Expense Reduction Analysts

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

Připojte se k mezinárodní skupině odborníků na optimalizaci nákladů a vybudujte si vlastní poradenskou společnost založenou na osvědčené metodice.

Expense Reduction Analysts (ERA) je největší světová síť obchodních poradců Již 30 let její odborníci podporují globální i lokální podniky, optimalizují jejich provoz a minimalizují náklady. ERA je světovým lídrem v oblasti obchodní strategie, dodavatelského řetězce a řízení nákladů. Získala titul "Best White Collar Franchise" (Nejlepší franchisa bílých límečků) v letech 2018, 2019 a 2020.

Od začátku své činnosti odborníci ERA realizovali již přes 18 000 projektů pro téměř 40 nákladových kategorií. Na úspěchu značky a společností s ní spolupracujících pracuje přes 750 obchodních partnerů ze 45 zemí. Poskytuje poradenské služby na denní bázi, ve spolupráci s klienty dosahuje skutečných úspor a optimalizuje náklady na základě „No Success No Fee“. ERA podporuje společnosti po celém světě a veřejně prospěšné instituce. Mezi její klienty patří mj IKEA, SWPS University, Coccodrillo, NOVOL, SGB Bank SA, Decathlon, SAMAG a další.

Koho hledáme?

Hledáme dlouhodobého obchodního partnera, který převezme obchodní vlastnictví na českém a slovenském trhu. Osoba, která má podnikatelské smýšlení a motivaci řídit růst a přinášet výsledky lokálně, přičemž je podporována naší mezinárodní sítí více než 750 konzultantů. Musíte mít seniorní obchodní zkušenosti, efektivní komunikaci a schopnost zlvádat úkoly napříč různými obchodními funkcemi.

Tato role vyžaduje někoho s vysokou úrovní obchodního ducha a nadšení pro rozvoj podnikání na českém a slovenském trhu. Budete se také snažit vybudovat silnou síť profesionálů na výkonné úrovni a být schopen řídit jejich úspěch a rozvoj.

Vaše role Country Managera

Jako Country Manager pro Českou republiku a Slovensko budete zodpovědný za rozvoj a růst sítě vysoce kvalifikovaných franchisantů na obou trzích a zároveň budete provozovat vlastní expertní poradenství Expense Reduction Analyst zaměřené na snižování nákladů a zvýšení zisků pro firmy.

ERA - rozvoj pro senior manažery

Expense Reduction Analysts je síť, která sdružuje nezávislé poradce s minimálně 10letými zkušenostmi jako vyšší manažeři. Vytvářejí týmy ERA, ve kterých sdílejí své odborné znalosti, aby je mohli úspěšně využít při práci s klienty. Kombinace jejich potenciálu s podrobnou metodikou provozu způsobuje, že služby Expense Reduction Analysts jsou velmi žádané. Do ERA se může připojit každý, kdo má doloženou mnohaletou profesní praxi v manažerských pozicích a chce rozvíjet svou kariéru jako nezávislý obchodní konzultant v oblasti řízení nákladů.

Kolik si mohu vydělat?

Neexistuje žádný limit, kolik si můžete vydělat jako Country Manager Expense Reduction Analyst v České republice a na Slovensku. Jakmile se usadí na jejich území (+3 roky), většina našich Country Managerů vydělává střední/vysoký šestimístný příjem (EUR), který se rok od roku zvyšuje. Jak rozšiřují svou franchisovou síť, jejich výdělkový potenciál se výrazně zvyšuje.

ERA - klíč k ziskovému podnikání

Síť ERA nabízí obchodním partnerům osvědčenou metodiku provozu a spolupráce se zákazníky. Poskytuje znalosti o optimalizaci nákladů a týmové podpoře. Franchisant značky vstupující do skupiny odborníků přináší své intelektuální i praktické úspěchy a zároveň čerpá potřebné znalosti od specialistů, kteří s nimi spolupracují z celého světa. Výměna kompetencí a zkušeností umožňuje rozvíjet dříve nabyté dovednosti a rozšířit jejich záběr. A rozsáhlý školicí systém poskytuje efektivní způsob spolupráce se zákazníky, díky kterému se ERA daří optimalizovat náklady již 30 let.

ERA garantuje:

 • Školení zlepšující dovednosti a rozšiřující rozsah kompetencí
 • Mentoring zkušených ERA Partnerů
 • 10letá franchisová licence s možností prodloužení
 • Školicí program světové úrovně
 • Individuálního koučování
 • Atraktivní obchodní nabídka „Bez úspor – žádný poplatek“ pro zákazníky
 • Průběžná marketingová a prodejní podpora
 • Přístup k IT systémům přizpůsobeným potřebám zákazníků s 24hodinovou podporou

Zjistěte více! Vyplňte níže uvedený formulář a naši zástupci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Franšízové provozovny

Celosvětově společnost Expense Reduction Analysts vybudovala síť více než 750 partnerů ve 45 zemích.

Franchisanti Expense Reduction Analysts navzájem spolupracují a vytvářejí národní a mezinárodní týmy při implementaci projektů pro klienty. To umožňuje každému poradci soustředit se na své silné stránky a zároveň těžit z odborných znalostí a dovedností ostatních partnerů. Díky znalostem dostupným v síti Expense Reduction Analysts si zákazníci mohou být jisti, že obdrží nejlepší obchodní řešení šitá na míru jejich potřebám.

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

 • Osvědčený obchodní model odolný vůči krizi a osvědčená metodika optimalizace nákladů
 • Právo používat název, značku a logo „Expense Reduction Analysts“ po celou dobu trvání spolupráce
 • Poskytnutí a přístup k KNOW-HOW ERA, včetně provozní příručky a metodiky
 • Přístup do globální sítě více než 750 konzultantů ERA
 • Průběžná podpora našeho operačního oddělení
 • Základní školení v metodice ERA, získávání zákazníků a implementace projektů na základě metodického rámce ERA a další interní školení
 • Koučování, které vám pomůže transformovat se na všestranného konzultanta a podpoří vás při získávání zákazníků
 • Neustálý mentoring od zkušených franšízantů jako podpora při realizaci projektů
 • Specializovaný IT software - databáze i nástroje pro práci ve virtuálním ekonomickém prostředí
 • Podpora systémů IT a ERA
 • Podpora oceňovaného marketingového týmu, který provádí online a digitální marketing za účelem rozvoje osobního povědomí o značce.
 • Vyhrazená podpora generování leadů prostřednictvím našeho programu Power Assist

Potřebná počáteční investice

 • 150 tis. euro (cca 3,8 mil. Kč) franchisová ​​licence pro ČR a SR (Country Manager licence + Partner licence)

Základní požadavky

Jako poskytovatel franchisy jsme stanovili úkol našich specialistů usilovat o neustálé zlepšování všech aspektů činnosti ERA. Pečlivě vybíráme franchisové ​​partnery, kteří přinesou naší síti určitou hodnotu a stanou se oceňovanými členy týmu.

Expense Reduction Analysts dynamicky rozvíjí svoji franchisovou síť také v České republice a hledá další partnery, se kterými bude spolupracovat. Franchisanti jsou nejčastěji lidé, kteří již dosáhli profesních úspěchů, pracují v různých podnicích na vysokých pozicích a chtějí zahájit vlastní podnikání v oblasti poradenství.


Informace o franšízorovi

E R Associates Ltd. (Czech Republic)

40 Churchill Square, Kings Hill, West Malling Kent, ME19 4YU, United Kingdom

+420 775 661 788

lnovakova@profitsystem.cz

cz.expensereduction.com

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Lenka Nováková v zastoupení pro ČR PROFIT system franchise services s.r.o.

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Expense Reduction Analysts.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je E R Associates Ltd. (Czech Republic) (40 Churchill Square, Kings Hill, West Malling Kent, ME19 4YU, United Kingdom). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému Expense Reduction Analysts a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na cz.expensereduction.com.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.