Expense Reduction Analysts

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

Expense Reduction Analysts (ERA) byla založena ve Velké Británii a za 29 let se stala největší poradenskou společností na světě, která pomáhá podnikatelům optimalizovat náklady. ERA je také jedničkou na světě v oblasti obchodní strategie, dodavatelského řetězce a řízení nákladů a vítězem nejlepší franchisy bílých límečků v letech 2018, 2019 a 2020.

Expenese Reduction Analyst již dokončil více než 18 000 realizovaných projektů.

Více než 750 franchisových partnerů působících ve 45 zemích po celém světě již nyní těží z výhod svého vlastního potenciálně vysoce ziskového podnikání při spolupráci s ostatními, kteří jsou součástí této oceňované mezinárodní značky.

Podniky agresivně optimalizují základní výdaje, mnohým z nich stále vznikají příliš vysoké, až 40% denní provozní náklady. Důvodem je, že velká část společností prostě nemá dostatek lidských zdrojů nebo odpovídající znalosti a zkušenosti, aby dokázala udržet kontrolu nad těmito výdaji. Řízením nákupního procesu pomáhají naši franšízoví partneři dosáhnout měřitelných úspor a dlouhodobé přidané hodnoty. Toho obvykle dosáhnou tím, že zákazníkům nabízejí možnost "No win - No fee" (žádná výhra - žádný poplatek), přičemž naši franchisoví partneři berou toto riziko na sebe, ale současně se podílejí na rozdělení získaných úspor po dobu dvou let. Pokud neprovedou žádné úspory, zákazník nenese žádné náklady.

Mezi naše klienty patří všechny druhy podniků: nemocnice, univerzity a školy, charitativní organizace a neziskové organizace. Mezi nimi jsou také přední světové společnosti a přední značky. vč. IKEA, SWPS University, NOVOL, SGB Bank SA, Decathlon, SAMAG a další. Za své rozmanité portfolio klientů vděčíme našim znalostem ve více než 40 různých typech nákladů a 29 let zkušeností na trhu.

Franšízové provozovny

Celosvětově společnost Expense Reduction Analysts vybudovala síť více než 750 partnerů ve 45 zemích. Franchisanti Expense Reduction Analysts navzájem spolupracují a vytvářejí národní a mezinárodní týmy při implementaci projektů pro klienty. To umožňuje každému poradci soustředit se na své silné stránky a zároveň těžit z odborných znalostí a dovedností ostatních partnerů. Díky znalostem dostupným v síti Expense Reduction Analysts si zákazníci mohou být jisti, že obdrží nejlepší obchodní řešení šitá na míru jejich potřebám.

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

 • Osvědčený obchodní model odolný vůči krizi a osvědčená metodika optimalizace nákladů
 • Právo používat název, značku a logo „Expense Reduction Analysts“ po celou dobu trvání spolupráce
 • Poskytnutí a přístup k KNOW-HOW ERA, včetně provozní příručky a metodiky
 • Přístup do globální sítě více než 750 konzultantů ERA
 • Trvalá podpora našeho operačního oddělení
 • Základní školení v metodice ERA, získávání zákazníků a implementace projektů na základě metodického rámce ERA a další interní školení
 • Koučování, které vám pomůže transformovat se na všestranného konzultanta a podpoří vás při získávání zákazníků
 • Neustálý mentoring od zkušených franšízantů jako podpora při realizaci projektů
 • Specializovaný IT software - databáze i nástroje pro práci ve virtuálním ekonomickém prostředí
 • Podpora systémů IT a ERA
 • Podpora oceňovaného marketingového týmu, který provádí online a digitální marketing za účelem rozvoje osobního povědomí o značce.
 • Vyhrazená podpora generování leadů prostřednictvím našeho programu Power Assist

Potřebná počáteční investice

 • výše investice související s nákupem franchisové ​​licence je 29,9 tis. euro,
 • 22% čistý měsíční licenční poplatek z příjmů franchisy,
 • 3% čistý měsíční marketingový poplatek z příjmů franchisy.

Základní požadavky

Jako poskytovatel franchisy jsme stanovili úkol našich specialistů usilovat o neustálé zlepšování všech aspektů činnosti ERA. Pečlivě vybíráme franchisové ​​partnery, kteří přinesou naší síti určitou hodnotu a stanou se oceňovanými členy týmu.

Expense Reduction Analysts dynamicky rozvíjí svoji franchisovou síť také v České republice a hledá nové partnery, se kterými bude spolupracovat. Franchisanti jsou nejčastěji lidé, kteří již dosáhli profesionálního úspěchu, pracují v různých podnicích na vysokých pozicích a chtějí zahájit vlastní podnikání v poradenském průmyslu.


Informace o franšízorovi

E R Associates Ltd. (Czech Republic)

40 Churchill Square, Kings Hill, West Malling Kent, ME19 4YU, United Kingdom

+48 517 086 270

mbrzeminski@expensereduction.com

expensereduction.com

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Michał Brzemiński

Head of CEE Development

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Expense Reduction Analysts.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je E R Associates Ltd. (Czech Republic) (40 Churchill Square, Kings Hill, West Malling Kent, ME19 4YU, United Kingdom). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému Expense Reduction Analysts a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na expensereduction.com.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.