Franšíza, která vychovává fotbalisty

Od 30 tisíc / Investice do franšízy Brazilských fotbalových škol se v ČR pohybuje od 30 000 Kč v závislosti na počtu obyvatel v získané oblasti.
Středa
20.06.2018
Nejpopulárnější hra světa přitahuje dospělé i děti. Neméně populární projekt Brazilských Fotbalových Škol je nyní v rámci franšízového systému dostupný i u nás.
 

Myšlenka organizace Brazilských Fotbalových Škol, franšízové značky, která slaví ve fotbalovém světě úspěch, je založena na změně v přístupu k fotbalu. Zjednodušeně řečeno jde o projekt zaměřený na pohybovou průpravu, na vytvoření vztahu k fotbalu, na profesionální fotbalový trénink, a zároveň na zvyšování cílů a osobního růstu každého ze zúčastněných.

Naše metoda je postavena na známém brazilském programu Futebol de Salao. Znamená to, že nejmenší děti mají začít poznávat sport a pohybové aktivity tak, aby se vše stalo přirozenou součástí jejich života, což nabízí koncept Socatots. Od 5 let věku pak na něj navazuje koncept Brazilských Fotbalových Škol, což jsou sportovně-vzdělávací programy, cílené již na výuku samotného fotbalu a fotbalových dovedností,“ říká Michal Ogorek za držitele master-licence pro ČR, společnosti Czech Confederation of Futebol de Salao s.r.o.

Solidní technická příprava

V Brazilských Fotbalových Školách získají děti ten správný fotbalový trénink, což je dosaženo nejen pravidelností, fyzickým, duševním a taktickým tréninkem, ale také pomocí speciálně navrženého sylabu, obsahujícího na dvě stě individuálních klíčových pohybů a dovedností, které jsou následně vyhodnocovány a děti pak mají možnost odpovídajícího rozvoje svých dovedností, na které je kladen důraz.

„Základem našeho programu jsou zkušenosti a také fakt, že děti, které jsou povzbuzeny svými úspěchy, které sport berou i jako zábavu, se rychleji učí, dosahují mnohem lepších výsledků a mají samy chuť se stále zlepšovat, tedy ze začátečníků se chtějí stát šampiony,“ doplňuje Michal Ogorek. „Výjimečnost metodiky dokazují mj. také následující údaje, udávající procentuálně čas za hru, kdy je míč mimo hru vs. počet dotyků za minutu (pdzm).“

Velká kopaná: 34,62 % vs. 0,60 pdzm
Malá kopaná: 1,78 % vs. 2,73 pdzm
Futsal: 11,59 % vs. 2,60 pdzm
Futebol de Salao: 5,12 % vs. 7,95 pdzm.

Fotbalová franšíza bez znalostí fotbalu?

Pokud si franšízant najme vlastní trenéry a sportovní profesionály, kteří budou dle metodiky děti trénovat, nepotřebuje vědět o fotbalu takřka nic. Vždy je však výhodnější, pokud zájemci o franšízu jsou schopni hrát fotbal a mají k němu vztah, ať již jsou z řad trenérů, podnikatelů nebo nadšených sportovních fanoušků; pak jsou schopni řešit mnohé záležitosti osobně, orientovat se v daném konceptu a bez problémů vést a provozovat franšízu Brazilských fotbalových škol ve všech směrech.

Počáteční investice za licenci je od 30 tisíc korun, v závislosti na počtu obyvatel v dané oblasti. Zájemcům o franšízu je franšízorem poskytnuta komplexní podpora, spočívající mj. v know-how, výukové metodice, zaškolení trenérů konající se také v Anglii, marketingu i zajištěna územní exkluzivita. Franšízová síť Brazilských Fotbalových Škol tak umožňuje investování do zavedeného a osvědčeného konceptu, který není jen byznysem, ale pro mnohé se stává také posláním.

Projekt Brazilských Fotbalových Škol byl v České republice odstartován v roce 2017. Základnou se stalo Brno, kde se připravuje program také v angličtině. Zájem o pobočky je i z Prahy, Olomouce či Ostravy. Vítáni jsou i další partneři se zájmem o franšízy, z měst nad 50 tisíc obyvatel.


Kluci i holky / Metodologie výuky Brazilských fotbalových škol je založena na známém Futebol de Salao, která přetvořila mnoho nadšených fotbalových začátečníků ve světovou třídu šampionů kopané. Vhodná je přitom i pro dívky, a vedení franšíz není zapovězené ani ženám.