pondělí
04.07.2016
O filozofii firmy a podpoře, kterou franšízantům společnost Uzenářství Chodura nabízí, jsme si povídali s jednatelkou franšízové sítě Hanou Zapletalovou.
 

Můžete zhodnotit činnost franšízového konceptu Uzenářství Chodura za poslední rok?
Naši poslední franšízovou prodejnu jsme otevřeli ve Frýdku – Místku 1. 10. 2015, tedy přímo v sídle Beskydských uzenin. Dříve to bývala velmi oblíbená prodejna se studenou kuchyní na jednom z místeckých náměstí, která však potřebovala nový kabát. To se uskutečnilo pod vedením nové franchisantky paní Pazourkové. Prodejna se oblékla do jednotného kabátu Uzenářství Chodura, což přilákalo nové zákazníky. Prodejna funguje téměř devět měsíců a podle výsledků se jedná o dost úspěšné měsíce. Máme za sebou oba vrcholy v prodeji potravin a to jsou vánoce a velikonoce, přesto evidujeme stoupající tendenci prodeje.

„K našim franšízantům přistupujeme všichni jako k vlastním prodejnám a jsme nápomocni od samého začátku. Spolupracujeme již při samotném stavebním projektu a po celou dobu výstavby. Pro samotné otevření prodejny rovněž zapůjčíme zkušený personál z našich mateřských prodejen,“ popisuje podporu franšízantům Hana Zapletalová z Uzenářství Chodura.

Co se podařilo a na čem byste rádi zapracovali?
Snažíme se sortiment našich i franšízových prodejen přizpůsobit jídelním zvyklostem v jednotlivých regionech. Potvrdila se nám správná volba orientace na kvalitní uzeniny, která sice zmenšila nákupní košík, ale přesunula zájem na dražší sortiment uzenin s vysokým obsahem masa a spíše častější nákupy zákazníků. Další správnou volbou bylo zavádění teplých pultů na prodejnách, kde to umožnila dispozice. U nově vznikajících prodejen se již jedná o samozřejmost. I tady se využívá zejména zpracování potravin v konvektomatech a tedy do značné míry zdravý způsob tepelné úpravy potravin, v našem případě masných výrobků a doplňkového sortimentu. Našim hlavním cílem pro další období je nalézt nové franšízanty, a to jak pro naše stávající, tak pro případné nové prodejny.

V čem je koncept pro franšízanty atraktivní?
Za naši největší výhodu považujeme možnou spolupráci s ryze českou firmou, kde pracují odborníci z masného průmyslu, kteří jsou schopni svou radou přispět k rozjezdu a dobrému fungování nových nebo renovovaných prodejen. Samozřejmě další výhodou potravinářského konceptu Uzenářství Chodura je, že se jedná o obor, který lidé budou stále vyhledávat. Orientace na kvalitu tak potvrzuje původní heslo zakladatele Karla Chodury: Kvalita až na prvním místě.

Jaký evidujete zájem potenciálních partnerů o vaši licenci?
Obor uzenářství je určitě perspektivní obor, rozhodně ale není jednoduchý. Podléhá mnohým vlivům, ve kterých je nutné se orientovat. Zahrnuje nesmírně obsáhlou legislativu týkající se potravin, stejně jako další složitou ekonomickou agendu, například kontrolní hlášení, EET a další.

Jsou nějaké faktory bránící šíření konceptu?
Náš sortiment vyžaduje pravidelné a velmi časté zásobování prodejen čerstvým zbožím. Z tohoto důvodu je nutné, aby nové vlastní i franšízové prodejny byly na trasách logisticky zvládnutelných a také rentabilních. Vše ostatní se dá vyřešit.

Jak pomáháte franšízantům v podnikání?
K našim franšízantům přistupujeme všichni jako k vlastním prodejnám a jsme nápomocni od samého začátku. Spolupracujeme již při samotném stavebním projektu a po celou dobu výstavby či rekonstrukce prodejny. Provádíme zaškolení personálu po odborné stránce a zajistíme proškolení i ze strany dodavatelských firem v případě ovládání pokladen nebo konvektomatu. Při samotném otevření prodejny zapůjčíme zkušený personál z našich mateřských prodejen. Zajišťujeme odborný dohled na prodejnách, sledujeme a informujeme o jakýchkoliv změnách v legislativě potravin, vedeme jednotný marketing a jsme kdykoliv připraveni být nápomocni při řešení každodenních provozních problémů a to radou či samotnou přítomností na prodejnách.

Na jakém produktu či službě franšízanti nejvíce vydělávají?
Nejlukrativnější je prodej kvalitních druhů šunky a uzenářských specialit. Pak také samozřejmě sezónní sortiment. Určitě zajímavý je i stále se rozšiřující teplý pult, tedy tepelná úprava potravin ke konzumaci přímo na prodejnách nebo i s možností odnést si kvalitní hotový pokrm domů. Vzrůstá i zájem o nákupy do tašky, které značně uspoří čas zákazníkům.

Kolik máte celkem poboček a kolik je franšízových?
Máme 12 vlastních prodejen Uzenářství Chodura a 4 franšízové.

Plánujete otevírat nové franšízové pobočky?
Určitě se chystáme otevírat další pobočky a to jak vlastní, tak i franšízové. Zatím se ale jedná jen o prodejny na území naší republiky.

Chystáte pro franšízanty a zákazníky nějaké novinky?
V průběhu celého roku se připravují nové výrobky, které musí reagovat na poptávku trhu. Každoročně se připravují specifické novinky pro dva prodejní vrcholy v roce, tedy vánoce a velikonoce. V letním období zase probíhá grilovací sezóna a tomu odpovídá i rozšířená nabídka uzenin vhodných či přímo určených ke grilování. Pro rozšíření sortimentu prodejen Uzenářství Chodura vyvíjíme vlastní trvanlivé uzeniny, které obohatí a rozšíří nabízený sortiment.