Průmyslový vzor ochrání

Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá po dobu 5 let od podání přihlášky. Dobu ochrany je možné prodloužit o dalších 5 let, a to i opakovaně až na celkovou dobu 25 let.
pondělí
18.04.2016
Ochranné známky nejsou jedinou možnou a dostupnou variantou ochrany duševního vlastnictví, byť se jedná o institut, který je využíván bezkonkurenčně nejčastěji.
 

Velmi zajímavou alternativou je ochrana prostřednictvím průmyslových vzorů, která v sobě skýtá obrovský potenciál. Víte, co přesně se skrývá pod označením „průmyslový vzor“? Vysvětleno slovy zákona, jde o vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jednoduše řečeno, jakýkoli výrobek nebo jeho část, jehož podoba (design) ještě nikdy před tím nebyla třetí stranou užívána či registrována ve formě shodného nebo podobného průmyslového vzoru, může být registrován jako průmyslový vzor.

Chráněn tak může být tvar lahve Vašeho oblíbeného vína, obuv, kterou máte nyní na sobě, stejně jako tvar mobilního telefonu nebo jeho části. Jako průmyslové vzory jsou například dále chráněny tvary karoserie automobilů, stejně jako taláry používané advokáty nebo lahvičky od Vašich parfémů a bižuterie, kterou nosíte. Zkrátka jakýkoli výrobek, jehož podoba je nová a individuální, může spadat pod rozsah ochrany průmyslového vzoru – tedy ideální prostředek ochrany zejména pro výrobní společnosti. Za zmínku rovněž stojí, že předmětem ochrany může být například unikátní vzhled prodejního stánku či specifický vzhled provozoven, což může být výhodné především pro ochranu unifikovaného vzhledu franchisových provozoven.

Přihláška může být podána jako jednoduchá, je-li zápis do rejstříku požadován jen pro jeden průmyslový vzor, nebo jako hromadná, je-li v přihlášce požadován zápis dvou a více průmyslových vzorů. Důležitou, či snad nejdůležitější, součástí přihlášky je vyobrazení předmětu, který má být předmětem ochrany – k přihlášce se dokládá na fotografiích či výkresech, na kterých je předmět vyobrazen zpravidla z více úhlů a pohledů.

Zatímco po podání přihlášky národního průmyslového vzoru je nutné se obrnit trpělivostí, neboť z důvodu průzkumu přihlášky, je třeba počítat s minimální dobou několika měsíců, než dojde k jeho registraci, v případě průmyslových vzorů Společenství se jedná o dobu kolem 2-3 týdnů.

Ve spojení s registrovaným průmyslovým vzorem sice nemůžete užívat speciální označení jako je třeba symbol ®, který je možné využívat pouze ve spojení s ochrannou známkou, ale zápis průmyslového vzoru poskytuje svému vlastníkovi právo k výhradnímu užívání tohoto průmyslového vzoru. Prakticky to znamená, že nikdo třetí nemůže bez souhlasu vlastníka užívat výrobek nebo jeho část, která je registrována jako průmyslový vzor.

Průmyslové vzory tak představují poměrně mocnou zbraň především proti výrobcům plagiátů či proti konkurenci, která se snaží získávat neoprávněný prospěch z prodeje nedovolených napodobenin vašich výrobků. Nezastupitelnou roli při vymáhání práv mají především celní orgány, s jejichž pomocí lze proti plagiátům mnohdy velmi úspěšně bojovat jak při jejich dovozu či vývozu z České republiky, tak při jejich nabízení a prodeji na vnitřním trhu.

Je pochopitelné, že při vývoji nového produktu je mnohdy velmi těžké předvídat, jak úspěšný či neúspěšný při prodeji bude a zda investovat prostředky právě do registrací ochranných známek či průmyslových vzorů. Mnohokrát jsem se osobně setkal s výrobci, kteří prodávají miliony kusů svých výrobků po celém světě, aniž by si zajistili elementární průmyslově právní ochranu těchto výrobků ještě před zahájením jejich prodeje, což se mnohdy dodatečně realizuje jen s velkými obtížemi. Považoval bych za povinnost každého výrobce zajistit si alespoň základní průmyslově právní ochranu svých výrobků, neboť v opačném případě je boj s padělky velmi ztížený, v mnoha případech dokonce nemožný.

S ohledem na poměrně nízké náklady spojené s registrací průmyslového vzoru lze jeho podání, v případech, kdy je to účelné, jen doporučit. Pro registraci národního průmyslového vzor, který má účinky pouze na území České republiky, je třeba si připravit správní poplatek v minimální výši 1.500 Kč, resp. částku 16.500 Kč v případě registrace průmyslového vzoru Společenství, který je platný pro celé území EU.

Autor: Mgr. Ivan Rámeš, Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 

 


Populární na fóru

Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
10 kroků k založení firmy

Hodí se mi při zakládání firmy nějaká taková služba (viz odkaz)? Díky moc! https://www.kancelarske-centrum.cz

1 komentář(e)
posledni 26.09.2019
Společnost Franchising.cz

your Blog is very nice it was about the franchising users on the franchise market using the franchising tools. If you have a interest in content writing and want to do in...

2 komentář(e)
posledni 27.08.2019
Společnost Franchising.cz

i have seen your Blog, it was about the franchising users so that users keep updated on the franchise market and you can enjoy the events on the franchise market. if you have...

2 komentář(e)
posledni 27.08.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017