Na expanzi do Čech jsme připraveni

Startovní náklady / Investice do otevření pobočky Cartel Pizza se pohybuje od 300 do 700 tisíc Kč. Její konečná výše závisí na geografickém a demografickém faktoru s ohledem na očekávaný obrat provozovny.
pondělí
20.06.2022
„Zkušenosti z gastra nejsou nezbytné, u franšízantů oceňujeme hlavně férový přístup, ochotu učit se a naslouchat," říká Marek Svoboda, spolumajitel sítě Cartel Pizza.
 

Jak se fanšízovému konceptu Cartel Pizza aktuálně vede?

S ohledem na ekonomické ukazatele, obecně růst jednotlivých poboček, lze jednoznačně konstatovat, že typ a kvalita produktů značky Cartel Pizza jsou v každé lokalitě velkou částí trhu oblíbeny a velmi rychle dojde k upevnění nové pobočky na lokálním trhu. Z toho plyne odpověď, že značce se daří velmi dobře.

Za poslední rok se Vaše síť poměrně výrazně rozrostla. Kolik aktuálně na trhu funguje poboček a kolik jich je v rukách franšízantů?

V současnosti pod značkou Cartel Pizza funguje 8 poboček. Z tohoto počtu jsou dvě v Olomouci a Brně-Střed, provozovány námi jako franšízorem Cartel Pizza. Dalších 6 poboček je v rukách našich franšízantů. Jedná se o pobočky Brno II., Kuřim, Ostrava, Frýdek-Místek, Přerov a Havířov. K tomu je nezbytné říci, že označení franšízant vůbec nevystihuje typ vztahů, které se snažíme uvnitř sítě Cartel Pizza uplatňovat. Tito lidé jsou nejen naši obchodní partneři, ale i kolegové a přátelé. Máme zato, že už ze samotného názvu značky vyplývá, že se jedná o pevnou a stmelenou „organizaci“.

Všechny provozovny Cartel Pizza najdeme na Moravě. Jaké jsou Vaše plány ohledně expanze do Čech? Jsou nějaká města, o které máte aktuálně největší zájem?

V současné době se blíží ke konci jednání o deváté pobočce Cartel Pizza opět v Moravskoslezském kraji. Ta bude otevřena na přelomu srpna a září letošního roku. Co se týká expanze sítě, stále máme ještě rezervy v moravském regionu. Aktuálně cíleně hledáme kolegu pro pobočku ve Zlínském kraji, jižní části Jihomoravského kraje a severní část Olomouckého kraje. Primárně se jedná o města s vyšším počtem obyvatel jako např. Zlín, Vsetín apod. Pro rozšíření a následné etablování značky Cartel Pizza do regionů v Čechách jsme, jak věříme, také připraveni. V této souvislosti musím uvést, že k našemu dosavadnímu konceptu Takeaway & Delivery jsme v brněnské pobočce zrealizovali i první Fast Casual restauraci/bistro. Tento typ provozu je vhodný zejména pro větší města a na exponované lokality, popř. části obchodních center, foodcourty apod.

Obor Gastronomie má za sebou složité období  vinou covidové pandemie. Nyní se všichni podnikatelé musejí vypořádat s růstem vstupních nákladů – rostou ceny energií, potravin i PHM. Promítl se tento fakt nějak i do nastavení Vašeho franšízového konceptu?

Musíme souhlasit, že situace v souvislosti s Covid-19 sebou přinesla do podnikatelského sektoru nové hrozby, ale i příležitosti. Cartel Pizza se svým prodejním systémem Takeaway & Delivery byla téměř ušetřena vládních omezení provozů restauračních zařízení. Současně se zvyšujícím se množstvím zákazníků, kteří preferují dodání zboží „na adresu“, bylo toto období ve znamení růstu. Současná situace v souvislosti s válkou na Ukrajině s sebou přináší do podnikání další nová rizika a troufám si tvrdit, že výrazně závažnější. Ekonomika ČR, ale i celé EU, je ve výrazně horší kondici než na počátku pandemie. Růst cen přímých vstupů do výroby v gastronomii je znát na všech stupních výroby. Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě energie, PHM a k tomu velmi silná inflace, které raketově vzrostly zejména v posledních měsících. Franšíza Cartel Pizza se i přes výše uvedené snaží své zvýšené náklady nepřenášet zcela na koncového zákazníka. Za tím účelem došlo k úpravě a nastavení inteligentních procesů v rámci delivery produktů a k racionalizaci postupů ve výrobě včetně maximalizace společného nákupu vstupních surovin od vybraných dodavatelů za účelem snížení celkové ceny. Přes výše uvedené, jsme byli nuceni provést úpravu cen našich produktů, nicméně ve výši, která se procentuálně ani neblíží aktuální inflaci. To vše pomáhá udržovat velmi dobrou konkurenceschopnost našich poboček a výrobků.

Hledáte franšízanty ve všech regionech Česka. Jací by měli být? Musí mít například zkušenosti s působením v gastronomii?

Jak jsem již uvedl, naše franšíza je připravena na expanzi a nárůst nových partnerů. Za rok 2021 a nově otevřených 5 poboček se nám podařilo zřízení nové pobočky zracionalizovat a unifikovat, kdy v současné době jsme schopni novou pobočku zrealizovat do 4 až 6 týdnů od uzavření franšízingové smlouvy. Co se týká zkušeností a schopností našich partnerů, požadujeme pouze elementární znalost podnikatelského prostředí. Spíše oceňujeme férový přístup, ochotu učit se a naslouchat. Pro vybudování úspěšné pobočky nejsou až tak důležité schopnosti a dovednosti partnera franšízy, ale zejména její „posádka“. Každému z našich partnerů tedy klademe v prvé řadě na srdce, aby péči o své zaměstnance, kolegy, lidi a někdy i přátele, věnovali maximální péči. S tím souvisí i pomoc franšízy s vytvořením připraveného kolektivu zaměstnanců. Se všemi dalšími otázkami našemu novému partnerovi pomůžeme a nasměrujeme ho správnou cestou. Současně jsme v rámci naší franšízy pro naše partnery připraveni poskytovat nejen pomoc v oblasti gastro, tedy přímo k samotnému provozu, ale i pomoc s technickými, stavebně-technickými a IT problémy včetně právní pomoci.   


Na jedné lodi / „Naši franšízanti jsou nejen našimi obchodními partnery, ale i kolegy a přáteli. Máme zato, že už ze samotného názvu značky vyplývá, že se jedná o pevnou a stmelenou „organizaci“,“ říká spolumajitel značky Cartel Pizza Marek Svoboda.