Bezpečný a kvalitní servis je základ

Dlouhodobá spolupráce / Provozování restaurace McDonald's nabízí franšízantům možnost podnikatelské seberealizace. Licence, která ho opravňuje po dobu 20 let používat obchodní známku a další práva společnosti McDonald´s se navíc stává hodnotou, která se dědí z generace na generaci.
pondělí
15.02.2021
„Rok 2021 bude mimo jiné ve znamení otevírání nových restaurací. Všechny budou v rukách franšízantů,“ říká Radim Foltýn, Franchising Director CZ&SK McDonald´s.
 

McDonald´s se i loni dařilo otevírat nové franšízové pobočky, přibyly 4 nové restaurace. Jak těžké bylo v tomto období rozjet fungování v nových lokalitách, jak náročné bylo najít pro ně franšízanty?
V loňském roce se nám povedlo i přes významně omezený provoz restaurací otevřít společně s franšízanty 4 nové pobočky: v Teplicích, Olomouci, Zlíně a Praze. Všechny tyto restaurace jsme otevřeli se zkušenými licenčními partnery, kteří mají ve svých regionech vybudované silné a stabilní týmy. Aktuální situace umožnila pouze částečný provoz restaurací a výrazně ovlivnila výši tržeb, nicméně u všech lokalit věříme v rychlé nastartování businessu, jakmile budou současná opatření uvolněna.

Podnikání vašich franšízantů je současnou situací výrazně poznamenáno. Jakou podporu jim z pozice franšízora momentálně poskytujete?
Naše podnikání bylo pandemií výrazně regulováno a museli jsme na situaci aktivně reagovat tak, abychom v maximální možné míře udrželi co nejvíce restaurací v provozu a tím zajistili možnost podnikání pro naše licenční partnery. Zaměřili jsme se na kanály prodeje, které zůstaly povolené a zároveň odpovídaly všem hygienickým požadavkům – McDrive a McDelivery. Naše podpora franšízantů spočívala především v podpoře těchto dvou prodejních kanálů, nejen z pohledu marketingové komunikace, ale i provozních a hygienických procesů.

Je něco, co jste se díky pandemii COVID-19 dozvěděl o franšízovém konceptu McDonald´s? Je to např. ona velká flexibilita, díky níž jste byli schopni rychle na nastalou situaci reagovat?
Jsou asi dvě věci, které mě utvrdili o síle McDonald´s a to právě vámi zmiňovaná flexibilita, kdy jsme byli schopni ze dne na den reagovat na měnící se situaci a potom odhodlání všech lidí v našich restauracích – franšízantů a zaměstnanců, kteří dělali všechno pro to, aby v této nelehké době nabídli zákazníkům bezpečný a kvalitní servis.

Museli jste jistě do provozu implementovat nějaké změny. Osvědčily se některé natolik, že se stanou součástí „běžných“ procesů?
Těch změn bylo samozřejmě několik – od zavedení maximálních hygienických opatření pro naše zákazníky a zaměstnance, přes otevírání výdejových okének pro pěší tzv. McWalk, zefektivnění a zrychlení procesů na drive thru až po zavedení prodeje snídaní v rámci McDelivery. Některé ze zavedených změn týkající se bezpečnosti nebo zefektivnění procesů určitě budeme podporovat a využívat i nadále v rámci standardního provozu.

Jaké jsou plány rozvoje pro rok 2021? Již víte, kde zahájí svůj provoz nové restaurace?
I v roce 2021 plánujeme kromě rozvoje stávajících restaurací otevírat nové restaurace po celé České republice. Ale aktuálně vám ještě neprozradím přesně kde. Všechny nové restaurace otevřeme s licenčními partnery.


Aktivní partner / „Franšízantem se může stát jenom podnikatel jako fyzická osoba. Cílem je, aby byl franšízant ve svých restauracích fyzicky přítomen a zajímal se o dění v nich. Franšízová smlouva je podepsaná trojstranně. Franšízant je zde účasten jako fyzická osoba a dále jako jediný společník právnické osoby, která provozuje svěřené restaurace," upřesňuje Radim Foltýn.