Pro více informací o franšízovém systému Expense Reduction Analysts nahlédněte na webové stránky www.erafranchise.com  a www.expensereduction.com.

Franšízové provozovny

 • ERA má dnes více než 650 konzultantů ve více než 25 zemích.  
 • V České republice má 14 partnerů.
Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

Své místo si v ERA najdou business developeři, projektoví manažeři i analytičtí odborníci z různých oborů.

Máte-li zkušenosti v některé z těchto profesí nebo jste odborníky v některém z těchto oborů, je franšíza Expense Reduction Analysts příležitostí právě pro vás:

PROFESE: poradenství, výroba, obchod, nákup, prodej a marketing, bankovní a finanční služby, controlling atd.

OBORY: fleet management, logistika a transport, telekomunikace a IT, facility management, energetika, obalové materiály a technika, bankovnictví a pojišťovnictví, personální služby atd.

Zhodnoťte vaše kontakty, schopnosti a zkušenosti a objevte poradenskou franšízu, která vám umožní rozjet prestižní ziskové podnikání bez potřeby zajištění zaměstnanců, pronájmu nemovitosti a nákupu zboží.

CO PRO VÁS ERA ZAJISTÍ:

 • Know-how a provozní manuál
 • Školení a koučování
 • Marketingovou podporu
 • Online CRM systém
 • Činnost v týmu
 • Možnost práce i na projektech v zahraničí

Potřebná počáteční investice

 • Počáteční investice na nákup partnerské licence je 40.000 EUR.

Výše licenčního poplatku se může zdát vysoká, ale je přiměřená potenciálu této příležitosti. Franšíza Expense Reduction Analysts je příležitostí pro ty, kteří mají vysoké mínění o svých schopnostech a zkušenostech a chtějí je využít více pro sebe. Pro lidi takového přesvědčení ERA skýtá nejenom uplatnění, ale i rozvoj osobního podnikatelského záměru s využitím obchodní sítě ERA a ostatních podobně smýšlejících partnerů. Možnosti jsou omezené jenom osobními preferencemi (work-life balance) a pravidly tohoto franšízového systému.


Základní požadavky

 • Silná osobnost pro získávání zákazníků (Business Developer) nebo
 • Specialista na danou oblast či kategorii nákladů nebo
 • Kvalitní projektový manažer nebo
 • Vše dohromady
 • Finanční zdroje k nákupu a rozvoji podnikání
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni

Informace o franšízorovi

ERA Global Management Ltd. (Velká Británie), reprezentovaná prostřednictvím Authenta s.r.o.

Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

+420 777 670 911

jrybar@expensereduction.com

expensereduction.com

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Jiří Rybár – Area Developer pro Českou republiku

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Expense Reduction Analysts.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.