Naším cílem je být v nejtěsnějším kontaktu s malým čtenářem

Pondělí
25.10.2010
říká Martin Donátek, jednatel franšízové sítě MODRÝ SLON s.r.o., vydavatelem personálních knih.
 

Jak jste přišli na originální nápad personální knihy, co vás inspirovalo?
Nápad personálních knih vznikl v 80. letech v USA a vastní idea nám připadla natolik originální, že jsme ji realizoval v českých podmínkách. Hlavní inspirací byl fakt, že personální kniha v podstatě nestárne a není přenosná z generace na generaci. Tím si zajišťuje trvalý zájem zákazníka a tedy i prodej. A také to, že personální knihy mají pro čtenáře mnohem větší rozměr, tím, že se každé dítě stává aktivní součástí příběhu - hlavním hrdinou, je spontánně motivováno ke čtení.

Kolik máte nyní titulů?
V současné době nabízíme 10 titulů pro děti a 1 pro dospělé. Tituly neustále obměňujeme, každým rokem přibudou 1 až 2 nové a nahrazují tituly, o které přestal být postupem času zájem. Od roku 2010 nakladatelství oslovuje začínající autory a ilustrátory, ti se zapojují do projektu na podporu čtení.

Máte cca 18 franšízových partnerů, jak se jim daří?
Drtivou většinu našich stávajících franšízových partnerů tvoří lidé, kteří s námi už několik let spolupracují. Mají své zavedené sítě a jejich roční objem prodaných knih je stabilní. Základním předpokladem této stabilnosti je neustálý vývoj nakladatelství Modrý slon a sním spojené projekty, které pomáhají pochopit kouzlo a význam personálních knih pro malého čtenáře. V příštích měsících se chystáme podepsat 15 nových smluv s budoucími partnery.

Měli jste v plánu rozšířit franšízu do zahraničí, podařilo se vám to?
Ano, franšízový systém dovoluje vcelku nenáročnou aplikaci do cizích zemí. Jde to především díky ucelenému konceptu a jasně definovaným pravidlům, na kterých franšíza funguje. Momentálně naše knihy prodáváme velmi úspěšně v Polsku a na Slovensku. Noví zájemci a snad budoucí partneři jsou registrování v Rusku, Anglii, Irsku a Švédsku.