Ochranné známky a průmyslové vzory se slevou

Jasné podmínky / „O příspěvek mohou žádat podniky s méně než 250 zaměstnanci. Jejich roční obrat zároveň nesmí překročit 50 milionů eur nebo bilanční suma jejich roční rozvahy nepřekračuje 43 milionů eur," dodává Ivan Rámeš, partner AK HAVEL & PARTNERS.
Středa
14.04.2021
EU podporuje malé a střední firmy. Skrze nový grantový program jim pomáhá řešit otázky spojené s duševním vlastnictví, které často řeší i franšízy.
 

EU podporuje malé a střední podniky. Prostřednictvím nového grantového programu jim pomáhá s otázkami v oblasti duševního vlastnictví, které často řeší i franšízanti.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) otevřel v lednu nový grantový program Ideas Powered for Businesss SME Fund zaměřený na podporu ochrany duševního vlastnictví malých a středních podniků. Každému, kdo splňuje podmínky, může být proplacena částka do výše 1 500 eur, využitelná na služby spojené s duševním vlastnictvím. Například u základní přihlášky ochranné známky EU lze snadno ušetřit přes deset tisíc korun.

Kdo může podporu získat?

Podpora je určená pro následující kategorie (dle definice EU) podniků se sídlem v EU:

  • mikropodniky;
  • malé podniky; a
  • střední podniky.

Úspěšná tak může být žádost každého podniku, který má méně než 250 zaměstnanců a zároveň jeho roční obrat nepřekračuje 50 milionů euro nebo bilanční suma jeho roční rozvahy nepřekračuje 43 milionů eur. Grant nemůže získat podnik, který nemá potřebnou finanční a provozní způsobilost (např. je v úpadku) a neprokáže svoji důvěryhodnost, ani ten, kdo na tytéž služby nebo jejich část v minulosti využil vnitrostátní nebo evropské financování.

Jaké služby lze využít?

Prostředky z fondu lze využít na proplacení části nákladů na:

1. „IP Scan“ (maximální sleva 75 %)

IP Scan označuje poradenství v oblasti duševního vlastnictví (např. identifikaci a posouzení duševního vlastnictví obchodní společnosti a volbu vhodné strategie jeho ochrany), které je v rámci tohoto programu poskytováno výhradně prostřednictvím národních úřadů – v České republice je to Úřad průmyslového vlastnictví, na Slovensku Úrad priemyselného vlastníctva. Konzultace zprostředkované českým úřadem mohou v tomto případě poskytovat pouze tři jím vybrané nekomerční organizace, slovenský úřad konzultace poskytuje sám.

2. Poplatky za přihlášky (maximální sleva 50 %)

Proplacena může být až polovina nákladů na administrativní poplatky za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů (designu) na národní, regionální (Benelux) a unijní úrovni. V případě přihlášky ochranné známky EU může sleva dosahovat 425 euro (standardní poplatek za registraci jedné známky v jedné třídě zboží či služeb je 850 euro).

Jak postupovat?

O finance lze žádat prostřednictvím elektronického formuláře. Formulář je dostupný mimo jiné v češtině a slovenštině. Jeho vyplnění je jednoduché a nezabere moc času, klientům však rádi s jejich vyplněním pomůžeme. Celkem bude z fondu rozděleno 20 milionů eur, a to v pěti etapách (pro každou jsou určeny 4 miliony eur). V každé etapě bude pro získání voucheru rozhodující datum podání žádosti. Doporučujeme proto žádost podávat krátce po  1. květnu, 1. červenci či 1. září 2021).

Každý ze dvou výše uvedených typů příspěvků lze získat maximálně jednou. Souhrnným limitem přiznané podpory je částka 1 500 eur. Pokud nebude žádost v jedné etapě úspěšná z kapacitních důvodů, lze ji zopakovat v následujícím období. Uzávěrka posledního období pro podání žádostí je 30. září 2021.

Upozorňujeme, že samotnou žádost o IP Scan nebo přihlášku ochranné známky či průmyslového vzoru je třeba podat a zaplatit až po oznámení o přiznání nároku na grant ze strany EUIPO, rozhodnutí budou zasílána e-mailem. Později je ještě pro refundaci nutné doložit doklad o platbě za zvolenou službu. Podrobnosti o programu jsou dostupné na webu EUIPO. Jedná se určitě o zajímavou příležitost, jak si s menšími náklady posílit ochranu duševního vlastnictví, které zejména v době covidové a digitální může hrát ještě větší roli než kdy dříve.


Autoři článku:

Ivan Rámeš, partner, a Tereza Hrabáková, senior advokátka, z advokátní kanceláře Havel & Partners.


Pomoc z Unie / Fond EUIPO pro malé a střední podniky rozdává slevy až 1 500 euro na služby spojené s duševním vlastnictvím. Tuto problematiku často řeší i franšízové koncepty.
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář
If you see this, leave this form field blank

Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017