Za franšízovou licenci konceptu Expense Reduction Analysts zájemce zaplatí 35 tisíc eur. Smlouvu s ním master-franšízant uzavírá na 10 let. V dnešní době má ERA ve více než 30 zemích světa přes 700 konzultantů.
Čtvrtek
21.01.2016
Šetření firemních nákladů je stále aktuální otázkou. Těží z ní i franšízový koncept Expense Reduction Analysts.
 

Za více než čtyři roky působení se této, původem britské značce podařilo prostřednictvím svého master-franšízanta rozvinout síť sedmi držitelů franšízové licence, kteří se právě na snižování firemních nákladů zaměřují. „Abych byl přesnější, český tým čítá v tomto okamžiku 11 členů podnikajícími pod sedmi franšízovými licencemi,“ vysvětluje Jiří Rybár, majitel master-franšízové licence pro rozvoj konceptu Expense Reduction Analysts na tuzemském trhu, který s rozšiřováním počtu partnerů rozhodně nekončí.

Úkolem a hlavním cílem Jiřího Rybára je totiž sestavit tým lidí, odborníků, kteří se jak po odborné, tak lidské stránce budou vzájemně doplňovat. Jen díky tomu mohou dosáhnout na zajímavější zakázky pro celou tuzemskou síť. „S nárůstem obchodů samozřejmě vzniká potřeba řešit kapacity týmu. V tomto ohledu máme dvě možnosti. Upřednostňovanou je získávání dalších partnerů, franšízantů. Tou další jsou klasičtí zaměstnanci. Pro zvýšení naší efektivity práce a především pro podporu vzájemné komunikace jsme v září loňského roku otevřeli společné kanceláře,“ popisuje Jiří Rybár s tím, že díky tomu mohou všichni členové týmu těžit ze synergických efektů, například na úrovni odpovídajícího pracovního prostředí nebo sdílení dodatečných pracovních zdrojů.

Jak již bylo řečeno, do svého týmu partnerů franšízantů hledá síť Expense Reduction Analysts odborníky. Proto získat franšízovou licenci nemusí být dosažitelné pro kohokoli. V konceptu mohou najít uplatnění až tři odbornostní profily, a to business developer, relationship manager - projektový manažer a category specialist, tedy expert se specifickými znalostmi z jednotlivých nákladových oblastí, jako jsou např. energetika, logistika nebo průmyslové pojištění. „Typicky se franšízovým partnerem ERA stává manažer na střední či vrcholové pozici, který je unaven korporátním prostředím, nemá dostatek času na rodinu, chce změnit životní styl a určovat si sám jeho tempo. Přitom se chce ale nadále věnovat té činnosti, v které se během svého ekonomicky aktivního života vyprofiloval a v podstatě ho baví, nechce přetrhat osobní a profesní vazby v daném oboru,“ doplňuje Jiří Rybár.