Export čekají lepší časy

Exportní výzkum DHL dlouhodobě mapuje názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální události nejen v České republice, ale i v zahraničí. Průzkum zajišťovala společnost GfK Czech, která se telefonicky dotazovala ředitele a členy top managementu zodpovědných za export v 301 českých exportních firmách.
Úterý
22.10.2013
Klíčovými trhy českých exportérů zůstávají státy EU, důležitost Ruska roste.
 

Čeští vývozci očekávají, že se oblast českého exportu dočká v následujících 12 měsících zlepšení. Až polovina exportérů čeká v tomto období nárůst objemu vývozu. Vyplývá to z 21. Exportního výzkumu DHL, který zveřejnila společnost DHL Express. ”Výrazná a pozitivní změna exportního sebevědomí českých vývozců je zcela jistě příslibem do příštího roku nejen pro exportéry samotné, ale i pro celou českou ekonomiku,” řekl Luděk Drnec, obchodni ředitel společnosti DHL Express & CEU.

Co stojí za pozitivními očekáváními vývozců však není zcela zřejmé, protože podmínky exportu z ČR se dle mínění zástupců exportních firem nijak nezměnily. Uvedlo to bezmála osm z deseti dotázaných firem. Pouze 6 % exportérů se domnívá, že se podmínky exportu v posledním roce změnily k lepšímu, tj. zhruba stejně, jako v minulých letech. Mírně však klesá podíl těch, kdo očekávají zásadní zhoršení podmínek (aktuálně 12%), a to o 4 p.b. oproti roku 2010.

Dle názoru dotazovaných exportu nejvíce pomáhalo získání nových obchodních partnerů, dále technologické inovace a investice do reklamy. Největším rizikem pro český export stále zůstává změna kurzu české měny (21 %). Oproti minulým letům však významně narostl počet firem poukazujících na neutěšenou situaci v oblasti politiky (12 %) a růst administrativy (9 %).

Důležitost Ruska stoupá

Pro naprostou většinu exportérů jsou i nadále klíčovými trhy země EU, roste (byť mírnějším tempem než v minulých letech) důležitost Ruska a jeho bývalých satelitů, obdobně je na tom Čína, jihovýchodní Asie a země Latinské Ameriky. Od roku 2011 narostl počet exportérů, kteří aktivně hledají nové trhy (z 25 % na 33 %) a aktuálně tedy minimálně třetina exportérů očekává zvýšení počtu zemí jejich exportu. Dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem je Německo, a to pro téměř dvě pětiny (38 %) exportérů, následované Ruskem (12 %) a Slovenskem (8 %).

Výsledky ukazují, že téměř polovina exportních firem (47 %) se s aktuálními výsledky svého vývozu pohybuje na číslech před druhou vlnou ekonomické recese z let 2010 až 2011. Celkově až 70 % všech exportérů očekává, že na číslech předkrizového objemu exportu budou nejpozději do jednoho roku. “Návrat na tyto výsledky jistě podporuje optimismus exportérů. Optimismus exportérů dokládá i nižší potřeba realizovat protikrizová opatření ve firmách. To je určitě dobrá zpráva,” dodává Petr Megela Consultant Digital Technology & Automotive GfK Czech.

Kdo šetří, má za tři

Za posledních 12 měsíců a v souvislosti s dobíhající vlnou zpomalení ekonomiky téměř třetina exportérů (31 %) nerealizovala žádná významná protikrizová opatření. Ti ostatní se věnovali úsporám obecně. Necelých 38 % snížilo počet zaměstnanců, necelých 30% snížila svoje marže a zhruba čtvrtina pak investice, objem výroby či celkové ceny výrobků.