Zdravá franšíza do krajských měst

Náklady pro franšízanta / Investice do otevření pobočky Speciálního pekařství Smajlík se pohybuje okolo 200 tisíc korun. Částka zahrnuje přeměnu prostoru dle designu sítě a také vybavení. Franšízový poplatek je pod dobu minimálně 10 let nulový.
pondělí
09.03.2020
Speciální pekařství Smajlík se rozrůstají. Franšízové pobočky najdou zákazníci již i v Ostravě a v Praze.
 

Franšízové licence začal koncept Speciální pekařství Smajlík nabízet loni v létě. Od té doby se mu podařilo najít první franšízové partnery. Díky tomu zahájila v listopadu provoz první franšízová prodejna v Ostravě. Od letošního února pak mohou produkty určené zejména celiakům a lidem s potravinovou alergií najít zákazníci také v pekařství Smajlík ve formátu shop in shop v Praze. V hlavním městě pak v současnosti probíhají přípravy na otevření další takové pobočky.

Kromě franšízové prodejny a té ve formátu shop in shop, provozuje poskytovatel franšízových licencí ještě dvě vlastní v Brně, odkud expanze do dalších regionů začala. „Aktuálně jednáme s partnery o dalších několika nových provozovnách, které budeme otevírat,“ prozrazuje Pavel Vaníček, jednatel společnosti GS Agency, která stojí za bezlepkovým pekařstvím Smajlík.

Speciální zákazníci

Franšíza pekařství Smajlík se vzhledem ke svému poměrně úzkému zaměření, co se zákazníků týká, hodí téměř výhradně do krajských měst, která jsou logickými centry jednotlivých regionů. Právě tam je totiž počet potenciálních zákazníků nejvyšší. „Naše prodejny jsou určeny výhradně osobám trpícím alergií či intolerancí. Nikdo jiný nemá důvod si méně chutné pečivo, které je navíc dražší kupovat. Lidem, kteří ničím takovým netrpí, naopak může trvalá konzumace takových produktů dokonce uškodit,“ vysvětluje Vaníček.

Letos v dubnu to budou tři roky, co GSA Agency prodejny pod značkou Smajlík provozuje. A jak Pavel Vaníček říká, za tu dobu se ukázalo, že cesta, kterou se vydali, je správná. A právě to může být důvodem toho, že se konceptu daří oslovit zájemce s franšízovou nabídkou. Franšízanti, kteří své podnikání spojí s touto značkou, mohou těžit ze zkušenosti franšízora. Mají k dispozici odladěný systém, včetně navázané spolupráce s dodavateli, nastavených standardů typu HCCP a také marketingových aktivit zaměřených přímo na cílovou skupinu.


Filantropie v podnikání / Koncept Speciálního pekařství Smajlík pomáhá lidem se zdravotním handicapem. Proto se společnost GSA Agency rozhodla i nadále nabízet franšízu zdarma a bez provizí z tržeb.