Novela zákoníku a franšízové podnikání

Rychle a jednoduše
Rychle a jednoduše / Příjemnou změnou je, že pracovní smlouvy i dohody lze uzavírat, případně dohodou rozvazovat, také elektronicky.
pondělí
30.10.2023
Zaměstnáváte „dohodáře“ anebo třeba máte práci organizovanou formou směn? Přečtěte si, co nového přináší novela zákoníku práce. Připravte se na platnost nařízení včas.
 

Řada franšízantů v gastronomii, službách, vzdělávání a mnoha dalších oborech využívá různých forem pracovních úvazků. Typická „studentská brigáda“, kterou si prošli mnozí dnešní úspěšní franšízoři, byla například za pultem některého z amerických fastfoodů. Nyní se ale mění podmínky ze strany státu. Je potřeba se připravit na to, kolik podnikatele personální náklady budou od ledna roku 2024 stát a také jak se mění práva zaměstnanců formou dohody.

U DPP se nyní do výše příjmu do 10 000 Kč neodvádí sociální pojištění. Pokud jich ale zaměstnanec má více, neodvádí žádné pojistné, a proto novela určí horní limity. Pokud brigádník pracuje u jednoho zaměstnavatele, nesmí jeho výdělek překročit 25 % průměrné mzdy. Pokud se tak stane, odvádí sociální pojištění. ‍Jestliže pracuje touto formou u více zaměstnavatelů, celková výše jeho příjmů nesmí překročit 40 % průměrné mzdy, jinak opět odvádí sociální pojištění.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP) se změní poměrně zásadně. Nově (s platností od 1. ledna 2024) budou mít vaši brigádníci také právo na placenou dovolenou. Výměra bude určena na základě fiktivní týdenní pracovní doby v délce 20 hodin.

„Novým nárokem dohodářů bude také volno z důvodu všech přípustných překážek v práci na straně zaměstnance (zapříčiněné např. návštěvou lékaře či účastí na pohřbu), náhrada odměny jim však příslušet nebude, ledaže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou jinak. Překážky v práci se ale budou započítávat do odpracované doby pro účely výpočtu dovolené,“ vysvětlují další změnu Havel a Partners, kteří se pracovním právem zabývají.

Dohodáři mají také nárok na příplatky za práci (svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a práci o víkendu). Složitější bude také obsadit směny na poslední chvíli – máte povinnost stanovit rozvrh alespoň 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je vypracován. Také budou mít zaměstnanci formou dohod možnost za určitých okolností zaměstnavatele požádat o odůvodnění výpovědi.

Místo dřívějšího pojmu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami nyní zákoník práce přichází s termínem nepřetržitý denní odpočinek. V týdnu musí mít zaměstnanec souhrnný nepřetržitý odpočinek minimálně v délce 35 hodin. Zaměstnavatel bude tedy nově povinen zaměstnanci staršímu 18 let skutečně poskytnout nepřetržitý odpočinek v rozsahu alespoň 24 hodin a bezprostředně navazující nepřetržitý denní odpočinek v délce trvání alespoň 11 hodin.

Elektronická komunikace místo „papírování“

Určité změny se týkají práce na dálku. Bude ji možné vykonávat pouze na základě písemné dohody s výjimkou, že by ji písemně nařídil orgán státní moci. Pokud ji nařídíte vy jako zaměstnavatelé, musíte určit místo výkonu práce. Výpovědní doba u této formy práce je 15 dní, pokud se nedohodnete jinak. Pokud jde o náhradu nákladů při práci na dálku, zaměstnavatel je uhradí nahradí buď ve výši, kterou zaměstnanec doloží, nebo paušální částkou. Strany se také mohou dohodnout, že úhrada zaměstnanci nepřísluší.

Další otázkou je, jak o těchto změnách vaše zaměstnance informovat. Pokud je už uzavřena pracovní smlouva a uplynula doba pro poskytnutí informací (1 měsíc od vzniku pracovního poměru) dle dosud platného znění zákoníku práce, není třeba dělat nic. Jestliže vás zaměstnanec požádá o poskytnutí informací v rozsahu nové úpravy, musíte mu je poskytnout do 7 dnů od obdržení žádosti písemně, lze i elektronicky. 

Pokud již je uzavřena pracovní smlouva a neuplynula doba pro poskytnutí informací dle dosud platného znění, platí lhůta jeden měsíc od vzniku pracovního poměru. (Pokud zaměstnanec požádá o poskytnutí informací v rozsahu nové úpravy, zaměstnavatel je povinen tyto informace poskytnout do 7 dnů od obdržení žádosti.)

Od příštího roku se tedy podmínky pro podnikání mění hned v několika ohledech – kromě změn v oblasti zaměstnávání jsou to změny v DPH, větší odvody podnikatelů formou OSVČ a končí také některé daňové úlevy. Otázkou je, zda se podaří tímto způsobem ozdravit ekonomickou situaci státu, anebo naopak postihne menší podniky například z gastronomie a služeb.


Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017