Podnikání i bez prostředků / „Koncept Traficon umožňuje nastartovat podnikání bez vstupních investic. Partneři od nás získají k dispozici kompletně vybavenou a zavedenou provozovnu s veškerým zbožím a zasmluvněnými dodavateli,“ říká Jaroslav Smrčka, manažer sítě Traficon.
pondělí
13.03.2023
„Naším strategickým cílem je udržet trend v expanzi nových prodejen a zajistit rozvoj náš i obchodních partnerů," říká Jaroslav Smrčka, manažer sítě Traficon.
 

Prozraďte nám, jak koncept Traficon funguje?

Podnikání na bázi franšízingu s Traficonem funguje ve své podstatě velmi jednoduše a úspěšně již řadu let. Náš koncept umožňuje zájemcům nastartovat podnikání bez vstupních investic. Systém, při němž je náš obchodní partner motivovaný na zisku své prodejny, je dnes hlavní vize našeho dalšího rozvoje. Samostatná trafika už dnes není podnikatelsky tak zajímavá jako dřív. Pokud tedy není na top místě, ale ta jsou dnes už v drtivé většině rozebraná.

Co vnímáte jako výhody toho, být partnerem vaší sítě?

Velkou výhodou je kompletní podpora z naší centrály. Náš koncept staví na osobním přístupu a dlouhodobých vztazích, které lépe umožní našim partnerům nastartovat podnikání bez vstupních investic. Partnerům zajistíme kompletně vybavenou prodejnu s veškerým zbožím, zasmluvněnou sítí dodavatelů, logistiku a IT podporu. Celková vstupní investice do pořízení nábytku, vybavení prodejny je plně v naší gesci. Tím našim partnerům odpadá mnoho vyřizování, a hlavně vysoké vstupní náklady. Jejich úkolem pak je zejména zabezpečení chodu provozovny pomocí vlastních zaměstnanců a mají tak prostor se plně věnovat zejména byznysu a zákazníkům.

Kolik prodejen aktuálně na našem trhu funguje?

Momentálně máme v síti Traficon 167 prodejen. V letošním roce jsme již otevřeli 4 prodejny a během druhého čtvrtletí máme v plánu otevřít osm dalších.

Může mít jeden partner, který s vámi podniká na bázi franšízingu, na starost více prodejen?

Ano. Naším cílem je mít více obchodních partnerů, kteří mají alespoň dvě až tři prodejny. Meziročně nám podíl těchto partnerů narostl o 12 %.

Jak těžké je v této době sehnat kvalitní partnery?

Najít vhodného partnera do byznysu není vždy úplně jednoduché. Ideálně by to totiž měl být člověk, který disponuje mnoha dovednostmi. Jeho silnou stránkou by měla být jednoznačně komunikace s lidmi, která zajistí, že zákazníci budou z naší prodejny odcházet spokojení a s pocitem, že jsou vítáni a mohou se kdykoliv vrátit. Dalším předpokladem je bezpochyby chuť podnikat a mít dobré základní obchodní dovednosti či povědomí. Zdaleka ne všichni, kteří se nám přihlásí, dokážou opravdu přemýšlet jako samostatní podnikatelé, tedy chopit se příležitosti, využít potenciál prodejny, dále ji rozvíjet a časem si třeba otevřít prodejnu další. A v neposlední řadě by vhodný partner měl mít základní povědomí o celkovém chodu obchodu od objednávky zboží, po plánování směn, s čímž jde ruku v ruce znalost pracovně-právních vztahů, daňového systému a celkově znalost nabízeného sortimentu. A pokud již kandidát všechny tyto zmíněné osobnostní kvality má, pak je ještě nezbytně nutné, aby také souzněl s naším konceptem. Najít vhodného zájemce tedy není vždy lehké. Někdy se již během úvodního telefonického pohovoru vzájemně ujistíme, že provozování vlastního obchodu by bylo pro daného zájemce příliš velké sousto. Někdy také narazíme na situaci, kdy má zájemce dobré předpoklady prodejnu vést a je pouze potřeba doladit jejich detaily. A v ideálním případě narazíme na člověka, který již má praktické zkušenosti a je připraven prodejnu takřka na hodinu převzít a začít provozovat. V tom je tedy skrytá komplikovanost, ale zároveň i krása a rozmanitost práce mého oddělení franšízy.  

Jak náročné je koordinovat tolik lidí?

Občas velmi, ale většinou to není až tak složité. Mám kolem sebe opravdu skvělý a zkušený tým regionálních manažerů, kteří se našim partnerům věnují. Dokážou si hodně pomáhat a vzájemně se podporovat.

Kde vidíte Traficon a jeho „franšízy“ za 5 let?

Traficon se v posledních letech velice úspěšně rozrostl, jen v loňském roce jsme otevřeli 22 nových prodejen, a vím, že v tom budeme i nadále pokračovat. Náš úspěšný koncept je opravdu velmi snadno dostupný pro každého, kdo si chce zrealizovat své sny v podnikání, a to bych si přál, aby se nám podařilo udržet i nadále nízké vstupní náklady a možnost opravdu velké seberealizace v podnikání. Naším strategickým cílem je udržet trend v expanzi nových prodejen, zajistit rozvoj a růst jak náš, tak našich partnerů a v neposlední řadě posilovat modernizaci prodejních míst.


Ideální mix / Najít vhodného partnera není podle Jaroslava Smrčky vždy úplně jednoduché. Ideálně by to měl být člověk, který disponuje mnoha dovednostmi – komunikačními, obchodními i podnikatelskými.