Češi čekají rekordní růst mezd

Ekonomická očekávání v EU se liší podle zemí. Britové jsou vzhledem k brexitu spíše pesimističtí, dramatického zhoršení se obává Itálie. Řekové počítají s poklesem mezd, i Belgičané věří jen v pomalý růst ekonomiky. Optimističtí jsou Rakušané, Češi a Slováci. A Poláci sice neočekávají růst mezd, přesto roste jejich ochota utrácet.
Čtvrtek
23.02.2017
Důvěra spotřebitelů v Evropě výrazně roste. Ukazatel spotřebitelské důvěry v EU dosáhl 17,9 bodu. To je nejvyšší hodnota od roku 2008.
 

Příjmová očekávání v České republice jsou podle zprávy společnosti GfK rekordně vysoko. Ve třetím čtvrtletí 2016 se hrubý domácí produkt zvýšil v porovnání se stejným obdobím roku 2015 o 2,1 %. I když je to nejnižší míra růstu od prvního čtvrtletí roku 2014, čeští spotřebitelé jsou velmi optimističtí. Díky pozitivnímu ekonomickému vývoji zůstává na nízké úrovni i nezaměstnanost.

Podle Evropské komise činila v listopadu 4,0 %, což je nejnižší hodnota za více než 20 let (ve třetím čtvrtletí 1996 to bylo 3,9 %) a nyní je nejnižší v EU. V důsledku toho jsou čeští spotřebitelé přesvědčeni, že v příštích měsících příjmy výrazně vzrostou. Svědčí o tom ukazatel příjmových očekávání, který byl v prosinci 58,1 bodu. Toto číslo je o šest bodů vyšší než v září a představuje nejvyšší hodnotu od zahájení průzkumů v roce 1995.

Česká ochota nakupovat vzrostla v říjnu na 31,6 bodu, což je nejvýše od května 2007 (32 bodů). V prosinci poté ale výrazně klesla na 21,5 bodu.

Jak vypadá situaci v dalších evropských ekonomikách?

Také Slováci počítají se zvýšením mezd

Díky příznivým ekonomickým podmínkám ve čtvrtém čtvrtletí 2016 také slovenští spotřebitelé předpokládali silný hospodářský růst. Ukazatel ekonomických očekávání se v prosinci dostal na 28,2 bodu, a přestože to bylo o 0,4 bodu níže než v září, je to přesně o 5 bodů více než ve stejné době předchozího roku.

I když je míra nezaměstnanosti na Slovensku relativně vysoká a ve třetím kvartále 2016 činila 9,5 %, v posledních několika čtvrtletích klesala. Tento trend se odráží i na příjmových očekáváních slovenských spotřebitelů, neboť od září do prosince indikátor stoupnul o 2,2 bodu na 32,2 bodu.

Pokles nezaměstnanosti znamená více pracovních míst a vyšší příjmy pro obyvatele, což jsou důležité podmínky pro to, aby lidé byli ochotni nakupovat. Od září do prosince tento ukazatel na Slovensku stoupnul o 2,3 bodu na 15,9 bodu, a to je o 11,5 bodu výš nežli hodnota zaznamenaná v prosinci 2015. To znamená, že se stále více spotřebitelů domnívá, že nastala správná doba na větší nákupy.

Ekonomický výhled v Německu se podstatně zlepšil

Významně vzrostla na podzim ekonomická očekávání Němců: od září do prosince o 9,6 bodu. Daný ukazatel se dostal na konci roku na 16,4 bodu, což je zhruba stejná rekordní hodnota, které dosáhl v červnu 2016. Výsledky zaznamenané v Německu lze přičíst silné hospodářské pozici této země. Míra nezaměstnanosti dosáhla nejnižší úrovně od sjednocení.

Ukazatel ochoty nakupovat se však v Německu nedokázal ke konci roku udržet na vysoké úrovni a od září do prosince se snížil o 5,3 bodu.

Ochota nakupovat je ve Francii na rekordní výši

Ekonomická očekávání Francouzů ve čtvrtém čtvrtletí roku vylétla prudce nahoru, neboť spotřebitelé věřili, že v následujících měsících dojde k silnému oživení ekonomiky. Díky tomu ukazatel od září do prosince stoupnul o 13 bodů na úroveň 19,8 bodu, což je nejvýše od srpna 2007.

Také příjmová očekávání během posledního čtvrtletí stoupla. Francouzští spotřebitelé očekávají mírný růst příjmů již od roku 2007, což se odráží v záporné hodnotě tohoto ukazatele. To lze dozajista přičíst přetrvávající vysoké míře nezaměstnanosti především mezi mladými lidmi, stejně jako skutečnosti, že ke znatelnému ekonomickému oživení stále nedochází.

Růst ekonomických očekávání měl pozitivní dopad na ochotu francouzských spotřebitelů nakupovat. V prosinci dosáhla ochota Francouzů dělat větší nákupy nejvyšší úrovně za 15 let.

Ekonomická očekávání Britů vzrůstají jen minimálně

Po dočasném poklesu na nejnižší čtyřletou úroveň (-28.2), jenž následoval po červnovém hlasování o brexitu, se ekonomická očekávání britských spotřebitelů na konci třetího čtvrtletí nejdříve ustálila. Od září do prosince však indikátor znovu poklesl o 9,8 bodu a na konci roku byl na úrovni -11,6 bodu.

Vypadá to, že britští spotřebitelé očekávají v následujících měsících pokles hospodářství ve své zemi jakožto důsledek hlasování pro odchod z EU. Zatím však ohlášený odchod Británie z EU nemá žádný viditelný dopad na její ekonomickou sílu, neboť hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 stoupnul o 2,2 %.

Na druhou stranu příjmová očekávání vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí 2016 o 13,2 bodu a na konci roku dosáhla hodnoty 3,2 bodu. Nicméně to ve srovnání s koncem roku 2015 představuje pokles o 3,4 bodu. Tento ukazatel je též pozitivně ovlivněn nízkou měrou nezaměstnanosti, jež se nyní pohybuje na úrovni 4,8 %, což je nejníže od třetího čtvrtletí 2005.

Nehledě na negativní ekonomický vývoj se ochota nakupovat ve 4. kvartále zvýšila v Británii o 8,8 bodu na 15,5 bodu. To znamená, že celkový trend zůstává pozitivní, neboť v prosinci se ukazatel držel na hodnotě, jež byla zhruba o pět bodů vyšší než ve stejné době roku 2015.

Italové očekávají dramatické zhoršení

Zdá se, že po drastickém propadu ekonomických očekávání během první poloviny roku, se ve 4. čtvrtletí tento trend zastavil. Oproti září indikátor maličko stoupnul. Ekonomická očekávání italských spotřebitelů však ve čtvrtém čtvrtletí uvízla v záporných číslech, což pro Itálii znamenalo nejhorší umístění ze všech evropských zemí. Italští spotřebitelé zjevně předpokládají, že hospodářská situace země se bude i nadále velmi zhoršovat.

Přestože ekonomická očekávání byla ve čtvrtém kvartále negativní, příjmová očekávání se ve stejném období překvapivě dostala do kladných čísel. Zatímco v září byl tento indikátor -10 bodů, do konce roku vzrostl o 13,2 bodu na hodnotu 3,2 bodu. Nehledě na pesimistický pohled italských spotřebitelů na ekonomický růst, zdá se, že věří v zachování stabilních příjmů. To by se dalo vysvětlit mírou nezaměstnanosti, která se již rok a půl nemění a obyvatelé se nyní o něco méně obávají jejího růstu.

Ochota nakupovat se v Itálii v září prudce snížila na 6,8 bodu, ale během čtvrtého kvartálu se opět poněkud zvýšila. Celkově vzrostla ochota nakupovat v prosinci o 4,8 bodu na 11,6 bodu. To však je o zhruba 13 bodů méně než ve stejnou dobu předchozího roku.

Španělští spotřebitelé končili rok s novým optimismem

Španělská ekonomika zažívá konjunkturu. Během třetího čtvrtletí 2016 vzrostl HDP oproti stejnému období předchozího roku o 3,4% bodu. Poté, co ekonomická očekávání dosáhla v roce 2016 nejnižší úrovně 11,4 bodu, začal se tento indikátor konzistentně zlepšovat a od září do prosince stoupnul o 12,1 bodu na hodnotu 24,6 bodu.

Díky rostoucí ekonomice Španělé i nadále věří, že příjmy mírně stoupnou. To lze pravděpodobně zčásti přičíst pokračujícímu poklesu nezaměstnanosti. Příjmová očekávání dosáhla v prosinci 15,5 bodu, což od září představuje nárůst o 6,8 bodu. Přesto však je to o více než 15 bodů níže než v prosinci 2015.

Ochota nakupovat se v posledním čtvrtletí naopak téměř nezměnila. Španělským spotřebitelům zbývá jen velmi málo peněz na to, aby mohli nakupovat něco jiného, než jsou věci každodenní spotřeby. Na konci čtvrtletí ukazatel poklesl o další 1,4 bodu na hodnotu -6,3 bodu.

V Belgii se očekávání zlepšují jen pomalu

V Belgii se ekonomická očekávání zvedla od září do prosince o 2,3 bodu. Se 4,8 bodu v prosinci však byl indikátor o10,8 bodu níž nežli ve stejném období předešlého roku. Belgičtí spotřebitelé se zřejmě domnívají, že v následujících měsících ekonomika poroste jen nepatrně.

I příjmová očekávání se zvýšila od září jen velmi mírně, a sice o 2,2 bodu na -13,1 bodu v prosinci. Přestože to naznačuje, že Belgičané předpokládají v příštích měsících jen velmi malé zvýšení příjmů, je to pořád o 3 body výše než v prosinci 2015.

Ochota nakupovat je u belgických spotřebitelů ve srovnání s jejich nízkými ekonomickými a příjmovými očekáváními značná. Indikátor dosáhl v prosinci 16 bodů a to je o 1,8 bodu více než v září.

Řečtí spotřebitelé očekávají pokles mezd

Pokračující finanční obtíže a složitá politická situace v Řecku se v loňském roce odrazily na ekonomických a příjmových očekáváních spotřebitelů. Do května 2016 se tento ukazatel propadl na -51,6 bodu, což je nejníže od ledna 2012. Nehledě na to ve 3. čtvrtletí 2016 HDP vzrostl oproti roku 2015 o úctyhodných 1,8 %.

Obyvatelé Řecka nicméně počítají alespoň s minimálním růstem příjmů. Ukazatel poklesl od září do prosince o 2,6 bodu na -40,1 bodu. Míra nezaměstnanosti se v roce 2016 sice snížila o 1,2% bodu, ale přesto všechno je nejvyšší v Evropě s 23,2 %. Řekové stále nemají vyhlídky na více pracovních míst a vyšší příjmy.

Špatná ekonomická situace se odráží i na ochotě řeckých spotřebitelů nakupovat. Ukazatel vzrostl od září do prosince o 6,7 bodu a dosáhl -36,1 bodu, zůstal na stejně nízké úrovni, jako na konci roku 2015. Z toho vyplývá, že jiné nákupy, nežli jsou věci každodenní potřeby, si řečtí spotřebitelé rozhodně nemohou dovolit.

Ekonomická očekávání v Rakousku jsou na vzestupu

Ekonomická očekávání rakouských spotřebitelů ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla o 19,2 bodu a dosáhla 12 bodů, takže se poprvé od ledna 2014 dostala do kladných čísel. Ve stejném období 2015 byl indikátor dokonce o 31 bodů výše. Po vítězství Van der Bellena v prezidentských volbách Rakušané předpokládají, že ekonomická výkonnost jejich země se v roce 2017 zlepší. Podle Evropské komise stoupnul HDP ve třetím čtvrtletí 2016 o 1,5 %, zatímco nezaměstnanost zůstala na 6,1 %.

Toto zvýšení ekonomických očekávání před prezidentskými volbami však nemělo žádný dopad na očekávání příjmová. V březnu 2016 dosáhl tento ukazatel nejvyšší úrovně (36,5 bodu) od zahájení průzkumu v roce 1995. Poté však příjmová očekávání neustále klesala. V prosinci dosáhla 19 bodů, což je o 5,4 bodu méně než v září.

Ve čtvrtém kvartále poklesla u Rakušanů i ochota nakupovat. Indikátor se snížil od září do prosince o 5,3 bodu a dostal se na 12,6 bodu. Celkově se tento ukazatel od května (27,6 bodu) neustále snižuje.

V Polsku očekávání klesají, ale ochota nakupovat se zvedá

Ekonomický růst v Polsku zeslábnul a ve 3. čtvrtletí 2016 se zpomalil na 2,2 %. Ekonomická očekávání spotřebitelů se ve 4. kvartále snížila - ukazatel klesnul o 7,1 bodu z 23,7 bodu v září na 16,6 bodu v prosinci.

I když se ekonomická a příjmová očekávání polských spotřebitelů ve 4. kvartále 2016 očividně snížila, ochota nakupovat výrazně stoupla. Pozitivní vývoj lze dozajista přičíst příznivým ekonomickým podmínkám, historicky nízké nezaměstnanosti, jež ve 3. čtvrtletí byla 6,2 % a rovněž historicky nejnižším úrokovým sazbám vytvářejícím vhodné klima pro nákup drahých a hodnotných produktů a služeb ze strany spotřebitelů.


Populární na fóru

Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015