Společnost Orange Academy, která působí na trhu již od roku 1990, se zabývá pořádáním ekonomických a od roku 2007 také jazykových kurzů.
Pondělí
04.02.2013
Ředitelka rozvoje franchisového konceptu Orange Academy Vendula Klemešová v Rozhovoru týdne přiblížila plány společnosti. Sází na menší města do 30 tisíc obyvatel.
 

Podívejme se do minulosti. Co se Vám minulý rok podařilo?

Minulý rok byl pro Orange Academy velmi úspěšný. V roce 2012 jsme se naplno pustili do rozvoje franchisového konceptu a otevřeli jsme nové pobočky ve Znojmě, Ivančicích, Rosicích, Velké Bíteši, Pohořelicích a Uherském Hradišti. Naše učebnice, které byly v průběhu roku soustavně upravovány tak, aby odpovídaly nárokům moderních studentů, získaly nový, atraktivní vzhled. Obohacen byl také program kurzů.

Společnost Orange Academy působí především na Moravě. V tomto roce byste chtěli rozšířit působení i do Čech. Jaké kroky k tomu připravujete?

Nabízíme spolupráci novým franchisantům jak na Moravě, tak v Čechách. V současné době se zaměřujeme na vyhledávání spolupráce ve městech s počtem obyvatel od 3 do 30 tisíc, toto je momentálně jediné kritérium, které při výběru vhodné lokality máme. Při navazování spolupráce je pro nás primární osoba franchisanta, od něhož požadujeme spolehlivost, profesionalitu a entuziazmus. Jestliže těmito kvalitami disponuje, pak je vhodným kandidátem na otevření vlastní franchisové pobočky v jemu blízké lokalitě, ať už je z Moravy či z Čech. V současné době tedy není spuštěna kampaň orientující se přímo na Čechy, ponecháváme stejné příležitosti jak pro kandidáty z Čech, tak z Moravy.

Proč jste si vybrali pro svůj rozvoj cestu franchisingu?

Podnikání formou franchisingu je v současné době bezesporu na vzestupu, jelikož poskytuje řadu výhod jak pro franchisora, tak pro franchisanta. Shledali jsme, že stejně dobře jako tomu bylo doposud v jiných odvětvích, zejména v gastronomii, lze frachising uplatnit i v oblasti vzdělávání. V jazykové škole Orange Academy učíme podle certifikovaných metod Effective English® a Effektives Deutsch®. Spolupráce formou franchisy nám umožňuje předat metodu ostatním franchisorům, stejně jako učebnice, e-learningový systém a jiné výukové prostředky, které nabízíme našim studentům. Studenti pak mohou mít jistotu, že budou mít na všech pobočkách zaručenu stejně vysokou kvalitu výuky. Naším mottem je učit cizí jazyky efektivně a franchising je efektivní formou rozvoje podnikání, což jde dokonale ruku v ruce.

Jak byste zhodnotila zájem o Vaší franchisu Orange Academy? Ozývají se Vám franchisanti sami?

Jednáme aktivně s potencionálními franchisanty, kteří se nám sami ozývají se zájmem o spolupráci. Výběr správného franchisanta je však běh na dlouhou trať, neboť se předpokládá dlouhodobá spolupráce a je více než žádoucí, aby mezi oběma stranami panovala vzájemná důvěra. Zájemci bývají často netrpěliví a upřednostňují krátkodobé cíle před těmi dlouhodobými, což pro možnou budoucí spolupráci představuje určitou překážku. Chceme otevírat konkurenceschopné pobočky, které se na trhu udrží dlouhodobě, a takový postup si žádá rozvahu a dostatek času.

Uvažuje Vaše firma i o rozšíření do dalších zemích jako například Slovensko či Polsko?

Ano, uvažujeme i o rozšíření do zahraničí, byť momentálně není tato cesta rozvoje prioritní. Vzhledem k poloze mateřských poboček se jako vhodná lokalita pro další působení nabízí Slovensko, avšak momentálně upřednostňujeme rozšíření sítě poboček především po České republice.

Jaké další kroky si firma vytyčila na letošní rok?

Již v lednu jsme otevřeli první novou franchisovou pobočku v tomto roce, a to ve Zlíně. V otevírání nových poboček hodláme v průběhu roku pokračovat. V rámci prezentace společnosti Orange Academy budeme v březnu tohoto roku vystavovat na veletrhu FRANCHISE MEETING POINT v Brně. Těšíme se na nové zájemce o franchisu a na možnou budoucí spolupráci. Samozřejmostí v rozvoji společnosti je neustálé zkvalitňování výukových materiálů, aby byla jejich kvalita stále na nejvyšší úrovni, to stejné platí i o lektorech. Primárním cílem je nabízet studentům prvotřídní služby a být jim stále blíže, tudíž jim umožnit, aby mohli navštěvovat jednu z poboček Orange Academy co nejblíže místa svého bydliště.

Přemýšlíte nad tím, že byste zvýšili počet kurzů třeba i o další jazyky?

Rozšíření kurzů o další jazyky se v budoucnu jistě nebráníme. Momentálně však zaznamenáváme mezi studenty nejvyšší zájem o angličtinu a v příhraničních městech také o němčinu. Přestože je v současné době ve velkých městech módní záležitostí studium exotických jazyků, zůstává celoplošně nejžádanějším výukovým jazykem angličtina, a to zjevně kvůli všestrannosti svého využití. Reagujeme na poptávku studentů, zvýší-li se tedy zájem o výuku dalších jazyků, jistě budeme zvažovat rozšíření současné nabídky kurzů.