V databázi ProfiCV jsou zaregistrovány již tisíce lidí. Jsou mezi nimi studenti, čerství absolventi středních a vysokých škol i ti, kteří hledají možnost přivýdělku k aktivní penzi.
Úterý
04.09.2012
Novinka v Katalogu franchis ProfiCV nabízí uchazečům o práci vytvoření vlastní videovizitky. Nyní hledá první franchisanty.
 

Vyhledávání uchazečů, pohovory s nimi a mnohdy i promarněné hodiny času strávené zdvořilostními schůzkami s těmi, kteří si svůj životopis nadmíru upravili mimo realitu. Tyto okolnosti vedly Davida Kintera, ředitele společnosti JOBVIZE CONSULTING, která ProfiCV provozuje, k vlastní představě o tom, jak nastavit prvotní předvýběr kandidátů do výběrových řízení. "Zahraniční modely videovizitek, se kterými jsem se setkal v zemích jako USA a Kanada, mi nastínily, jak být efektivní při přímé komunikaci. Směřoval jsem k tomu, jak si zajistit tolik potřebný čas pro rozhodující dialog s potenciálními spolupracovníky," říká Kinter.

Ze začátku videoprofily využívali především zájemci o práci v obchodu, u nichž se dobré vyjadřovací schopnosti očekávají. Nyní je ale jasné, že přimý náhled na kompetence člověka není určený jen pro oblast prodeje. Velký zájem o videovizitky mají lidé ucházející se o práci v oborech jako zákaznický servis, administrativa, logistika, cestovní ruch, gastronomie, personalistika, vzdělávání, sociální služby a například i IT.

Ideální franchisant ProfiCV by měl mít již předchozí zkušenost nejlépe z vlastního podnikání, či víceletou praxi. Společnost oceňuje, pokud má partner manažerskou zkušenost z oblasti personalistiky, obchodu, consultingu nebo psychologie. "Podmínkou je chuť pracovat v našem oboru. Po franchisantovi chceme, aby prokázal, že umí vést tým, který bude v denním kontaktu s lidmi. Bude umět naslouchat a chtít rozvíjet nejen vlastní schopnosti, ale byznys, který děláme," dodává Kinter.