Více než třicetileté zkušenosti umožnily vypracovat komplexní metodiku, na jejímž základě jsou sestavovány týdenní plány lekcí jednotlivých semestrů, které na sebe navazují. To dětem umožňuje postupně zdokonalovat nabyté dovednosti.
Čtvrtek
24.11.2016
Koncept cvičení pro děti otevírá vlastní pobočku v Praze. Dohromady s franšízovými tak bude mít v Česku čtyři tělocvičny.
 

Společnost FunLand, která provozuje centra pohybové výchovy The Little Gym, zprovozní 29. listopadu novou tělocvičnu v Praze na Chodově. Hledání vhodného prostoru zabralo vedení společnosti kvůli vysokým nárokům na parametry tři a půl roku. „Tělocvična musí splňovat určitá kritéria, jako je např. výška stropu, dostupnost a parkování. Sehnat takový prostor bylo pro nás velmi těžké,“ říká jednatel společnosti FunLand David Mašát s tím, že v nových prostorech jsou již rezervované zkušební hodiny.

Otevírání dalších tělocvičen není z důvodu náročnosti příprav v brzké době na pořadu dne. „Pokud se objeví vhodní kandidáti, jsme vždy připraveni jednat. Rozjednáno máme se zájemcem z Košic a občas se objeví i nabídky v krajských městech,“ komentuje poptávku David Mašát.

Koncept The Little Gym nabízí nesoutěživé programy cvičení, které hravou formou napomáhají všestrannému rozvoji dětí od 4 měsíců do 12 let. Snaží se je přitom rozvíjet jak po stránce motorické, tak emocionální, intelektové a sociální. Výukový proces se tedy zaměřuje na celkovou osobnost dítěte. V rámci Česka a Slovenska provozuje FunLand aktuálně tři pobočky vlastní (dvě v Praze a jednu v Bratislavě), v Ostravě a v Brně se jedná o tělocvičny franšízové.