Sklizeno se připravuje na expanzi

Velká města pro expanzi / Sklizeno rozvíjí svou síť primárně v Praze a Brně. Vedení konceptu je ale otevřené jednání i v dalších lokalitách, ve kterých uvidí dostatečný tržní potenciál.
pondělí
05.09.2022
„Ekonomická nejistota a výkyvy znamenají zvýšený zájem o franšízy sítě Sklizeno, zejména mezi zaměstnanci," prozrazuje její výkonný ředitel Aleš Kotěra.
 

Sklizeno slaví v září 11 let od otevření první pobočky v Česku. Jakých těch 11 let bylo?

Asi nemohu odpovědět jinak, než že celé to období bylo pro nás extrémně dynamické. Během 11 let jsme z nuly postavili firmu s desítkami poboček, rozběhli franšízový koncept, prošli akvizicí a sloučením se sítí My food a Náš grunt, poznali stovky farmářů, vyzkoušeli tisíce výrobků a v posledních třech letech si jako všichni procházíme zkouškami covidu a aktuální inflace. I když to vše znamená spoustu úsilí a práce, daří se nám všechny výzvy zvládat, a naopak připravovat celou firmu k expanzi.

Jak se konceptu a jeho franšízantům v současné době daří?

Potraviny jsou do značné míry „bezpečným“ odvětvím. Jak říkáme, jíst se bude pořád. Samozřejmě současná ekonomická situace není a v nejbližších měsících nebude pro nikoho jednoduchá. Ve Sklizenu nás to však motivuje k řadě změn od hledání vnitřních úspor a eliminaci neefektivit až po hledání nových tržních příležitostí. V uplynulých letech jsme ukončili nebo přestěhovali některé neefektivní provozy. Ty nebyly ani tolik spojené s ekonomikou, jako spíš s nevhodným výběrem lokalit. V tom jsme nyní daleko opatrnější a hlavně zkušenější.

Jak složité je momentálně hledání nových franšízových partnerů? Jak velký zájem o franšízové licence aktuálně vidíte?

Paradoxně máme zkušenost, že ekonomická nejistota a výkyvy znamenají spíše zvýšený zájem o franšízy, a to zejména z řad zaměstnanců. Pro mnohé je určitě jistější řídit vlastní business a mít vše pod kontrolou než být závislý na zaměstnavateli a jeho aktuální situaci. Franšízing vidíme pro takové zájemce jako ideální formu, protože mohou získávat naše know-how a jejich start je tak významně rychlejší a úspěšnější, než kdyby budovali podnik na zelené louce. Síť rozvíjíme primárně v Praze a Brně, jsme ale otevřeni jednání i v dalších lokalitách, kde najdeme dostatečný tržní potenciál. Aktuálně máme k dispozici i některé hotové prodejny, které mohou franšízanti převzít a začít hned podnikat.

Co vše u svých potenciálních franšízantů hledáte? Jaké podmínky musí splňovat?

Dobrý franšízant musí mít alespoň základní manažerské dovednosti, selský rozum a být ochoten přiložit ruku k dílu. Víc toho potřeba není. Konkrétní znalosti a dovednosti z retailu získá franšízant a jeho zaměstnanci během úvodních školení. Samozřejmě před uzavřením franšízové smlouvy prověřujeme motivaci franšízanta, jeho praxi, místo, kde chce prodejnu otevřít, finanční zázemí a další parametry, abychom si byli jisti, že spolupráce bude fungovat pro obě strany.

Celá Česká republika se potýká s nepříznivou ekonomickou situací – inflace, zvyšující se náklady, rostoucí ceny energií. Do jaké míry to ovlivňuje podnikání vašich franšízantů?

Jak jsem zmínil v úvodu, takto situace se bohužel týká téměř všech. Důležité je nečekat, co změny přinesou, ale co nejrychleji reagovat. Během covidu jsme tak např. rozběhli e-shop, nyní zkracujeme dodavatelský řetězec a dosahujeme podstatné úspory na vybraném zboží, jednáme s pronajímateli budov a připravujeme nové aktivity na podporu prodeje. Některé z nákladů jsme byli bohužel nuceni promítnout i do koncových cen pro zákazníka. To vše realizujeme pro franšízové i vlastní prodejny.

Jak jste jako franšízor schopni svým franšízantům v této pro podnikání nelehké době pomoci?

Naše pomoc spočívá primárně právě v realizaci zmiňovaných úsporných i rozvojových opatření. Určitě se nám nepodaří dopady vnějších vlivů zcela eliminovat, snažíme se je však maximálně zmírnit. Současnou situaci vnímáme i jako příležitost pro franšízanty i rozvoj vlastní sítě. Na trhu je více zajímavých prostor, jejich start v ekonomicky složitějších časech sice vyžaduje větší finanční rezervu, ale se zpravidla velmi dobře zhodnotí, jakmile nepříznivé vlivy opadnou.


Hlava na podnikání / Dobrý franšízant Sklizeno musí mít alespoň základní manažerské dovednosti, selský rozum a být ochoten přiložit ruku k dílu.