Nové investice v České republice

Prodloužení slevy na dani z příjmů z pěti na deset let, kterou se v novele zákona podařilo prosadit, byl krok správným směrem.
Středa
18.07.2012
Dvě třetiny zahraničních investorů se chtějí opět ucházet o investiční pobídky. Mezi obory dominuje automobilový průmysl a strojírenství.
 

V průzkumu mezi firmami, který provedla společnost Deloitte ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Sdružením pro zahraniční investice – AFI, uvedla více než polovina dotázaných společností (56 %), že po novele zákona o investičních pobídkách zvažuje využít investiční pobídky. Ty je možné využít pouze v případě, že firmy investují právě v České republice. Schválený právní předpis tak přichází v době, kdy firmy zvažují nové investice ve střední Evropě. Nejvíce firmy plánují investovat do zpracovatelského průmyslu a technologických center.

Novela zákona o investičních pobídkách splnila podle odborníků očekávání investorů a potvrzuje se, že začala platit ve správné době. "Pro CzechInvest představuje důležitý nástroj, díky kterému můžeme nalákat do České republiky další významné investory, kteří představují nejen příjmy do státní kasy, ale rovněž nová pracovní místa a příležitosti pro tuzemské dodavatele," říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Podle průzkumu by 15 procent zamýšlených investic mělo být zacíleno na nový koncept tzv. strategické investiční akce, při které je poskytována přímá finanční podpora. Toto důležité kritérium pobídek sledují zejména velcí investoři. Formu přímé finanční dotace přitom již delší dobu poskytuje většina konkurenčních států v našem regionu a v České republice se nyní stává lákadlem pro investice ve výši nad 500 milionů korun a zároveň 500 nových pracovních míst v případě zpracovatelského průmyslu a 200 milionů korun a zároveň 120 nových pracovních míst u technologických center.

Ačkoliv mají firmy zájem se o investiční pobídky ucházet, v jejich využívání vidí několik omezení. Mimo jiné očekávají firmy od vlády flexibilnější provázání investiční podpory s globálním ekonomickým vývojem: "Jako nejvýznamnější riziko v českém zákoně o dani z příjmů vnímají investoři přísně vymezené podmínky v oblasti převodních cen, které například na Slovensku v zákoně takto zakotveny nejsou. Dalším rizikem pro investory je také omezení vybraných operací s podnikem v průběhu přidělené investiční pobídky. Tato omezení mohou mít za následek rozhodnutí investorů neinvestovat v České republice," dodává Luděk Hanáček, ředitel v daňovém oddělení Deloitte.