Naši franšízanti musí mít skutečný zájem o obor

Specifika zahraničí / „V každé zemi platí jisté místní zvyky a zvyklosti, které se mohou od těch našich více či méně lišit. Před tím, než se kamkoliv dále vydáme, pečlivě studujeme jak potenciál té či oné lokality, ale právě i tyto zvyky a zvyklosti ve stravování, což považujeme za důležité pro nastavení úspěšného byznysu,“ vysvětluje Marta Nosková.
pondělí
01.07.2019
Je reálné, že se nám do konce roku 2023 podaří zdvojnásobit naši síť poraden, prozrazuje Marta Nosková, generální ředitelka konceptu Svět zdraví.
 

Jak se v současnosti daří poradnám sítě Svět zdraví? Kolik jich na trhu najdeme a kolik jich je v rukách franšízantů?
Svět zdraví je rychle rostoucí franšízovou sítí, která se postupně rozrůstá nejen v České republice, ale i v zahraničí. Koncept, zacílený do světa výživového poradenství, je natolik úspěšný, že v současné době meziročně roste o desítky procent. Na trhu působíme skrze téměř 100 poraden – 70 jich je v České republice, 19 na Slovensku a 4 v Polsku. Z celkového počtu 20 % poraden tvoří ty, jejichž provozovatelem je přímo společnost SUNKINS, a zbylých 80 % je nyní v rukách franšízantů. Tento poměr se rok od roku mění, a to ve prospěch franšízových partnerů, kterým se daří úspěšně pronikati i do měst s nižším počtem obyvatel. V poslední době se více zaměřujeme i na expanzi do zahraničí, a to nejen do okolních států. Koncept Světa zdraví je natolik zdařilý, že ambice zdvojnásobit počet poraden do roku 2023, se jeví jako naprosto reálná.

Jaké jsou další plány na rozvoj sítě? Které lokality Vás momentálně z hlediska získání franšízových partnerů nejvíce zajímají?
V první řadě je nutné podotknout, že více než kvantita nás vždy zajímala kvalita.
Lpíme na tom, abychom naplňovali a uspokojovali potřeby a přání našich klientů. Záleží nám na tom, abychom je v žádném momentě nezklamali, protože jsme si vědomi toho, že jim můžeme leckdy zásadním způsobem ovlivnit a změnit život a jeho kvalitu. Podobně jako roste naše síť poraden, stejně tak rozvíjíme a doplňujeme naše služby v odborné rovině v souladu se současnými, podotýkám vždy lékařsky ověřenými, metodami a trendy v oblasti nutričně vyvážené stravy. Z těchto důvodů proto nezřídka nejdříve poradnu sami budujeme, pečlivě vyškolíme personál a teprve poté hledáme nového majitele, který si přebírá hotové řešení na klíč bez stresu úvodního rizika v podnikání. Poradny do rukou franšízantů předáváme tedy již se zavedenou klientelou, kterou stačí rozvíjet a doplňovat, k čemuž SUNKINS, jako majitel franšízové sítě, poskytuje veškeré potřebné nástroje. Přesně takové poradny si mohou zájemci nyní pořídit například v Chomutově, Chrudimi, Kolíně, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Poděbradech, Svitavách, Litoměřicích, Brně, Třinci nebo Opavě. Kromě toho, jsme si samozřejmě vědomi potenciálu, resp. rychle rostoucího zájmu o správnou výživu nejen v České republice, ale i mimo ni. Naše kroky proto povedou i nadále nejen na Slovensko a do Polska, kde budeme síť i nadále rozvíjet, ale i do dalších zemí Evropy.

Jak se vám daří na zahraniční trhy pronikat? Co je podle Vás pro úspěch v cizině klíčové?
V každé zemi platí jisté místní zvyky a zvyklosti, které se mohou od těch našich více či méně lišit. Před tím, než se kamkoliv dále vydáme, pečlivě studujeme jak potenciál té či oné lokality, ale právě i tyto zvyky a zvyklosti ve stravování, což považujeme za důležité pro nastavení úspěšného byznysu. Unikátní, léty prověřené odborné know-how spolu s bohatými praktickými zkušenostmi je přenositelné a implementovatelné i do dalších vyspělých zemí, ze kterých máme již nyní signál o zájmu o naše služby. Kontinuálně pokračujeme v rozšiřování aktivit v Polsku a Slovensku a míříme dále do dalších států střední Evropy, které z hlediska vyhodnocení potenciálu jsou pro nás nejpříznivější pro rozvoj našeho konceptu.

Liší se franšízoví partneři v zahraničí nějak od těch českých? Jak se je daří získávat?
V našem byznysu je třeba brát ohled jak na obchodní dovednosti vlastníků poraden, tak i na jejich odbornou vzdělanost. Tyto dva faktory sehrávají na trhu výživového poradenství klíčovou roli v tom, zda bude či nebude daná poradna úspěšná. Jedno nebo druhé nelze vyloučit. Jakousi esenci, neméně důležitou než předchozí dva faktory, která z průměrných poraden dělá ty nejúspěšnější, je pak vysoká míra empatie, vcítění se do problému klienta, kterou můžete najít prakticky u každého našeho nutričního specialisty. Naši specialisté, bez ohledu, zda jde o poradny vlastněné námi nebo některým z franšízantů, prochází každoročně celou řadou školení, kde se seznamují s nejnovějšími výživovými trendy z celého světa. Školení nezřídka vedou špičkoví lékaři a výživoví specialisté s letitou praxí. Sdílené odborné know-how je to, co nás odlišuje od celé řady konkurentů. Jak jsem již uvedla výše, každá lokalita, každá země má své zvyklosti a návyky, a to ať se bavíme o odborné nebo byznysové stránce věci. Stejně jako je unikátní každý náš klient, tak je unikátní každý majitel franšízové licence. K jeho potřebám přistupujeme se stejnou pečlivostí a pozorností, jakou bychom věnovali každému našemu klientovi. Jsme si vědomi toho, že pokud majitelé poraden budou vnímat značku Světa zdraví jako silnou, bude se jim lépe rozvíjet naše společné know-how. Společně tak budeme schopni uspokojovat širší část našich potenciálních klientů. V rámci akvizice franšízantů dbáme, skoro až lpíme na tom, abychom si vybírali jen skutečné zájemce o naši profesi. Někoho, kdo bude brát své zaměstnání nejen jako možnost obživy, ale kdo si bude vědom toho, že naše profese je posláním. Máme v rukou nezřídka lidské osudy, kdy optimalizací hmotnosti se jim může doslova během krátkého času změnit kvalita života, často se zlepšuje zdraví, zvyšuje se jejich sebevědomí, čímž se mění jejich společenské začlenění a snažíme se, aby to tak bylo natrvalo. Ne každý žadatel proto u nás uspěje a je s ním uzavřena smlouva.

Jak je to se zákazníky? Jsou něčím jiní?
Bez ohledu na to, zda jde o domácí nebo zahraniční prostředí, je pro nás každý klient jedinečný a přistupujeme k němu individuálním způsobem. Klienti se samozřejmě liší podle mentality dané země, místních kulturních zvyků, lokálních stravovacích návyků apod. Všem těmto aspektům přizpůsobujeme poskytované služby a jejich výstupy jako jsou například osobní výživové plány. Pečlivě analyzujeme klientův sebemenší detail, abychom přizpůsobili služby jeho potřebám, ale i jeho finančním možnostem. Děláme maximum, abychom mu pomohli dosáhnout jeho vysněného cíle.

Působíte v oboru, který je podle mého názoru, do jisté míry ovlivněn nejrůznějšími trendy. Jak se Vám daří na ně reagovat?
Chtěla bych zdůraznit, že naše služby jsou stavěny na individuálním výživovém poradenství, nikoliv na prodeji zázračných hubnoucích přípravků. Naše profese se neobejde bez nepřetržitého monitorování celosvětových trendů a nejnovějších vědeckých studií podložených seriózními výzkumy. SUNKINS, potažmo Svět zdraví, má vlastní vysoce vzdělaný tým odborníků, který nové vývojové směry sleduje, vyhodnocuje a podrobuje důkladné validaci. Životaschopnost každého nového trendu závisí na mnoha faktorech. Kromě medicínského hlediska hraje významnou roli i způsob, jakým je nový trend komunikován a jak je následně akceptován samotnými klienty. Extrémy existují na obou stranách. Skvělá metoda, která bude vyžadovat vyšší úsilí na straně klienta nebo je nevhodně a nesrozumitelně komunikována jeho tvůrci, nemusí být vůbec vyhledávána. Naopak skvěle propagovaná pochybná metoda prožívá mezi uživateli “boom” a následně pak, jak všichni víme, páchá škody na lidském zdraví. Nezřídka se tak ve své praxi setkáváme s tím, že klienti přichází s celou řadou mýtů, pro které se jim vlastně nedaří dosahovat cíle, tedy zhubnout bez jojo efektu a bez rizika poškození zdraví. Pro rozpoznání toho, zda jde o seriózní informaci, musíte mít tým expertů s medicínským vzděláním, kritickým myšlením a otevřeností k novým názorům v oblasti výživy, ideálně pak tým doplněný o vědecky vzdělané odborníky. Jen s těmito kombinovanými znalostmi z několika medicínských oborů jste schopni držet krok ve světě výživového poradenství a poskytovat nadstandardní klientskou péči a služby, které na trhu poskytujeme právě my.


Exkluzivita a dodavatelé / Investice do otevření poradny Světa zdraví se pohybuje od 300 do 500 tisíc Kč v závislosti na velikosti a stavu prostoru, ve kterém se bude nacházet. Za franšízovou licenci zaplatí budoucí franšízant 25 až 150 tisíc Kč. Ta mimo předání kompletního know-how zahrnuje i exkluzivitu pro danou oblast na 4 roky, zaškolení personálu po dobu 90 dní od otevření poradny a zajištění dodavatelů.