Stopka z EU pro zavádějící slevy

Čas na zavedení / „Členské státy mají povinnost Směrnici transponovat do svých právních řádů nejpozději do 28. listopadu 2021. Jednotlivá přijatá opatření mají být aplikována a prosazována nejpozději do 28. května 2022. Dá se tedy očekávat, že český zákonodárce bude v blízké době projednávat novelu zákona o ochraně spotřebitele, do kterého by mohla být začleněna potřebná ustanovení," upřesňuje Ivan Rámeše, partner AK Havel&Partners.
Pátek
31.07.2020
Češi rádi nakupují zboží v různých slevách a prodejních akcích. Každoročně tak obchodníci v rámci takových akcí prodají více než polovinu zboží.
 

Někteří prodejci toho však zneužívají a spotřebitelům inzerují podvodné anebo zavádějící slevy. Jak těmto praktikám hodlá bránit Evropská unie v rámci nových pravidel na ochranu spotřebitelů? Pokud se podíváme do reklamních letáků, zapneme televizi anebo navštívíme některý z elektronických obchodů, zjistíme, že prakticky neustále probíhá nějaká prodejní akce. Někteří prodejci s vidinou nalákání zákazníků do svých prodejen používají v rámci prodejní akce tzv. vábivou reklamu.

Jiní prodejci zase používají slevy, které lze často považovat minimálně za zavádějící, ne-li podvodné. Velká část prodejců totiž před prodejní akcí uměle navýší ceny zboží anebo počítá výši slevy z ceny zboží při uvedení na trh, která byla o poznání vyšší než cena před zahájením prodejní akce. U nepoctivých e-shopů pak není výjimkou, že se cena zboží před zahájením slevové akce navýší doslova na pár vteřin v nočních hodinách, aby pak z této uměle navýšené ceny byla poskytnuta sleva – cena po slevě se pak mnohdy neliší od původní ceny, za kterou bylo zboží dříve nabízeno.

Měsíční lhůta

Tohoto trendu jsou si vědomy nejen kontrolní orgány jako Česká obchodní inspekce, ale také Evropská unie, která by jej chtěla eliminovat anebo ho alespoň výrazně omezit. Za účelem dalšího zvýšení ochrany spotřebitelů byla orgány Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/2161, která vstoupila v platnost začátkem ledna 2020 a přináší, mimo jiné, regulaci těchto slevových akcí.

Na jejím základě mají členské státy EU zajistit, aby jakékoliv oznámení o slevě obsahovalo vždy nejnižší cenu, za kterou bylo příslušné zboží nabízeno prodejcem v období 30 dní před zahájením příslušné akce, nestanoví-li členský stát delší období. Výjimku, kdy mohou členské státy stanovit kratší období, představuje zboží podléhající rychlé zkáze anebo mající krátkou dobu spotřeby, např. čerstvé potraviny. Směrnice obsahuje z logiky věci taktéž výjimku vztahující se na zboží, které nebylo na trhu v období 30 dní před zahájením příslušné akce. V takovém případě mohou členské státy stanovit rovněž kratší období před zahájením prodejní akce.

Prodejci tak budou povinni ve svých prodejních akcích uvádět jako původní cenu nejnižší cenu ve stanoveném období před zahájením akce, které nesmí být, až na výjimky, kratší než 30 dní. Na základě této povinnosti se dá očekávat, že popsané problematické jednání některých prodejců bude alespoň částečně omezeno. Nedodržení této povinnosti má být totiž členskými státy postihováno, a to teoreticky až do výše 4 % ročního obratu příslušného obchodníka, nestanoví-li členské státy vyšší horní hranici.

Pro „bezpečí“ zákazníků

Směrnice samozřejmě nebrání a ani nezamezí prodejcům, aby umělé navýšení ceny zboží bylo realizováno před stanoveným obdobím před zahájením prodejní akce. Toto navýšení cen by však mohlo spotřebitele odradit od koupě zboží do zahájení prodejní akce. Pro úplnost je dobré zmínit, že Směrnice nepřináší pouze výše uvedené změny. Zabývá se dále například stejnými právy pro placené a neplacené služby, informační povinností ohledně totožnosti prodávajícího na online tržištích a ohledně placených výsledků při vyhledávání zboží, zákazu vkládání falešných recenzí, přeprodeje vstupenek zakoupených pomocí nákupních automatizovaných botů, nebo používání individualizované cenotvorby zboží bez řádného upozornění zákazníků.


Autoři článku:

Ivan Rámeš, partner a Tomáš Chmelka, koncipient advokátní kanceláře Havel&Partners.


Nešvary obchodníků / Někteří prodejci používají slevy, které lze často považovat minimálně za zavádějící, ne-li podvodné. Velká část prodejců totiž před prodejní akcí uměle navýší ceny zboží anebo počítá výši slevy z ceny zboží při uvedení na trh, která byla o poznání vyšší než cena před zahájením prodejní akce.

Populární na fóru

Jak vydělat peníze na YouTube?

Flexibilní půjčka pro každého: MARCELA.KREJSOVA01@GMAIL.COM. Půjčte si od 50 000 do 45 500 000 Kč na cokoliv a splácejte nebo odkládejte o měsíc po každém...

1 komentář(e)
posledni 31.05.2024
Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017