Bez chyb a omylů / Pokud podnikáte samostatně bez podpory značky, je těžké na trhu uspět a vyvarovat se při rozhodování někdy i závažných a fatálních chyb, po kterých může nastat rychlý konec vaší vlastní firmy. U franšízingu je jedna z velkých výhod podpora ze strany centrály, která vám práci usnadní vyzkoušením nových metod.
Úterý
11.09.2018
Už 10 let podniká Robert Smetana se svou manželkou s franšízovým konceptem Naturhouse. Byl historicky prvním franšízantem, který získal licenci této sítě výživových poraden.
 

Než se stal Robert Smetana součástí sítě Naturhouse, podnikal spolu se svou ženou ve zcela jiném oboru. Od roku 1998 provozovali horský penzion v Beskydech a Jeseníkách. Po deseti letech podnikání v oboru ubytovacích a stravovacích služeb začali společně přemýšlet, jakým směrem se dále rozvíjet. „Penzion v Beskydech přestal být rentabilní, a tak nám kvůli zajištění životaschopnosti naší firmy nezbylo nic jiného, než se na trhu porozhlédnout po nových příležitostech,“ vzpomíná Robert Smetana.

Vzhledem k tomu, že v rodině měli zkušenost s podnikáním pod zavedenou značkou, vydali se v manželé Smetanovi na veletrh franšízových příležitostí v Brně. Na první pohled je tehdy, v roce 2008, zaujal koncept Naturhouse. Připadal jim nový a odlišný od spousty kavárenských a realitních franšíz, které se na veletrhu prezentovaly. Slovo dalo slovo a přímo na místě se domluvili s vedením konceptu na návštěvě historicky první pobočky v Českých Budějovicích.

Od návštěvy českobudějovické pobočky, která je zaujala nejen vkusným zařízením ve firemních barvách, ale i příjemným a profesionálním personálem, byl k rozhodnutí pořídit si franšízovou licenci jen krůček. „Nejprve jsme si s panem Gondou, master-franšízantem pro Českou republiku a Slovensko, prohlédli několik provozoven na jihu Polska, abychom získali lepší přehled o pobočkách v podobném ekonomickém prostředí. Je nutné si uvědomit, že v době před bezmála 10 lety na českém trhu neexistoval franšízový koncept, který by spojoval odborné poradenství ve zdravém životním stylu a produkty na podporu redukce hmotnosti,“ říká Robert Smetana.

Zapálení zaměstnanci jsou základ

Po pečlivém zvážení všech pro a proti se pustili do hledání vhodného místa pro jejich provozovnu. Tu našli v ostravském OC Laso, kde v roce 2009 otevřeli první franšízovou pobočku Naturhouse v České republice.

Rozjezd každého nového podnikání si žádá nejen finanční investici, ale také notnou dávku trpělivosti. Robert Smetana mohl fungování své pobočky porovnávat s tím, jak běží byznys v dalších nově otevřených franšízových pobočkách sítě – v Ústí nad Labem a Děčíně. Náš start zdaleka nebyl tak svižný, jako měli v Ústí, a to nás trápilo. Nájemné v obchodním centru bylo zhruba dvakrát vyšší než u našich kolegů a nám trvalo asi 7 měsíců, než jsme se dostali z červených čísel,“ prozrazuje majitel první franšízy v Česku. Přibližně po roce a půl od otevření se tržby ostravské pobočky začaly pozvolna zvyšovat, což byl pro manžele Smetanovi impuls k hledání místa pro novou pobočku. K jejímu otevření došlo v červnu 2011 v Opavě.

Byla doba, kdy Robert Smetana se svou ženou provozovali čtyři franšízové pobočky Naturhouse. Kromě ostravské a opavské v říjnu 2011 otevřeli pobočku ve Frýdku-Místku a jako čtvrtou v březnu 2012 pobočku v Nové Karolině v Ostravě. Postupem času však sami uznali, že každá nová pobočka potřebuje k úspěšnému rozběhu spoustu času a energie. Z tohoto důvodu dospěli k závěru, že bude lepší provozovat méně poboček a nabídli tedy dvě ze svých filiálek – tu v Opavě a v ostravském OC Laso – k odprodeji. „Naše prodejny byly otevřeny rychle po sobě a nás časově i finančně zatěžovalo časté střídání personálu. Opakované hledání a zaškolování nových výživových poradkyň či asistentek si vyžádalo mnoho peněz z naší finanční rezervy,“ vysvětluje Robert Smetana s tím, že řešení personálních otázek je nedílnou součástí práce franšízanta. Důležité je totiž najít takový personál, pro které je práce opravdu vhodná, což mnohdy může být problém. Není pravdou, že výživovým poradcem či asistentkou může být každý. Často se podle Roberta Smetany stává, že ačkoli je člověk o vhodnosti této profese pro sebe přesvědčen, po prvních neúspěších zahořkne a zjistí, že to až tak jednoduché není. „Proto jsme se rozhodli pro prodej pobočky v Opavě a následně i v OC Laso. Poté se nám podařilo zbylé dvě pobočky stabilizovat, mít na ně více času a také se dostatečně věnovat kvalitě práce s personálem, což se pozitivně odráželo na spokojenosti klientů,“ doplňuje.

Právě tým profesionálních spolupracovníků, které práce naplňuje a jsou také dobře motivovaní, jsou podle Jana Gondy tajemstvím úspěchu poboček Naturhouse. A nezáleží na tom, zda mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Pokud mají zájem o práci, jsou ctižádostiví, ochotní se učit a čerpat zkušenosti od svých kolegů, mohou v této branži uspět. „My osobně zaměstnankyně motivujeme měsíčními provizemi z tržeb, kterých v daném měsíci pobočka dosáhla, a také z těch, na kterých se konkrétní asistentka či poradkyně podílí,“ prozrazuje Robert Smetana.

Jak již bylo řečeno, manželé Smetanovi podnikají s konceptem Naturhouse již 10 let. Jsou tedy těmi pravými, kteří mohou potenciálním zájemcům o rozjetí vlastního byznysu v rámci této sítě poradit, jak na to. Určitě to nepůjde bez počátečního elánu a nadšení pro věc, není to jen o obchodu a vidině rychlého zisku, ale hlavně o systematické denní práci na pobočkách, vyhledání dobrého týmu spolupracovníků, který o zdravý životní styl a klienty bude mít zájem s tím, že odměnou vám časem bude také spousta spokojených zákazníků,“ upozorňuje Robert Smetana. Je pravdou, že tito spokojení zákazníci vás po dosažení svých cílů opustí, nicméně ani to není důvod ke smutku. Ba naopak. Pokud budou opravdu spokojení, rádi dají doporučení dalším lidem ze svého okolí. A to je pro jakéhokoli podnikatele nejlepší reklama.  


Pomoc od banky / Licence pro prodejnu typu mikro-konceptu Naturhouse stojí od 250 000 Kč a zahrnuje nákup zařízení, úpravy provozovny, informační systém, a to až do uvedení pobočky do provozu. Počáteční investici je možné financovat i prostřednictvím bankovního úvěru tak, jak to před 10 lety udělali manželé Smetanovi. Dnes provozují pobočky ve Frýdku-Místku a ostravské Nové Karolině.