Ochranné známky je třeba kontrolovat

Odpovědnost vlastníka / "Nové přihlášky konfliktních označení úřady zveřejňují automaticky v rejstřících ochranných známek. Pokud proti nim vlastník starších shodných ochranných známek nepodá během tří měsíců námitky, budou konfliktní označení platně zapsána," upřesňuje Ivan Rámeš.
Pátek
12.04.2019
Zájemci o franšízu chtějí spojit své podnikání se známou značkou. Ta by měla být ošetřena ochrannou známkou. Na co si nově musí dát franšízoři pozor, aby o ni nepřišli?
 

Dříve fungoval Úřad průmyslového vlastnictví v České republice i na Slovensku tak, že v případě, kdy obdržel novou přihlášku ochranné známky, která je shodná se staršími ochrannými známkami zapsanými pro shodné výrobky a služby („konfliktní označení“), pak takovou přihlášku zamítl. Úřady se tímto konfliktem zabývaly automaticky. Aniž by vlastník starší ochranné známky věděl, že je shodné označení přihlašováno, byla tato přihláška konfliktního označení úřady zamítnuta a nová ochranná známka nebyla zapsána. Tento postup vyplýval z § 6 zákona o ochranných známkách.

Změnu v této praxi však přinesla jeho novela platná od 1. ledna 2019. V obou státech byl výše uvedený § 6 zrušen. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2015/2436 se důvod zamítnutí přesouvá mezi tzv. relativní námitkové důvody do ustanovení § 7 odst. 1 písm. a). Znamená to, že úřady od ledna 2019 konfliktní označení z úřední povinnosti nezamítají.

3 měsíce na reakci

Nové přihlášky konfliktních označení tak úřady zveřejňují automaticky v rejstřících ochranných známek, a pokud proti nim nebudou ve lhůtě tří měsíců podány vlastníky starších shodných ochranných známek námitky, budou tato konfliktní označení platně zapsána. To se týká nejen přihlášek podaných až po účinnosti novely, ale též přihlášek podaných ještě před její účinností, které do té doby nebyly zveřejněny. Dle důvodové zprávy byl zrušením tohoto ustanovení odstraněn nesoulad v postavení vlastníků ochranných známek v řízeních před Úřadem a Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví.

Tato změna pro vlastníky ochranných známek znamená, že úřad již nebude z úřední povinnosti hlídat přihlášky konfliktních označení a zamítat je. Naopak to budou sami vlastníci zapsaných ochranných známek, kteří by si měli sami aktivně hlídat nové přihlášky ochranných známek a v případě přihlášky konfliktního označení podat námitky do tří měsíců od jejich zveřejnění.

V opačném případě budou konfliktní označení zapsány jako ochranné známky, což může být pro starší vlastníky velmi nepříjemná, byť stále řešitelná, situace. Již zapsané ochranné známky je samozřejmě možné zneplatnit nebo zrušit, ale jedná se o finančně a časově náročnější proces. „Nejvhodnějším způsobem, jak předejít registraci konfliktního označení je pravidelný monitoring nových přihlášek. Naše advokátní kancelář tuto službu zajišťuje pro své klienty již řadu let. Jedná se o automatizovaný, zpravidla měsíční monitoring, na jehož základě dokážeme zavčas identifikovat nejen konfliktní označení, ale také přihlášky, které mohou být podobné starším ochranným známkám. O těchto přihláškách v pravidelných intervalech informujeme klienty a následně typicky zahajujeme námitkové řízení nebo iniciujeme jednání s přihlašovatelem za účelem zpětvzetí přihlášky konfliktního označení,“ popisuje jedno z řešení Ivan Rámeš, partner advokátní kanceláře Havel& Partners odpovědný za právní praxi týkající se práva duševního vlastnictví.


Cesta k nápravě / V momentě, kdy dojde k zapsání konfliktního označení jako ochranné známky, není všem dnům konec. Majitel starších shodných známek s tím ještě může něco udělat. Jde však o časově i finančně náročný proces.
/1/
zobrazit více

Populární na fóru

Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017