Investice se pohybuje okolo 700 tisíc korun, ve kterých je zahrnuta licence, stroje, školení, vybavení pobočky nebo základní prodejní sortiment. Návratnost se dostavuje v rozmezí 2 až 3 let.
Středa
17.08.2016
Centrála konceptu Expreska zavádí nový informační systém pro snazší provoz. Na podzim plánuje otevření několika nových fitness center.
 

Fitness centra jsou atraktivní nejen pro zákazníky, ale i podnikatele. Ukazují to výsledky společnosti Expreska, která provozuje centra cvičení pro ženy. Po zahájení marketingových aktivit a opatření vedoucích ke stabilizaci se totiž zájem o franšízové partnerství rapidně zvýšil. Díky těmto krokům zaznamenal koncept navýšení počtu klientek o 17,9% a podle posledních statistik se trend růstu očekává i v příštím roce. „Stabilizace sítě znamenala i uzavření nefunkčních poboček neodpovídajících standardům Expresky,“ komentuje důsledky opatření manažerka franšízingu Martina Kodejšová.

Aby se případům, které v krajních případech vedly až k ukončení provozu, Expreska vyhnula, vytvořila pro franšízové partnery a trenérky nové manuály. Mezi další opatření podniknuté pro zkvalitnění interní struktury patřilo zavedení centrálního nákupu, centralizace marketingového plánu na celý rok nebo vytvoření nového týmu na centrále. Uvedené změny realizované v průběhu posledního roku společnost chápe jako přípravu budoucího růstu jak v rámci České a Slovenské republiky, kde je koncept aktivní, tak výhledově i v ostatních zemích střední a východní Evropy.

Z důvodu aktuálních interních a externích potřeb se management Expresky rozhodl pro zavedení nového informačního systému, který franšízantům usnadní práci v provozu a přinese moderní technologické novinky. Franšízanti budou moci rovněž těžit z nového školení v obchodu a komunikaci, které je vytvářeno přímo na míru standardům Expresky. Vzhledem k analýze trhu a našim potřebám aktuálně nastavujeme novou online marketingovou strategii, která zvýší povědomí o značce, přinese franšízantům nové zájemkyně a zejména pomůže zvýšit servis pro naše stávající klientky,“ komentuje novinky Martina Kodejšová.

Nejbližším plánem, který chce vedení společnosti realizovat, je rozvoj pobočkové sítě v Česku a na Slovensku. V průběhu následujících dvou let by Expreska ráda zprovoznila desítky nových poboček tak, aby se na obou trzích stala největší sítí fitness center pro ženy. Dlouhodobým cílem je pak etablovat Expresku i na dalších trzích regionu střední a východní Evropy. Síť Expreska v současnosti zahrnuje 25 poboček v Česku a 14 na Slovensku, z toho spadá pět poboček přímo pod centrálu.