Libor Zinkaizl zapojil do podnikání i svou manželku. Společně vedou několik podnikatelských klubů v Praze.
Úterý
08.01.2013
Koncept Business for Breakfast je založen na zakládání podnikatelských klubů. Jedním z jeho franchisantů je i Libor Zinkaizl, který i přes počáteční nedůvěru zapojil do podnikání i svou ženu.
 

Patnáct let byl Libor Zinkaizl spolumajitelem nejmenované obchodní společnosti. Poté, co z ní odešel, začal podnikat v oblasti koučinku, poradenství a vzdělávání. Ve svém oboru se věnoval převážně spolupráci s malými a středními podniky. V rámci své praxe byl jednoho dne pozván jako host na obchodní snídani původem britského franchisového konceptu Business for Breakfast, který ho velmi oslovil. „Byl jsem uchvácen atmosférou, která na setkání panovala. Setkal jsem se tam s otevřeností, ochotou spolupracovat. Každý každému při představování naslouchal a zajímal se o to, co dělá, čím se zabývá,“ popisuje svoji první zkušenost s klubovými setkáními systému Business for Breakfast Libor Zinkaizl. Ta pro něj byla milým překvapením, jeho dosavadní postřehy z jiných setkání podnikatelských klubů hovořili o vysoce formální až neosobní atmosféře. Koncept Business for Breakfast tak podle něj přesně zapadá do požadavků a potřeb dnešní doby. Vede podnikatele ke spolupráci, otevřenosti, vstřícnosti. Právě to podstatnou měrou podporuje rychlost rozvoje byznysu a kvalitu fungování firem. Setkání tak představují prostor pro sdílení autentických informací a zkušeností mezi podnikateli. Ty pak mohou být více než užitečné dalším účastníkům klubových akcí.

Rodinný podnik

Ačkoli Libora Zinkaizla tento franchisový koncept zaujal natolik, že se rozhodl stát jeho součástí, jeho rodina se k tomu stavěla rozpačitě. „Zpočátku tomu moc nerozuměli a nechápali, že by se tím dalo živit. Bylo to něco velmi nového,“ vysvětluje Libor Zinkaizl. Jakmile se však vše začalo rozbíhat a přicházely první založené kluby, první finanční výsledky a další akce jako networkingové večírky, bylo Liborovi Zinkaizlovi jasné, že celý koncept je velmi dobře sestavený a funguje i v jiných kulturních podmínkách než jen ve Velké Británii. Ukázalo se totiž, že principy, na kterých je Business for Breakfast postaven, jsou univerzální pravidla, která platí bez rozdílu kultury a společnosti. Po roce fungování jako franchisant systému Business for Breakfast zapojil Libor Zinkaizl do svého podnikání i manželku. A úspěšně. „V té době hledala moje žena novou cestu a hlavně toužila začít podnikat a uplatnit své obchodní zkušenosti. Práce s lidmi je pro ni perfektní prostor pro seberealizaci,“ říká Libor Zinkaizl s tím, že její zapojení se do podnikání znamenalo výrazné zrychlení vývoje firmy. V současné době tak na přípravě klubových setkání pracuje Libor Zinkaizl společně se svou manželkou, do budoucna by do systému chtěl zařaditi manažery klubů.

Právě jeden rok byl třeba k tomu, aby se fungování pražského klubu pod vedením Libora Zinkaizla rozběhlo tak jak má. Začátky se však, jak tomu většinou bývá, neobešly bez jeho enormního pracovního nasazení. Jak sám říká, na každém podnikání je zpočátku nejsložitější absorbovat a aplikovat všechny informace, které jsem obdržel od Kamily Zárychtové, masterfranchisantky konceptu pro Českou a Slovenskou republiku. V tomto oboru je totiž extrémně důležité vědět co, kdy a jak dělat, aby to přineslo očekávaný výsledek. Vzhledem k tomu, že je tento byznys závislý na kvalitní organizaci a sebeřízení, bylo podle Zinkaizla klíčové si vytvořit systém takzvaného workflow. A to proto, aby se v návalu práce nezapomínalo na detaily, které mohou negativně ovlivnit fungování obchodních snídaní. Velkou výhodou pro něj pak byla řada zkušeností, které čerpal z předešlého podnikání. Sám také působil jako lektor Time managementu a motivace.

Celý příběh Libora Zinkaizla najdete v magazínu Vlastní firma FRANCHISING 03/2012.