Sobota
01.08.2015
Profesní životopis Marty Noskové můžeme označit jako pestrý. Prošla gastronomií i realitami a posledních 5 let je pevně spjato se společností SUNKINS a franšízovou sítí Svět zdraví.
 

V roce 2010 ji oslovil její dlouholetý známý a zároveň majitel společnosti SUNKINS Josef Hůla s nabídkou na spolupráci při vytváření sítě výživových poraden pod značkou Svět zdraví. Měla se rozšiřovat prostřednictvím franšízových partnerů, kteří získají licenci na provoz. Marta Nosková měla být tou osobou, která mu s realizací tohoto projektu pomůže. S odstupem času lze hodnotit jeho volbu jako velmi vydařenou.

„Výzvy mě přitahují. A proto, když přišla tato nabídka, neváhala jsem. Šance budovat něco od  začátku byla lákavá,“ vzpomíná Marta Nosková, která v té době ve své domovské Plzni řídila tři firmy působící v oblasti správy a pronájmu nemovitostí. „Bylo to něco zcela jiného, ale to mně nezabránilo začít. Nikdy jsem se nebála jít do  nového prostředí. Vystudovala jsem Hotelovou školu, pracovala jsem jako servírka, provozní, dělala jsem mzdovou účetní. Nějakou dobu jsem pracovala i v realitní kanceláři, kde jsem nabírala a školila makléře v prodejních dovednostech,“ popisuje Marta Nosková svou profesní dráhu, která ji přivedla až do SUNKINS.

Na plný úvazek

Když Josef Hůla Martu oslovil, už tehdy věděl, že půjde o tvorbu franšízového konceptu. „Původně měl pan Hůla představu, že po Česku otevře 100 vlastních poraden. Pak se však  potkal s investorem Michaelem Rostockem, který mu poradil vydat se cestou franšízy díky níž bude moci udržet na jednotlivých pobočkách kvalitu,“ vysvětluje Marta Nosková s tím, že tento obrat představoval pro ni i Josefa Hůlu jeden velký úkol. Pochopit, co  vlastně  franšíza je a jak funguje. „Na popud právě pana Rostocka jsme se s naším konceptem zúčastnili pořadu České televize Den D, doplňuje Marta Nosková vzpomínku na pořad, který v začátcích pomohl novému projektu Svět zdraví ukázat se veřejnosti.

Také díky této změně strategie dostala spolupráce mezi společností SUNKINS a Martou Noskovou nový rozměr. Na začátku totiž Marta pomáhala s vytvářením sítě Svět zdraví jen na „částečný“ úvazek. Tvorba franšízového konceptu však vyžadovala daleko těsnější spolupráci, která vydržela dodnes.  „ S panem Hůlou jsme společně vymýšleli celou síť, vytvořili jsme franšízový manuál a další prováděcí dokumenty nezbytné pro úspěšné zavedení konceptu a to vše v situaci, kdy pro nás byla franšíza úplnou novinkou,“  připomíná Marta Nosková sice nesnadné, ale o to zajímavější začátky prodchnuté vírou v úspěch nového konceptu.

Informace při sestavování konceptu čerpali ze všech možných zdrojů. Jak však Marta Nosková s odstupem času říká, většinu toho, jak pobočky fungují dnes, přinesl vývoj. Když Svět zdraví v lednu roku 2011 otevřel první pobočku, která se dodnes nachází v pražské Dlážděné ulici, následoval pro Martu rok ladění, změn a „vychytávání“ detailů. „Odbornou část konceptu jsme detailně promysleli. Provozní věci, jako například oblečení našich výživových poradců, pak upravil čas,“ doplňuje současná výkonná ředitelka společnosti SUNKINS.

Hledá se partner

Tvrdá práce se vyplatila a Marta Nosková tak mohla, jako tehdejší ředitelka franšízového rozvoje Světa zdraví, začít hledat první franšízanty. S prodejem licencí začala tři měsíce po zahájení provozu již zmiňované pobočky v Dlážděné ulici.

Na začátku bylo pro Martu stěžejní rozhodnout se, jakým způsobem bude potenciální franšízanty hledat. „Vsadila jsem na tři kanály. Tím prvním byla Česká asociace franšízingu, druhým odborný portál Franšízing.cz. Třetím, pro vyhledávání zájemců o franšízové licence ne zcela typickým, byl pracovní inzertní server. To byla zkušenost z předchozí práce pro realitní společnost,“ prozrazuje Marta Nosková. Postupem času se nám zájemci začali hlásit i z řad spokojených klientů či zaměstnanců našich franšízantů. Právě využití všech těchto cest, včetně oné netypické, může podle Marty Noskové za to, že se o Světě zdraví dozvěděla celá řada lidí. Mezi nimi se našel i první franšízant, který je zároveň i franšízantem nejúspěšnějším. Dnes provozuje 9 poboček této sítě.

Posun vpřed

Z Marty Noskové se nedávno stala výkonná ředitelka celé společnosti SUNKINS. Práci s franšízanty přesto neopustila. „Stále jsem to já, kdo má se zájemci o licenci  první kontakt. Já jsem ta, která se s nimi schází, zjišťuje jejich představy, vysvětluje fungování celé sítě. A ve finále jsem to opět já, kdo rozhodne o tom, zda se licence udělí či nikoli,“ říká Marta Nosková, která tento kontakt vnímá stále stejně zodpovědně jako na začátku.

Celý příběh Marty Noskové si můžete přečíst v magazínu Vlastní firma FRANCHISING.