Průmyslový vzor ochrání

Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá po dobu 5 let od podání přihlášky. Dobu ochrany je možné prodloužit o dalších 5 let, a to i opakovaně až na celkovou dobu 25 let.
pondělí
18.04.2016
Ochranné známky nejsou jedinou možnou a dostupnou variantou ochrany duševního vlastnictví, byť se jedná o institut, který je využíván bezkonkurenčně nejčastěji.
 

Velmi zajímavou alternativou je ochrana prostřednictvím průmyslových vzorů, která v sobě skýtá obrovský potenciál. Víte, co přesně se skrývá pod označením „průmyslový vzor“? Vysvětleno slovy zákona, jde o vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jednoduše řečeno, jakýkoli výrobek nebo jeho část, jehož podoba (design) ještě nikdy před tím nebyla třetí stranou užívána či registrována ve formě shodného nebo podobného průmyslového vzoru, může být registrován jako průmyslový vzor.

Chráněn tak může být tvar lahve Vašeho oblíbeného vína, obuv, kterou máte nyní na sobě, stejně jako tvar mobilního telefonu nebo jeho části. Jako průmyslové vzory jsou například dále chráněny tvary karoserie automobilů, stejně jako taláry používané advokáty nebo lahvičky od Vašich parfémů a bižuterie, kterou nosíte. Zkrátka jakýkoli výrobek, jehož podoba je nová a individuální, může spadat pod rozsah ochrany průmyslového vzoru – tedy ideální prostředek ochrany zejména pro výrobní společnosti. Za zmínku rovněž stojí, že předmětem ochrany může být například unikátní vzhled prodejního stánku či specifický vzhled provozoven, což může být výhodné především pro ochranu unifikovaného vzhledu franchisových provozoven.

Přihláška může být podána jako jednoduchá, je-li zápis do rejstříku požadován jen pro jeden průmyslový vzor, nebo jako hromadná, je-li v přihlášce požadován zápis dvou a více průmyslových vzorů. Důležitou, či snad nejdůležitější, součástí přihlášky je vyobrazení předmětu, který má být předmětem ochrany – k přihlášce se dokládá na fotografiích či výkresech, na kterých je předmět vyobrazen zpravidla z více úhlů a pohledů.

Zatímco po podání přihlášky národního průmyslového vzoru je nutné se obrnit trpělivostí, neboť z důvodu průzkumu přihlášky, je třeba počítat s minimální dobou několika měsíců, než dojde k jeho registraci, v případě průmyslových vzorů Společenství se jedná o dobu kolem 2-3 týdnů.

Ve spojení s registrovaným průmyslovým vzorem sice nemůžete užívat speciální označení jako je třeba symbol ®, který je možné využívat pouze ve spojení s ochrannou známkou, ale zápis průmyslového vzoru poskytuje svému vlastníkovi právo k výhradnímu užívání tohoto průmyslového vzoru. Prakticky to znamená, že nikdo třetí nemůže bez souhlasu vlastníka užívat výrobek nebo jeho část, která je registrována jako průmyslový vzor.

Průmyslové vzory tak představují poměrně mocnou zbraň především proti výrobcům plagiátů či proti konkurenci, která se snaží získávat neoprávněný prospěch z prodeje nedovolených napodobenin vašich výrobků. Nezastupitelnou roli při vymáhání práv mají především celní orgány, s jejichž pomocí lze proti plagiátům mnohdy velmi úspěšně bojovat jak při jejich dovozu či vývozu z České republiky, tak při jejich nabízení a prodeji na vnitřním trhu.

Je pochopitelné, že při vývoji nového produktu je mnohdy velmi těžké předvídat, jak úspěšný či neúspěšný při prodeji bude a zda investovat prostředky právě do registrací ochranných známek či průmyslových vzorů. Mnohokrát jsem se osobně setkal s výrobci, kteří prodávají miliony kusů svých výrobků po celém světě, aniž by si zajistili elementární průmyslově právní ochranu těchto výrobků ještě před zahájením jejich prodeje, což se mnohdy dodatečně realizuje jen s velkými obtížemi. Považoval bych za povinnost každého výrobce zajistit si alespoň základní průmyslově právní ochranu svých výrobků, neboť v opačném případě je boj s padělky velmi ztížený, v mnoha případech dokonce nemožný.

S ohledem na poměrně nízké náklady spojené s registrací průmyslového vzoru lze jeho podání, v případech, kdy je to účelné, jen doporučit. Pro registraci národního průmyslového vzor, který má účinky pouze na území České republiky, je třeba si připravit správní poplatek v minimální výši 1.500 Kč, resp. částku 16.500 Kč v případě registrace průmyslového vzoru Společenství, který je platný pro celé území EU.

Autor: Mgr. Ivan Rámeš, Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 

 


Populární na fóru

Běžná výše poplatků

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je běžná výše poplatků. Jedná se o neznámou firmu podnikající na poli zábavy, něco jako lasergame, VR, únikovky. Děkuji za...

1 komentář(e)
posledni 04.01.2021
Franšíza - co to je?

Taky bych chtěl začít podnikat a nemám s tím skoro žádné zkušenosti. O franchisingu jsem si dost přečetl na https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/franchising a příjde...

1 komentář(e)
posledni 18.11.2019
Ochranné známky je třeba kontrolovat

Má někdo zkušenost s monitoringem ochranných známek? Našel jsem www.ipdefender.eu a je bezonkurenčně nejlevnější i se zdarma verzí do 3 ochranných známek a má...

1 komentář(e)
posledni 06.05.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017