Ochota nakupovat v ČR roste

Během prvního čtvrtletí roku 2018 byla spotřebitelská nálada v Evropě poměrně stabilní. V březnu se však výsledky průzkumu GfK Consumer Climate za celou evropskou 28 snížily na hodnotu 20,6 bodu. V prosinci 2017 dosáhly 21,1 bodu. Pro rok 2018 GfK předpovídá zvýšení spotřebitelských výdajů domácností v Evropské unii ze 1,5 na 2 %.
Pátek
04.05.2018
Po poklesu na konci roku se ochota nakupovat u českých spotřebitelů významně zvýšila. Česká republika tak aktuálně patří mezi pět evropských zemí s nejvyšší ochotou nakupovat.
 

Ukazuje se, že nálada evropských spotřebitelů byla v prvním čtvrtletí 2018 zřetelně méně optimistická než koncem loňského roku. Země, které v roce 2017 vykázaly významný nárůst bodů, je naopak ztratily. Ve všech zemích EU se ekonomická očekávání v březnu 2018 snížila v průměru na 15 bodů, uváí studie společnost GfK. To je o 2 body níže než v prosinci 2017.

Zejména ve Francii a v Rakousku se euforie po volbách přechodně snížila. Spotřebitelé v České republice a v Belgii vidí ekonomický vývoj svých zemí mnohem pozitivněji.

Ochota nakupovat klesla na začátku roku v celé EU průměrně o 1,3 bodu a v březnu byla na úrovni 19,7 bodu. Tento indikátor vzrostl obzvláště výrazně v České republice (na rozdíl od většiny ostatních evropských zemí) a potvrzuje celkově pozitivní náladu českých spotřebitelů.

V ČR v prvním kvartálu všechny indikátory vzrostly. Ekonomická očekávání se v porovnání s prosincem 2017 zlepšila o 6,8 bodu a dosáhla 36,9 bodu. Příjmová očekávání českých spotřebitelů oproti prosinci 2017 také stoupla, a sice o 3,4 bodu, takže v březnu dosáhl ukazatel hodnoty 45,1 bodu. Díky tomu se Čechům podařilo zmenšit rozdíl oproti Německu, kde momentálně tento indikátor dosahuje nejvyšší úrovně v celé Evropské unii.

Slovensko: příjmová očekávání se mírně zvyšují

Ekonomická očekávání slovenských spotřebitelů v březnu 2018 znovu prudce poklesla. Po krátkém období prvních dvou měsíců, kdy se indikátor dostal vysoko, spadl na konci kvartálu na 12,8 bodu a v porovnání s prosincem 2017 skončil o 4,2 bodu níže. Naopak příjmová očekávání slovenských spotřebitelů se zlepšila, byť jen velmi mírně. S 24,5 bodu byla stále ještě o 1,7 bodu nižší nežli hodnota zaznamenaná v prosinci 2017.

Slovenská ochota nakupovat dosáhla také hodnoty nižší nežli na konci čtvrtého kvartálu 2017. V březnu 2018 dosáhl tento indikátor sedmi bodů, a to je o 0,9 bodu níže nežli v prosinci 2017.

Německo: stabilní spotřebitelská nálada

Ekonomická očekávání v Německu během prvního kvartálu 2018 mírně zeslábla, ale v březnu se opět ustálila na úrovni 45,9 bodu. To představuje v porovnání s koncem čtvrtého čtvrtletí 2017 nárůst o 0,7 bodu. Díky pozitivní situaci na trhu práce, zůstávají příjmová očekávání německých spotřebitelů relativně konstantní. V březnu mírně stoupla na 54,9 bodu, oproti prosinci tedy o 0,6 bodu výše.

Ochota nakupovat vykázala v prvním čtvrtletí jasné zvýšení. Tento ukazatel byl v březnu na úrovni 59,1 bodu, což je o dva body více nežli na konci předešlého čtvrtletí.

Francie: nálada se opět zhoršuje

Po roce přetrvávajících velmi pozitivních ekonomických očekávání se zdá, že "Macronův efekt" slábne. V prvním čtvrtletí se tento ukazatel snížil oproti prosinci 2017 o 8,9 bodu a v březnu činil 34,5 bodu. Úměrně tomu, jak klesají ekonomická očekávání francouzských spotřebitelů, se u nich projevuje opatrnější názor na vývoj mezd. Poté, kdy v únoru byla příjmová očekávání nejpesimističtější (-31,8 bodu), první čtvrtletí skončilo na hodnotě -20,7 bodu, což představuje v porovnání s prosincem další pokles o 7,1 bodu. Tento ukazatel je ve Francii nyní nejnižší od roku 2007.

Po krátkém zvýšení na konci roku 2017 se ochota nakupovat během prvního kvartálu ve Francii snížila o 6,1 bodu a skončila na úrovni 16,1 bodu. To však znamená stále ještě podstatně lepší výsledek než v březnu 2017, kdy ukazatel dosáhl 8,4 bodu.

Velká Británie: příjmová očekávání poskočila

Nálada spotřebitelů ve Velké Británii vykazuje i nadále pozitivní trend. Všechny tři ukazatele během prvního čtvrtletí rostly, přičemž ekonomická očekávání stoupala nejméně. Ukazatel skončil na hodnotě -16,6 bodu, tedy o dva body výše než v prosinci 2017. Nejistota, která Brity ovládla po otřesech spojených s brexitem, poněkud ustoupila. Díky tomu byla příjmová očekávání během prvního kvartálu stále optimističtější. V březnu dosáhla 16,9 bodu a tím se dostala o 12,2 bodu výše než na konci loňského roku.

Ochota nakupovat je ve Velké Británii stále v záporných číslech, a sice na úrovni -2,7 bodu. Ale i tady lze pozorovat v posledních měsících rostoucí optimismus, takže indikátor dosáhl plus 4,2 bodu.

Itálie: politika oslabuje ekonomická očekávání

Ekonomická očekávání italských spotřebitelů byla v prvním čtvrtletí 2018 smíšená. Výsledek parlamentních voleb nedokázal zvednout náladu obyvatelstva. Ekonomická očekávání se tak opět ocitla na sestupné spirále, i když to bylo méně dramatické než v prvním čtvrtletí 2017. V současné době ukazatel činí -28,1 bodů. To je o 4,3 bodu níže než na konci roku 2017. Příjmová očekávání se vyvíjela pozitivně. Během prvního čtvrtletí opět mírně stoupla. V březnu 2018 tak tento ukazatel dosáhl 4,4 bodu, zatímco během stejného měsíce loňského roku byl na hodnotě -8,9 bodu. Ve srovnání s prosincem 2017 si tak v prvním čtvrtletí polepšil o 5,5 bodu.

Ochota nakupovat se v prvním kvartáu 2018 znatelně snížila. V porovnání s prosincem 2017, kdy ukazatel dosáhl nejvyšší hodnoty, si tedy pohoršil o 5,4 bodu a na konci března 2018 činil jen 15,7 bodu.

Španělsko: propad příjmových očekávání

Pozitivní očekávání španělských spotřebitelů v prvním kvartálu 2018 poklesla. Poté, kdy na začátku roku zcela jasně vzrostla, v březnu tento ukazatel spadnul na 12,1 bodu. To je o 6,3 bodu níže než v prosinci 2017. Podobný trend bylo možné zaznamenat u příjmových očekávání, která rovněž během prvních tří měsíců roku zeslábla. Nakonec se jim podařilo zůstat v kladných číslech na hodnotě 2,1 bodu. To odpovídá snížení o 9,5 bodu oproti konci předešlého kvartálu, což ve srovnání se zbytkem Evropy představuje významný pokles.

Ochota nakupovat sklouzla během prvního čtvrtletí do záporné oblasti a nakonec dosáhla -2,1 bodu. To je o 2,3 bodu méně než na konci loňského roku.

Holandsko: ukazatele vykazují stabilní trend

Ekonomická očekávání v Holandsku jsou i nadále stabilní s tím, že na konci prvního čtvrtletí 2018 se projevil jejich mírný nárůst. Indikátor v březnu stoupl o 0,3 bodu a dosáhl 40,2 bodu. Příjmová očekávání holandských spotřebitelů vykázala dokonce ještě pozitivnější vývoj a zejména koncem března se jasně zvýšila. Hodnota 17,2 bodu představuje oproti prosinci 2017 zvýšení o pět bodů a znamená nejvyšší hodnotu od roku 2002 (20,7 bodu).

Ochota Holanďanů nakupovat byla stabilní, i když také mírně oslabila. V březnu 2018 byla na 21,4 bodu, tedy o 1,7 bodu níže než v prosinci 2017.

Rakousko: nálada spotřebitelů je spíše opatrná

Jednoznačně pozitivní vývoj všech ukazatelů v Rakousku dosáhl vrcholu v prosinci 2017. V prvním čtvrtletí 2018 se snížila především ekonomická očekávání spotřebitelů. V březnu tento ukazatel dosáhl 37,6 bodu, což je o 7,2 bodu níže než v předchozím čtvrtletí. Rakušané začali být skeptičtí ohledně vývoje mezd především na začátku roku. Vývoj tohoto ukazatele se sice během prvního čtvrtletí obrátil, ale přesto zaznamenal v porovnání s prosincem 2017 pokles o 5,3 bodu. V březnu 2018 dosáhl 32 bodů.

Ochota nakupovat se u rakouských spotřebitelů průběžně snižuje. Poté, kdy v prosinci 2017 dosáhla rekordní úrovně, snížila se v prvním čtvrtletí o 5,6 bodu a koncem března 2018 skončila na hodnotě 25,4 bodu.

easy beer logo

Příjmová očekávání napříč Evropou i nadále rostla. Letos již stoupla o 1,3 bodu a v březnu dosáhla hodnoty 16,3 bodu. Spotřebitelé v Británii a Bulharsku byli optimističtí především v oblasti mezd a očekávali u tohoto ukazatele dvojciferný růst. Jasné snížení zaznamenala Francie a Španělsko.

Portugalsko: ochota nakupovat kolísá

Ekonomická očekávání portugalských spotřebitelů na začátku roku poněkud poklesla a v březnu dosáhla 32,2 bodu. To je o 0,9 bodu méně než v prosinci 2017. Do určité míry se vyvíjela stejně i příjmová očekávání portugalských spotřebitelů. Na začátku roku byly hodnoty ukazatele opatrnější a v březnu dosáhl jen o 0,8 bodu méně než v prosinci 2017 - skončil na 29 bodech.

Přestože ochota nakupovat dokázala v únoru překonat rekord zaznamenaný v prosinci 2017, skončil tento ukazatel na konci prvního kvartálu o 3,1 bodu níže na hodnotě 10,7 bodu.

Belgie: optimistická ekonomická očekávání

Ekonomická očekávání a ochota nakupovat se v současné době v Belgii vyvíjejí opačným směrem. Při hodnocení ekonomického vývoje své země jsou Belgičané optimističtější než v prosinci 2017. Ekonomická očekávání tedy v prvním čtvrtletí vzrostla o 5,2 bodu na 29,6 bodu. Pokud jde o vývoj mezd, Belgičané byli ve svém hodnocení váhaví: na konci února 2018 byl ukazatel na úrovni -13,9 bodu, což bylo podstatně níže než na konci loňského roku, ale začátkem jara se zdáli být spotřebitelé jistější. V březnu dosáhl indikátor 0 bodu, což je o 1,8 bodu více než v prosinci 2017.

Jedním z důvodů nevelké ochoty nakupovat tak může být nejistota ohledně mezd. Ta dosáhla v březnu 2018 13 bodů a dostala se tak o 6,8 bodu níže než v prosinci 2017.

Řecko: ukazatele opět klesají

Finanční a ekonomická krize i nadále ovlivňuje náladu řeckých spotřebitelů a znovu způsobila pokles všech ukazatelů. Nejvíce se to odrazilo na ekonomických očekáváních, jež v březnu 2018 spadla na -20,6 bodu. To je ve srovnání s prosincem o 8,4 bodu níže. Pouze Italové vidí perspektivy ekonomického vývoje své země pesimističtěji. Příjmová očekávání jsou u Řeků nejnižší ze všech evropských zemí. Oproti prosinci 2017 se v prvním kvartálu tento ukazatel zhoršil o šest bodů a klesl na - 27,7 bodu.

Ochota nakupovat činila v březnu 2018 -23,6 bodu, což je opět nejnižší hodnota v Evropě. V porovnání s prosincem 2017 to představuje pokles o jeden bod.

Polsko: mírné zvýšení všech ukazatelů

Polští spotřebitelé si zachovávají optimistický pohled na ekonomický vývoj v zemi. To vede ke stabilitě ukazatelů, eventuálně k jejich mírnému nárůstu. Ekonomická očekávání dosáhla v březnu 2018 hodnoty 35,5 bodu, což je o 1,1 bodu více než v prosinci 2017. Příjmová očekávání v Polsku byla v prvním čtvrtletí na vzestupu a vzrostla o 3,4 bodu. V březnu 2018 dosáhl tento ukazatel 35 bodů.

Rovněž ochota nakupovat se v Polsku na začátku roku vyvíjela pozitivně. Na konci prvního čtvrtletí dosáhla 34,3 bodu, tedy o 2,5 bodu výše než v prosinci.

Slovinsko: ekonomická očekávání jsou vysoká

Slovinští spotřebitelé si zachovávají pozitivní náladu, jež vede k mírnému zlepšování všech indikátorů. Během prvního čtvrtletí zůstávala ekonomická očekávání téměř beze změny. Ukazatel dosáhl 37,1 bodu, což je o 2,4 bodu více než v prosinci 2017. Ekonomická očekávání byla ve Slovinsku rovněž stabilní s tím, že ve srovnání s prosincem 2017 se zvýšila o 1,1 bodu a v březnu dosáhla 30,8 bodu.

Ochota nakupovat vzrostla o něco více a v prvním čtvrtletí skončila na úrovni 24,6 bodu. To je o 2,6 bodu výše než koncem roku 2017.

Bulharsko: příjmová očekávání výrazně vzrostla

Bulharští spotřebitelé měli na začátku roku méně optimistický názor na vývoj ekonomiky. Ve srovnání s prosincem 2017 se indikátor snížil o 1,6 bodu a dosáhl hodnoty 4,7 bodu. Naopak mnohem optimističtěji se Bulhaři dívali na vývoj mezd. Příjmová očekávání zaznamenala v březnu oproti konci čtvrtého kvartálu 2017 dvojciferný růst o 10,7 bodu a dosáhla 22 bodů.

Ochota nakupovat se taktéž zlepšila. Během prvního čtvrtletí stoupla o 3,8 bodu na 26,7 bodu.

Rumunsko: příjmová očekávání a ochota nakupovat i nadále klesají

V prvním čtvrtletí 2018 nebyli rumunští spotřebitelé příliš optimističtí. I když ukazatele nevykazovaly rekordní ztráty jako v prosinci 2017, příjmová očekávání a ochota nakupovat znovu poklesly. Jedině ekonomická očekávání poněkud vzrostla, a sice o 2,7 bodu, takže skončila na hodnotě -16,6 bodu. Příjmová očekávání rumunských spotřebitelů klesají. Ukazatel se opět propadal a v březnu dosáhl 4,1 bodu, což je o 2,6 bodu níže než v prosinci 2017. V březnu 2016 byl tento indikátor na úrovni 33,7 bodu.

Ochota nakupovat se vyvíjela podobně. V březnu klesla na -2,7 bodu, tedy o 2,5 bodu níže než v prosinci 2017.


Populární na fóru

Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v centru...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Kolik může stát pronájem v nákupním centrum?

Ahoj, nevím jak moc je tvůj dotaz aktuální,ale při pohledu na web jsem našel něco, co by pro tebe mohlo být vhodné, jde o prostor který nabízím k pronájmu v...

4 komentář(e)
posledni 15.01.2019
Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

2 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Návrat zahraničních značek

Franchising jako téma na Radiožurnálu :-) (cca 18:30) http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3335349#

1 komentář(e)
posledni 16.03.2015