Mají blokační ochranné známky smysl?

Mgr. Ivan Rámeš
Mgr. Ivan Rámeš / Pojem „blokační známka“ se ale vžil pro takové ochranné známky, kterými si vlastník chce označení z taktických důvodů zcela nebo alespoň z větší části monopolizovat pro sebe, a to i pro takové výrobky a služby, které neužívá a nemá to ani v plánu.
Středa
26.10.2022
Ochranná známka musí být vždy zapsána pro konkrétní výrobky a služby. Před přihlášením by si přihlašovatel měl rozmyslet, jaké výrobky a služby chce chránit.
 

V jeho seznamu by totiž měly být jen ty výrobky a služby, které vlastník užívá anebo hodlá v blízké budoucnosti začít užívat. Praxe je však často jiná, někteří si totiž podávají tzv. blokační ochranné známky.

Ze své podstaty je vlastně každá ochranná známka tak trochu „blokační“, protože brání jiným subjektům, aby si pro stejné či podobné výrobky a služby přihlásili shodné či podobné označení. Pojem „blokační známka“ se ale vžil pro takové ochranné známky, kterými si vlastník chce označení z taktických důvodů zcela nebo alespoň z větší části monopolizovat pro sebe, a to i pro takové výrobky a služby, které neužívá a nemá to ani v plánu. A to primárně proto, aby zabránil konkurentovi nebo komukoli jinému si tuto ochrannou známku zaregistrovat také (byť pro jiné výrobky a služby, než pro které je chce užívat vlastník), případně třetí straně registraci shodné či podobné značky ztížil.

Nabízí se tedy otázka, zda jsou blokační známky, které vlastník podává pro takové výrobky a třídy, které s jeho podnikáním vůbec nesouvisí, vůbec v souladu s dobrými mravy či podané v dobré víře. Určitě není možné generalizovat a je nutné posuzovat každou takovou známku případ od případu. Praxe se současně velmi liší podle toho, v jakém státě si blokační známku chcete přihlásit.

Práva a povinnosti vlastníků

V České republice před novelou známkového zákona v roce 2019 měly blokační známky pro vlastníka větší smysl, protože Úřad průmyslového vlastnictví automaticky namítal starší shodné známky z úřední povinnosti. Vlastník blokační známky měl tedy celkem slušnou jistotu, že nikdo další si shodnou známku pro většinu výrobků a služeb nezaregistruje, protože ji Úřad zamítne. Současně vlastník neměl povinnost u známek starších pěti let prokazovat jejich užívání v námitkovém nebo soudním řízení. Po novele Úřad již starší známky z úřední povinnosti nenamítá a vlastníci známek si tak musí svá práva aktivně hlídat a následně bránit sami. Dále mají vlastníci známek starších pěti let povinnost v námitkovém řízení prokazovat užívání, pokud je k tomu protistrana vyzve, jinak jejich námitky nebudou úspěšné (ať už zcela nebo zčásti). Blokační známky starší pěti let v České republice tedy svému vlastníku moc nepomohou a je tedy otázkou, zda se vůbec vyplatí je registrovat.

Samozřejmě vlastník může po uplynutí pěti let podat ochrannou známku znovu. Ale poplatky za delší seznam o více třídách nejsou nízké a dále se u této další přihlášky nabízí otázka naznačená výše – je taková přihláška vůbec podána v dobré víře? Český Úřad špatnou či dobrou víru nezkoumá z úřední povinnosti, ale je samozřejmě možné, že subjekt, který má o známku zájem pro některé výrobky nebo služby, podá návrh na neplatnost právě z důvodu špatné víry.

Zahraniční praxe

Soudní dvůr Evropské unie již v několika případech rozhodl, že ochranná známka znovu podaná po uplynutí pěti let od zápisu předchozí známky, pro výrobky a služby, pro které vlastní nehodlá známku užívat, může být posouzena jako podaná ve zlé víře. Existují také státy, kde blokační známku registrovat prakticky nelze. Například v USA musíte u zápisu ochranné známky prokázat její užívání pro seznam výrobků a služeb, pro který vám patentový úřad v USA známku zapsal.

Podání blokační ochranné známky doporučujeme velmi dobře zvážit. Z naší vlastní praxe víme, že mohou nastat situace, kdy je podání blokační ochranné známky z taktických důvodů skutečně výhodné, někdy však negativa převažují nad pozitivy. Pokud si nejste jisti, neváhejte se poradit.

Autoři: Ivan Rámeš a Tereza Hrabáková advokátní kanceláře Havel & Partners.


Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017