Ocenění českých podnikatelek startuje

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 25. září 2014. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 6. listopadu 2014 v prostorách Kongresového centra v Praze.
Úterý
10.06.2014
Do letošního, v pořadí již sedmého ročníku, se může zapojit až 626 podnikatelek s nejlepším hodnocením.
 

Oproti loňskému roku se počet Češek, které jsou stoprocentními majitelkami firem, zvýšil z bezmála 12 tisíc na téměř 18,5 tisíce. Po jejich prověření vybral odborný garant soutěže, kterým je společnost CRIF – Czech Credit Bureau, celkem 626 žen, které se mohou přihlásit do 7. ročníku soutěže Ocenění českých podnikatelek. „Dvojnásobný nárůst letošních semifinalistek, které prošly striktním ratingovým sítem, je určitým signálem zlepšující se nálady podnikatelského prostředí u firem rodinného typu, což v loňském roce ještě spíše svědčilo o opačné tendenci. Tento mírný optimismus je způsoben, spíše než ekonomickým oživením, začínající zaangažovaností nástupců majitelů firem, a to jak dětí, tak mladších manažerů či externích poradců do jejich podnikání,“ komentuje podnikatelské prostředí Radka Prachařová, manažerka vnějších vztahů z poradenské firmy NSG Morison.

Do Ocenění českých podnikatelek – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení již zmíněného odborného garanta, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2010 – 2012, minimálním ročním obratem firem od 10 milionů Kč (za rok 2012) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí i pravidlo 100% vlastnictví, českého občanství a doby podnikání minimálně 4 roky. „Ženy jako podnikatelky vykazují lepší průměrný rating při porovnání s aktivními obchodními společnostmi na celém trhu,“ uvedl Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. „Přitom z celkového počtu všech obchodních společností je 18,5 tisíce, tedy v přepočtu pouze 4,7 % z nich, vlastněno českými ženami podnikajícími již před rokem 2010,“ upřesnil Pavel Finger.

V rámci soutěže budou uděleny ceny hned v několika kategoriích. V první z nich „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

Druhá kategorie „Výjimečná podnikatelka“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti. Třetí kategorie „Cena za inovativní řešení“, která je udělována pod patronací Allianz, oceňuje inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena. „Inovace jsou v posledních letech hnacím motorem růstu pojišťovny Allianz. Protože si uvědomujeme jejich nezbytnost a hlavně přínos,“ vysvětluje ředitel Marketingu Allianz pojišťovny Pavel Jechort. Čtvrtá kategorie „Výjimečný růst firmy“, udělovaná pod patronací společnosti Microsoft, hodnotí výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.