Pomoc podnikatelům – kde ji najít?

Časový harmonogram
Časový harmonogram / Od pondělí 20. dubna 2020 začíná postupné uvolňování podnikatelských a dalších aktivit, které by měly pokračovat až do června letošního roku.
Pátek
17.04.2020
Již od 12. března funguje Česká republika a také její hospodářství ve stínu vyhlášeného stavu nouze. Jeho vliv na podnikatele je obrovský. Kde si mohou zažádat o pomoc?
 

Aby byl dopad vládních opatření podnikatelům a živnostníkům alespoň částečně kompenzován, připravila vláda na úrovni jednotlivých ministerstev různé podpůrné programy a kroky, které by jim měly situaci usnadnit. Vybrali jsme pro vás ty, které se mohou hodit i podnikatelům ve franšízingu – jak franšízorům, tak i franšízantům. Rozdělili jsme je přehledně podle toho, zda platí pro firmy či OSVČ.

Co platí pro OSVČ?

 • Program „Ošetřovné“ pro OSVČ

Na tuto dotaci má nárok OSVČ, který pečuje o dítě mladší 13 let, které v současné době nemůže navštěvovat školní či jiná dětská zařízení kvůli šíření infekce COVID-19. Podpora je vyplácena také těm, kteří pečují o zdravotně postiženou osobu. O dotaci, jejíž výše je 424 Kč za každý den, se žádá za každý kalendářní měsíc, ve kterém na ni je nárok.

 • Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

Stát za OSVČ zaplatí minimální zálohy za 6 měsíců (za březen až srpen 2020). Ten, kdo platí zálohy vyšší, než je minimální částka, doplatí rozdíl až při vyúčtování v roce 2021.

 • Program COVID II – úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB a s finančním příspěvkem na úhradu úroků

Finance získané přes tento program je možné použít na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či na provozní výdaje jako jsou mzdy, energie, nájem. Pro tento program jsou alokovány 4 miliardy Kč s plánovaným navýšením na 5 miliard, umožní zaručit úvěry v celkové výši přesahující 20 miliard Kč.

 • Program Technologie COVID-19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků

V programu je alokováno 300 milionů Kč. Finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků, nebo rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty.

 • Liberační daňový balíček I

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. 4. 2020, přiznání stačí podat nejpozději do 1. 7. 2020.

 • Liberační daňový balíček II

V jeho rámci dochází k prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, nebo k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020, v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Všem daňovým poplatníkům bude automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

 • „Pětadvacítka“ – 25 tisíc Kč pro OSVČ

Přímá podpora OSVČ ve výši 25 000 Kč. Program bude administrován Finanční správou. Žádat o prostředky lze již od dubna. Platí jak pro OSVČ na hlavní činnost, tak i na vedlejší – např. studenti, invalidní a starobní důchodci, rodiče pobírající rodičovský příspěvek

 • Odklad nájemného pro podnikatele

OSVČ i firmy, které musely uzavřít provoz, budou moci využít možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta, po kterou pronajímatelé nebudou moci nájemcům vypovědět nájemní smlouvu, je stanovena od 12. března do 30. června 2020. Na uhrazení splátek budou mít podnikatelé dva roky, do 31. března 2022. Návrh musí ještě schválit Senát.

OSVČ, které zaměstnávají pracovníky, mohou také využít program Antivirus. A to na náhradu části jejich mezd.

Pomoc pro firmy

 • Program COVID II – úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB a s finančním příspěvkem na úhradu úroků

Finance získané přes tento program je možné použít na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či na provozní výdaje jako jsou mzdy, energie, nájem. Pro tento program jsou alokovány 4 miliardy Kč s plánovaným navýšením na 5 miliard, umožní zaručit úvěry v celkové výši přesahující 20 miliard Kč.

 • Program COVID Praha – úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB a s finančním příspěvkem na úhradu úroků pro pražské podnikatele

Program bude vyhlášen 20. dubna 2020 a žádosti bude možné přijímat od 21. dubna 2020. Finance získané přes tento program je možné použít na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či na provozní výdaje jako jsou mzdy, energie, nájem. Výše zarúčovaného až 15. mil. Kč. Podmínkou pro získání této formy podpory je nutné mít vyřízený úvěr od některé ze spolupracujících komerčních bank (jde o téměř o všechny banky zaměřené na malé a střední podniky).

 • Program Technologie COVID-19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků

V programu je alokováno 300 milionů Kč. Finanční podpora bude poskytnuta malým a středním podnikům, které pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků, nebo rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty.

 • Liberační daňový balíček I

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. 4. 2020, přiznání stačí podat nejpozději do 1. 7. 2020.

 • Liberační daňový balíček II

V jeho rámci dochází k prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, nebo k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020, v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Všem daňovým poplatníkům bude automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

 • Program Antivirus – Náhrada mezd a platů

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky na mzdy a platy jejich zaměstnanců. Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost byla nebo je ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

 • Veřejná soutěž z Programu The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe

Dotace pro malé a střední podniky na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění COVID-19. Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby.

 • Odklad nájemného pro podnikatele

Firmy i OSVČ, které musely uzavřít provoz, budou moci využít možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta, po kterou pronajímatelé nebudou moci nájemcům vypovědět nájemní smlouvu, je stanovena od 12. března do 30. června 2020. Na uhrazení splátek budou mít podnikatelé dva roky, do 31. března 2022. Návrh musí ještě schválit Senát.

Seznam pomoci a podpůrných programů pro firmy a živnostníky ještě není zcela jistě konečný. Vláda, Poslanecká sněmovna i Senát stále jednají o dalších nástrojích, kterým by mohli podpořit tuzemské podnikatele a pracovníky. Proto doporučujeme sledovat zejména webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Českomoravské záruční a rozvojové banky.


Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017