Franšízy vedou často bývalí klienti

Snažíme se franšízantům vysvětlit, že kvalita je tou nejlepší cestou k dlouhodobé prosperitě a spokojenosti klientů, což ukazujeme na konkrétních příbězích poboček.
Úterý
18.04.2017
Společnost NATURHOUSE chce letos otevřít 100. franšízu v Česku. O nedostatku kvalitních franšízantů i zdravé konkurenci hovořil master-franšízant Jan Gonda.
 

Franšízant podle vás profituje především ze spokojených klientů, jakým způsobem kontrolujete kvalitu služeb jednotlivých franšíz?
K primární kontrole slouží náš speciální software, který pomáhá sledovat základní kvalitativní parametry poboček, k čemuž také přispívají osobní návštěvy týmu hlavních výživových poradkyň a manažerů poboček. Kontrolní systém se nám daří stále zjednodušovat do užších funkčních systémů. Spolupracujeme také s mystery-shopping firmami.

Stává se často, že vaši franšízanti v tomto směru hřeší? Jak konkrétní prohřešky poté řešíte centrálně?
Neevidujeme časté porušování kvality. Jako prevenci používáme důkladné školení a výběr personálu na pobočkách. Spíše s rostoucím počtem poboček hledáme další nástroje, jak získat ty nejlepší schopnosti personálu, a na pobočkách kvalitu prosadit. Nedostatek kvalitních pracovníků s sebou bohužel přináší určitou průměrnost.

S tímto fenoménem musíme do budoucna počítat a pracovat s ním. Jako nejzávaznější přestupek jsme v minulosti řešili nedodržování maximálních doporučených cen a prodej cizích výrobků v prodejně NATURHOUSE. Činnost tohoto franšízanta jsme ukončili, a pobočku nyní úspěšně provozujeme sami. V současné chvíli je připravena k převzetí novým franšízantem. Jednalo se však za celou dobu naší osmileté historie na českém trhu o ojedinělý případ.

V rámci marketingových aktivit plánujete každoročně i nábor nových franšízantů. Jaké jsou vaše vyhlídky pro letošní rok?
Tento rok plánujeme otevřít 100. pobočku na českém trhu a v na Slovensku 30. Tento rok bychom rádi otevřeli celkem 10 až 15 nových poboček.

Je z vašich zkušeností lepší, když si franšízant vybuduje pobočku a klientelu sám, nebo se více daří těm, kteří odkoupí již fungující provozovnu?
Obě varianty mají svá pro a proti. Vždy záleží na kvalitě, osobnosti, a přístupu daného franšízanta.

Mají vaši franšízanti také obvykle více provozoven? Nebo jste raději, když se soustředí na jedinou?
Obecně preferujeme, aby franšízant dosáhl co nejvyšších úspěchů v rámci jedné poboček, a té se maximálně věnoval. Máme ve svých řadách franšízanty, kteří spravují 3 až 4 pobočky. Jednalo se vždy o postupné otevírání a franšízant musel prokázat, že umí postupně řídit více poboček.

Jak vaše franšízová síť bojuje se stále rostoucí konkurencí?
Konkurence na našem trhu byla, je a bude. Náš obor je zajímavým odvětvím, které nabývá na popularitě, a ve společnosti více a více klientů naše služby a produkty skutečně potřebuje. Naší největší zbraní, na kterou do budoucna sázíme, je budování kvality a spokojenosti klientů, a také péče o stávající klienty, kteří se k nám vracejí a doporučují další klienty.

Kvalitu neustále zvyšujeme, což je do budoucna naše největší zbraň oproti konkurenci. Pokud franšízanti dodržují naše zásady kvality, nemusejí se konkurence obávat, a vlastně ji ani nepociťují. Řídíme se heslem, že konkurence je zdravá.

Kolik si měsíčně přibližně vydělá franšízant po 2 letech vedení vaší pobočky?
Obecně výdělky našich franšízantů se pohybují v rozmezí 20 až 200 tisíc korun měsíčně, každý franšízant má jiné potřeby a cíle.

Mikro-koncepty pro města s 10 až 20 tisíci obyvateli se na našem trhu stále více a více osvědčují. Úspěšně jsme také zavedli pobočku typu mikro-mikro v Dobříši.

Máte v síti nějakou výjimečnou franšízu? Například ziskem, umístěním, počtem klientů a podobně?
V síti máme různé výjimečné franšízy co do obratu, zisku, sledovaných kvalit, i terapeutických výsledků. V několika pobočkách zhubli klienti 50, 60 i 70 kilogramů na osobu, což je neuvěřitelné. Redukce tolika kil samozřejmě nebyla ze dne na den, ale trvala rok až dva. Navíc nás těší, že si tito klienti své nové stravovací návyky drží, a tím pádem i svoji novou štíhlou linii. V Turnově například přišla klienta o francouzských holých a prohlásila, že výživová poradna je její jediná šance, jak by mohla shodit a znovu začít chodit. Po roce opravdu odložila 50 kilogramů, a společně s nimi i francouzské hole.

Do výživové poradny v Třebíči přišla 30letá mladá žena po mozkové mrtvici, díky stravování si zlepšila svůj zdravotní stav natolik, že nyní čeká miminko. Co se týče obratů, máme dlouhodobě 3 nejlepší pobočky v Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. Dále nás velmi mile překvapují pobočky typu mikro-koncept, kde rekordního obratu, zisku a doporučení klientů včetně masivního doporučení dosáhla pobočka ve Slaném.

Co je hlavní příčinou úspěchu těch, kteří u vás coby franšízanti působí delší dobu? Změnili jste po zkušenostech například kritéria pro jejich výběr?
Dodržování kvality, přesnost, úsilí a péče o klienta. Nejvíce nových franšízantů máme z řad spokojených klientů. V tomto ohledu se kritéria výběru franšízantů upravují jaksi automaticky.

Nabízíte také studium na Naturhouse University, co vše obnáší a obsahuje?
Unikátní vzdělávací program NATURHOUSE University je určen franšízantům a personálu na pobočkách v oboru výživy, managementu a psychologie. Úspěšní zájemci mohou získat certifikovaný diplom MBA americké LIGS University.

Máte také možnost čerpat příspěvky z fondů EU. Na co konkrétního je vaše společnost používá?
Příspěvky z fondů pomáhají franšízantům uhradit cenu kurzu a mzdu pro personál v rámci NATURHOUSE University.