Chceme, aby naši franšízanti rostli

IMG: Array
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti / Alfou a omegou pro zájemce o franšízu je u McDonald´s provozní trénink. Ten trvá minimálně 9 měsíců. Může se však i protáhnout. Záleží na tom, jak je kandidát na franšízanta schopný, jak rychle se učí, jak rychle je schopen pojmout všechny věci, které se v restauraci dějí. A není jich málo.
pondělí
13.01.2020
Zájemci o naši franšízu musí mít kapitál a absolvovat provozní trénink, který může trvat více než rok, říká Radim Foltýn, Franchising Director CZ & SK McDonald´s.
 

Přístupový proces do franšízy McDonald’s je poměrně složitý. Nepřipravuje vás o potenciální franšízanty?
Ano, náborový proces je poměrně složitý, protože se snažíme vybírat ty nejlepší a nejvhodnější franšízanty pro naše podnikání. Kromě nových franšízantů však chceme růst i s těmi stávajícími, kteří již úspěšně provozují naše restaurace. Obecně nehledáme kandidáty pro jednu restauraci, ale nadšence naší značky, kteří mají kapacitu provozovat restaurací více. Pro nás dává smysl spolupracovat s provozovateli, kteří provozují několik poboček. Z tohoto důvodu probíhá expanze převážně s již osvědčenými stávajícími franšízanty.  Jsou však i regiony, kde hledáme čerstvou krev, tedy nové provozovatele. Protože i v zajetém systému je dobré čas od času tým trochu rozšířit o nové lidi s novými pohledy a názory. Je ale fakt, že v poslední době jsme spíše expandovali s těmi stávajícími, kterým se rozšiřovalo portfolio restaurací.

Zájemců o otevření McDonald’s bude jistě celá řada. Ale jak už jsme trochu naťukli, ten proces je poměrně složitý. Jaký je “odpad” zájemců o licence, když jim řeknete, co ten proces obnáší?
Myslím si, že spousta lidí nemá o podnikání v McDonald’s jasnou představu. Vidí značku, velké množství zákazníků, hodně peněz a vysokou profitabilitu. My se hned od začátku snažíme být vůči zájemcům o franšízu velice otevření a samozřejmě vysvětlovat benefity, které v rámci systému nabízíme. Ale zároveň s tím i všechna související rizika, odpovědnosti, povinnosti atd. Myslím si, že existují tři věci, které jsou pro rozhodnutí zájemce o franšízovou licenci klíčové.  V první řadě je to poměrně vysoká počáteční investice. Tato investice je minimálně 10 milionů z vlastních zdrojů. Tuto částku nám kandidát musí prokázat. A to nejen, že jí disponuje, ale i jak si peníze vydělal. Jde nám o to, aby to byly opravdu vydělané peníze toho daného kandidáta.

Neměly by tedy pocházet například z dědictví nebo daru?
Mohou, ale není to pro nás preferovaný způsob financování. To že byl kandidát schopen si prostředky vydělat již totiž svědčí o jeho schopnostech. Důležité je pro nás to, že si je vydělal vlastní činností, čímž nám částečně i prokáže svoje podnikatelské dovednosti.  Ten, kdo se stane naším franšízantem, je provozovatelem restaurace, jehož úkolem je dennodenně rozvíjet svůj byznys. Pro nás je výše kapitálu, který má franšízant k dispozici důležitá. Oněch 10 milionů je minimum. Samozřejmě, čím víc prostředků má zájemce o licenci k dispozici, tím rychlejší může být jeho další rozvoj.

 Druhou podmínkou je zájem stát se franšízantem McDonald’s na plný úvazek. Našim požadavkem na licenčního partnera je, aby 100 % svého pracovního času věnoval provozování restaurací McDonald’s. Pro tyto účely tak musí velice dobře znát celý byznys. Proto před tím, než kandidáta jmenujeme do pozice franšízanta, musí projít provozním tréninkem. Ten aktuálně trvá 8 až 12 měsíců. Záleží na tom, jak je kandidát schopný, jak rychle se učí, jak rychle je schopen pojmout všechny záležitosti, které se v restauraci odehrávají. Těch věcí, které se musí naučit, je poměrně hodně. Ochota nastoupit a věnovat se provoznímu tréninku je tou třetí důležitou podmínkou.

Umí franšízant všechno?
V rámci tréninku si musí projít všechny pozice v rámci restaurace. To znamená, že nastupuje na pozici crew, tedy běžného zaměstnance, který přijde poprvé do McDonald’s a prochází všechna stanoviště v rámci kuchyně, servisu a lobby. První část tréninku je zaměřena čistě provozně. Zájemce o franšízu chodí normálně do práce na směny a dělá všechno to, co ostatní zaměstnanci. Teprve následně se seznamuje s vedením směny a řízením celé restaurace.  V našich restauracích se toho děje spousta, a proto je opravdu nutné, aby trénink probíhal na plný úvazek a aby trval minimálně 8 měsíců. Franšízanti, kteří trénink v poslední době absolvovali, nám často tvrdí, že byl nakonec poměrně krátký a potřebovali by ho ještě o něco delší. Mají pocit, že reálný život jim ukazuje situace, které si v rámci toho jednoho roku nebyli schopni vyzkoušet.

Vy franšízantovi v tréninku platíte?
Ano, platíme ho jako každého zaměstnance dané restaurace při nástupu. Tato mzda je potom stejná po celou dobu tréninku. Nejedná se sice o vysokou částku, ale na druhou stranu kandidát od nás získává veškeré naše know-how o provozování restaurace, které je velmi cenné.

Co ale ještě musím poznamenat je, že po celou dobu tréninku kandidátovi nic negarantujeme a většinu tréninku absolvuje, aniž by věděl, kterou restauraci následně převezme. Přidělení restaurace je čistě naše rozhodnutí. Stejně tak můžeme kdykoliv ukončit trénink, pokud máme pocit, že by budoucí spolupráce nefungovala podle našich představ.

Ale i on může couvnout, ne?
Samozřejmě. V rámci tréninku můžeme spolupráci kdykoli ukončit my i kandidát. S tím je každý seznámen hned v rámci úvodních pohovorů. Naším zájmem není brát do tréninku zájemce, o kterých už na začátku máme pochybnosti, že trénink nezvládnou nebo že nejsou vhodným kandidátem.

 V okamžiku, kdy kandidáta do tréninku přijímáme, máme pro něj připravený plán, kterou restauraci můžu otevřít nebo převzít. Tento plán mu však nesdělujeme na začátku tréninku, ale až s jeho blížícím se koncem. Při plánování se vždy díváme i dál do budoucnosti a na základě naší strategie rozvoje připravujeme pro daného kandidáta i plán na další restaurace. Našim zájmem je, aby každý franšízant provozoval více restaurací než pouze jednu. Napřed však musí prokázat svoje schopnosti poradit si s provozem restaurace jedné.

Naše strategie není založena na masivním náboru franšízantů, kteří budou provozovat 1 nebo 2 restaurace, ale na budování silných organizací se 4 a více restauracemi. Proto vyžadujeme vysoký počáteční kapitál a trénink v restauraci, který alespoň částečně prověří schopnosti daného kandidáta budovat silnou provozní organizaci. Tato strategie se nám osvědčila. Všichni franšízanti, co v poslední době nastoupili do tréninku, jej úspěšně dokončili a dnes již provozují 1, někdo 2 nebo dokonce 3 restaurace.

Ještě bych dodal, že s kandidáty na franšízu v rámci výběrového řízení diskutujeme regiony, ve kterých by měli zájem působit tak, abychom měli jistotu, že jim máme po ukončení tréninku co nabídnout. Pokud nejsme schopni vyhovět jejich požadavku a oni nejsou ochotni se stěhovat, tak trénink nezahajujeme.  Do tréninku přijímáme jen zájemce pro regiony, kde víme, že máme nějakou potřebu.

Franšízantem McDonald’s se může stát jenom podnikatel jako fyzická osoba. Společnost ne. Co stojí za touhle vaší strategií?
Je to právě již zmiňovaná osobní zainteresovanost. Chceme, aby byl franšízant v našich restauracích fyzicky přítomen a zajímal se osobně o dění v jeho restauracích. Franšízová smlouva je podepsaná trojstranně. Franšízant je zde účasten jako fyzická osoba a dále jako jediný společník právnické osoby, která provozuje svěřené restaurace.


Představa o budoucnosti / „V okamžiku, kdy někoho nabereme do tréninku, už pro něj máme připravený plán na jednu, dvě, ale možná i tři restaurace tak, aby jich do budoucna měl víc, aby měl nějaké portfolio. Garantované však nemá nic,“ říká Radim Foltýn.

Populární na fóru

Úspěšný rok pro Subway

Jedná se o další z PR článků společnosti SUBWAY a snahu nalákat nové frenšízanty. V uplynulých dvou letech přišel tento řetězec v ČR o 9 restaurací. V roce...

1 komentář(e)
posledni 13.02.2020
Subway vidí potenciál na benzinkách

this is really very informatinable and good suffestion post i liked it!!!! https://www.spinonholiday.com/places/pondicherry/

3 komentář(e)
posledni 26.12.2019
Subway vidí potenciál na benzinkách

Čr není Polsko. Situace v SUBWAY je zde nyní zcela jiná. Pobočky v ČR většinou velice rychle končí. Asi nejlepším příkladem je restaurace SUBWAY v Říčanech....

3 komentář(e)
posledni 10.10.2019
Subway vidí potenciál na benzinkách

a

3 komentář(e)
posledni 10.10.2019
Franšíza McDonald’s? Doživotí

Dobrý den, mohl bych vědět kolik je zhruba roční obrat?

1 komentář(e)
posledni 03.02.2018
Sushi v Česku jde

Chtěla bych do Ústí nad Labem zavést sushi bar, zde nic není a lidé by to uvítali.

1 komentář(e)
posledni 29.10.2015
Komunikace je základ

The PUB v Karlíně, který provozuje právě pan Žemlička, můžu vřele doporučit každému, kdo má rád příjemnou obsluhu, originální interiér, tankové pivo,...

1 komentář(e)
posledni 21.09.2015
Lidé jsou základ

Promiňte, ale zas jednou článek o ničem.... A co se týče hlavního motta článku: V "restauracích", které jsou v jídelních sekcích nákupních center to opravdu...

1 komentář(e)
posledni 15.07.2015