Firma musí jít vpřed

V rámci průzkumu Deloitte bylo dotazováno téměř 5000 zástupců internetové generace (generace Y) z 18 zemí světa.
Středa
20.02.2013
Nejužitečnější inovace vznikají v obchodní sféře. Myslí si to představitelé internetové generace.
 

Celkem 78 % budoucích top manažerů je přesvědčena o tom, že pro obchodní růst firem jsou zásadní inovace. Vyplývá to z průzkumu společnost Deloitte mezi představiteli internetové generace. Pouze čtvrtina účastníků dotazování si však myslí, že současní manažeři dostatečně inovace podporují.

"Celkově přetrvává názor, že při vývoji inovací s přidanou hodnotou zastává hlavní úlohu obchodní komunita. Téměř polovina respondentů je toho názoru, že inovace, které společnost ovlivňují nejpříznivěji, vznikají v obchodní sféře,“ uvádí Marek Romancov, partner v daňovém oddělení společnosti Deloitte. O tom, že nejpřínosnější inovace jsou vyvíjeny vládou, je přesvědčeno 18 % dotázaných, a 17 % se domnívá, že největší přínos mají inovace vyvinuté na akademické půdě.

Vzdělání a úřady

Hlavními překážkami bránícím inovacím jsou nedostatek peněž či investic, rozdílná firemní kultura či nezájem ze strany vedení podniku. Oblastí, kde jsou inovace dle respondentů nejvíce třeba, jsou vzdělávání, výroba elektřiny a vládní orgány jednotlivých zemí. Naopak za nejvíce inovativní oblasti jsou považovány technologie, média a telekomunikace, spotřební zboží a služby a výroba.

Významnou roli hrají inovace při najímání a udržení talentovaných zaměstnanců. Dvě třetiny dotázaných zástupců internetové generace zmínily, že při výběru zaměstnavatele jsou právě inovace klíčovým faktorem. Tato skutečnost se týká obzvlášť společností, které jsou pro neustále se zvyšující počet zástupců internetové generace atraktivní. Odhaduje se, že v roce 2025 bude internetová generace tvořit 75 % světové pracovní síly.

Internetová generace, jindy označovaná jako Generace Y je pojem, který se poprvé objevil v roce 1993 v časopisu Advertising Age, přičemž popisoval generaci dětí narozených v letech 1985 až 1995. Dnes už často označuje i generaci narozenou mezi lety 1976 až 2000. Generace Y se chápe jako následovník generace X a generace MTV.