Autorská práva musíte platit třem organizacím

Autorská práva se platit musí, platit zbytečné pokuty, byť z nevědomosti se nevyplácí.
pondělí
28.06.2010
Na žádost majitelů hotelů a restaurací a obchodů jsme zjišťovali, komu vlastně platit za provozování TV nebo rozhlasového přijímače.
 

Původní otázky směřovaly k tomu, jestli platit OSA (Ochranný svaz autorský) i Intergram (zastupuje výkonné umělce) a zjistili jsme, že je nutné platit 3 organizace. Tou třetí je OAZA, zastupující zvukaře. Z praxe máme zjištěno, že většina provozoven platí OSA, některé i Intergram, namátkou jsme zatelefonovali do několika provozoven a zjistili, že o OAZA nikdy neslyšeli.

Jak to má být, jsme se zeptali JUDr. Petra Maška AK Mašek advokáti, který nám upřesnil:
Pokud máte na provozovně umístěn TV/rozhlasový přijímač, jste dle ustanovení § 23 tzv. provozovatelem TV/rozhlasového vysílání, neboť prostřednictvím TV/rozhlasového přijímače sdělujete autorská díla (a jiné předměty autorskoprávní ochrany) veřejnosti tj. svým zákazníkům. Za takové užití děl jste povinen platit odměny oprávněným kolektivním správcům, kteří autory a jiné nositele práv zastupují.

K výběru těchto odměn jsou oprávněni kolektivní správci, kteří získali příslušné oprávnění ze strany Ministerstva kultury. V tomto případě se jedná o:

DILIA, zastupující autory děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických a pantomimických, dále autory scénické hudby zvlášť vytvořené pro užití v díle dramatickém, choreografickém a pantomimickém a dále dabingové režiséry.

OSA, zastupující autory hudebních děl s textem nebo bez textu, tj. hudební skladatele a textaře.

INTERGRAM, zastupující výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů.

OOA-S, zastupující autory výtvarných děl. Tento kolektivní správce odměny nevybírá v případě provozování rozhlasového vysílání.

OAZA, zastupující zvukaře – autory, tj. mistry zvuku.

Vzhledem k tomu, že kolektivní správci jsou oprávněni pověřit výkonem kolektivní správy jiného kolektivního správce, vybírají v současné době tyto odměny tři kolektivní správci: INTERGRAM, OSA (byla pověřena kolektivním správcem DILIA a OOA-S) a OAZA.

Kde se vzala OAZA a proč ji platit?
Ochranná asociace zvukařů - autorů (dále jen OAZA) je oprávněným kolektivním správcem na území České republiky. K výkonu kolektivní správy majetkových práv zvukařů - autorů je oprávněna na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 15. 11. 2006 (právní moci nabylo dne 20. 11. 2006). V souladu s výše uvedeným oprávněním OAZA vykonává také kolektivní správu práva na provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 23 autorského zákona) a na provozování děl ze záznamu (§ 20 autorského zákona).

Ministerstvo kultury zahájilo proti tomuto kolektivnímu správci řízení o odnětí části oprávnění k výkonu kolektivní správy (pouze pro zvukovou oblast). Následně došlo také k zahájení správního řízení pro porušování povinností při výkonu kolektivní správy tímto kolektivním správcem. Důvodem zahájení tohoto řízení byla zejména skutečnost, že OAZA požaduje dle názoru ministerstva po uživatelích děl nepřiměřeně vysoké odměny vzhledem k počtu nositelů práv, které zastupuje, resp. kterým vybrané odměny reálně rozděluje.

V této souvislosti je však nutné uvést, že až do nabytí právní moci rozhodnutí vydaného v rámci správního řízení, je oprávnění k výkonu kolektivní správy OAZA platné v plném rozsahu. V současné době tedy můžeme doporučit, abyste s OAZA vešli v jednání o uzavření smlouvy, po vzájemném dohodnutí smluvních podmínek.

Stejně jako ostatní kolektivní správci je také OAZA povinna při uzavírání hromadných smluv s uživateli děl, a tedy i při stanovení výše požadovaných odměn, přihlédnout ke všem skutečnostem, které jsou stanoveny v § 100 odst. 6 a 7, a uzavírat smlouvy za přiměřených a rovných podmínek.

Nemůže se stát, že provozovatel bude platit třem subjektům a najde se další, který bude chtít poplatky za to, že v hotelových pokojích nebo restauraci visí obrazy nebo fotografie?
Autorská práva se platit musí, výběr poplatků spravuje OAZA, takže další platby by neměli nastat. V naší zemi není velká tradice ctít autorská práva, úniky plateb autorům jsou poměrně velké, ochranné organizace jsou placeny z výběrů poplatku, kontroly budou častější. I proto, že musíme dodržovat evropské dohody. Platit zbytečné pokuty, byť z nevědomosti se nevyplácí.


/7/
zobrazit více

Populární na fóru

Česko jako domov pro nové značky

Blbost. Bylo jich skoro dvojnásobek. Viz https://www.retailguide.cz/cs/38-novych-znacek-na-ceskem-trhu/

1 komentář(e)
posledni 08.02.2023
Běžná výše poplatků

Dobrý den, poplatky se vždy stanovují individuálně dle finančních výsledků a výnosnosti daného konceptu, mohou to být % od 2-10% nebo fixní poplatky nebo kombinace...

2 komentář(e)
posledni 28.02.2021
Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

2 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl a příjde mi to jako ideální start do podnikání pro...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017